Архив

Започна борбата със свлачище в Приморски парк

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и кметът на Бургас Димитър Николов стартираха с първа копка укрепването на свлачището зад Летния театър в града. Проектът за овладяване на природната стихия в Приморски парк на Бургас е изготвен от общината и възлиза на почти 1 млн. лева, като финансирането му е осигурено от Европейския съюз. Той се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”. Периодът за тоталното приключване на проекта е 20 месеца, като изпълнението на същинските строителните дейности по него ще завърши до 20 седмици след стартирането им.
„Този проект е изключително важен, защото е част от възстановяване на културната инфраструктура на града с европейски средства. Реализацията на обекта е чудесен пример за интегрирания подход, който е приложила община Бургас - спечелените средства за свлачището и другите спечелени проекти - за казиното, центъра и Морската градина, което ще доведе до облагородяване на голяма зона от центъра на града”, заяви министър Дончев.
За укрепване на свлачищния район е предвидено изграждането на редица съоръжения – укрепителни анкерни конструкции и опорни стени, както и такива за понижаване нивото на подпочвените води и за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището. Важна част от проекта е вертикалната планировка на района с цел осигуряване на устойчивост на откоса, както и поставянето на контролно-измервателна система, която да следи за рецидив на свлачището след реализацията на инфраструктурните подобрения. При строителните дейности на обекта няма да има изсичане на дървета, храстите в района ще бъдат пресадени на други места и след приключването им са предвидени и средства за ново озеленяване на ската.
Кметът Димитър Николов уточни, че строителството по реализацията на проекта няма да спре през лятото, защото има заложени конкретни срокове, които, ако не се спазят, ще доведат до реални загуби на европейски пари. „Спечелването на проекта беше от жизнена важност, защото имаше реална опасност от пропадането на Летния театър, заяви градоначалникът. Той допълни, че отново по европейски проект, спечелен от общината, предстои да бъдат изцяло реконструирани и два други емблематични бургаски обекта - казиното и откритата сцена „Охлюва” в Морската градина.