Архив

Проекти за 260 млн. лв. отиват в Брюксел

Автор: Светослав Загорски, Виолета Михайлова


Големият пробив на ОП „Околна среда” през 2011 г. се затвърждава и в самото начало на новата, след като два от най-големите проекта бяха изпратени за одобрение към ЕК, а едновременно с това Брюксел потвърди, че системите за управление и контрол на програмата функционират отлично. В резултат откритите неточности по проверяваните 52 проекта са едва 0,11%, при допустими 2%, информират от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Годишният контролен доклад на одитната агенция към ЕК още веднъж потвърждава, че цялостният контрол на обществените поръчки работи ефективно, така че грешките, допуснати от бенефициентите, се коригират своевременно, а към Брюксел се подават искания, които са в съответствие с европейските регламенти. Това в максимална степен гарантира, че всички разходи, изплатени към бенефициентите, ще бъдат възстановени в националния бюджет.
Големите проекти, които предстои да получат зелена светлина за реализация от ЕК до края на тази година, са за водната инфраструктура на Пловдив и Добрич. Общата им стойност възлиза на 260 млн. лв., съответно 145 млн. лв. за Пловдив и 115 млн. лв. за Добрич. Разрешение от ЕК в тези случаи е задължително, защото проектите са за над 100 млн. лв., обясняват от ековедомството. Предварителните очаквания на общинските администрации сочат, че двата проекта ще подобрят значително състоянието на водоснабдителната и канализационната мрежа, ще създадат предпоставки за икономическо и социално развитие и за укрепване на позициите на строителния бранш в двете общини. Те са изготвени със средства по програма ИСПА, а строителството им ще се финансира от Оперативна програма „Околна среда” и от двете общини.
Пловдив ще реконструира градската пречиствателна станция, като изгради инсталация за отстраняване на азота и фосфора от отпадните води, ще рехабилитира механичното стъпало за пречистване и така ще спомогне за подобряването на състоянието на река Марица. Ще се осигури и екологосъобразно третиране на утайките чрез подготовката им за използване в селското стопанство. Сериозни строителни дейности ще има и във ВиК сектора в Пловдив. Там ще бъде подменена 19 км водопроводна мрежа с цел да се предотвратят постоянни наводнения в определени точки на града, както и ще се модернизира 14 км водопровод с цел да се намалят загубите и да се подобрят качествата на питейната вода.
Реализацията на проекта в Добрич пък ще доведе до намаляване на цената на водата. В общината сега пият най-скъпата вода в България. Качеството ще се подобри, а едновременно с това ще намалеят и загубите, като за целта ще бъде подменен 77 км водопровод. По проекта ще се реконструират и над 4 км канализационни колектори, три канално-помпени станции и ще се модернизира пречиствателната станция за отпадъчни води край Врачанци. Освен водната инфраструктура на Пловдив и Добрич към момента са подадени още 4 големи проекта по ОПОС. Най-значимият е този за софийските отпадъци, а другите са ВиК мрежите и пречиствателните станции във Враца, Габрово и Асеновград.
Търговище с нова пречиствателна станция


В североизточния град бяха открити новата пречиствателна станция за отпадни води и довеждащите до нея колектори. Проектът възлиза на почти 6,5 млн. евро, като по-голямата част от сумата - около 75%, е осигурена от Кохезионния фонд по регламент на изтеклата вече програма ИСПА. Приблизително 25% от парите са от национално съфинансиране.
Премиерът Бойко Борисов, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на общината д-р Красимир Мирев прерязаха лентата на модерната станция. Влизането в експлоатация на съоръжението ще преустанови замърсяването на реките Врана и Камчия и ще повиши качеството на живот в района.
Три оправдания за ниската усвояемост до момента


В края на годината усвоените средства по ОП „Околна среда” са около 380 млн. лв., което е едва 11% от общия й бюджет, възлизащ на малко над 3,5 млрд. лв. Три са основните причини за ниския процент усвоени средства, твърдят екоексперти и общинари.
Според тях на първо място е лошото наследство до началото на 2011 г. До края на 2010 г. бяха договорени проекти за едва 150 млн. лв., което от своя страна не даваше шансове за голям бум в реалните плащания.
Втората посочена причина са административните и законовите неуредици, съпътстващи програмата до края на 2009 г. През последните две години се направиха съответните нормативни промени, които отключиха инициативността на общините да реализират инвестиционните си планове за изграждане или ремонт на водопроводната и канализационната мрежа. Особено активно в тази насока се работи през 2011 г., като само през последния месец в ековедомството се проведоха няколко срещи с общините, чиято цел беше да се изчистят административните проблеми по разработката на техните проекти.
Подписани бяха споразумения, в рамките на които те ще разработват прединвестиционни проучвания и идейни проекти, така че да бъде изяснен точният обхват на инвестиционното им намерение. Тези документи ще подлежат на одобрение и от договарящия орган преди по-нататъшното изпълнение на същинските инвестиционни мерки. Целта е общините да успеят да приключат строителството на съоръженията в законно определения срок, който обикновено продължава поне две години.
Третият проблем, твърдят общините, е първоначалното финансиране по проектите, което трябва да бъде осигурено от самите тях. Постепенно затруднението бе туширано и това отпуши едновременно изпълнението на десетки проекти. От МОСВ се надяват, че нещата ще вървят гладко през 2012 г., особено като се има предвид, че до края на 2013 г. субсидиите за общинските водни проекти възлизат почти на 1,3 млрд. евро, което съставлява над 71% от бюджета на програмата. Немалко средства се очаква да бъдат усвоени от нови общини, след като администрацията реши да пренасочи 2,4 млн. лв. неизползван ресурс за разширяване или модернизация на сметища.

Програмата REECL набира скорост в Бургас


В Бургас на 25 януари в сградата на общината предстои провеждането на семинар, който цели запознаване на жителите с Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома – REECL. Идеята е на Асоциацията на домоуправителите в морския град и ще се осъществи в партньорство с местната власт. Участието в семинара ще бъде безплатно за домоуправителите и представителите на етажната собственост.
REECL е разработена така, че да предлага целеви кредити за финансиране на енергоспестяващи подобрения в съществуващи жилищни сгради. Кредитирането се предоставя на физически лица и на сдружения на собственици на етажна собственост. Безвъзмездното финансиране по програмата е предназначено за цялостно саниране на сградите и за подмяна на щрангови инсталации.
„Всеки човек иска да подобри жилището си и търси някакви опции в тези трудни времена. Програмата е вариант за това”, коментира председателят на Асоциацията на домоуправителите в Бургас - Ивайло Бабов.
Основният проблем, пред който са изправени членовете на организацията у нас, е събирането на парите от собствениците на апартаменти в жилищните сгради. „Работим с банки сътрудници, които дават разсрочена опция на живеещите за погасяване и при по-нисък лихвен процент, но това ще бъде по-подробно обяснено на семинара от експертите и от представителите на банките”, поясни
Бабов.