Архив

Ръст на ипотечните заеми до 30 000 евро през април

38 040 евро е бил средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната през април, сочат данни на Кредит център.
Регистриран е лек спад на сумата спрямо предходния месец март, което според експертите се дължи на покупката на по-малки и евтини апартаменти. Съотношението на изтеглените кредити в левове и евро пък е 92 към 8 в полза на европейската валута.
Средният размер на изтеглените кредити в София през четвъртия месец на годината е 43 320 евро, или с около 2000 евро по-малко на месечна база. В морската ни столица пък средният размер на кредитите е 39 470 евро. Най-ниска е средната стойност на кредитите в Пловдив - 26 430 евро, като 16% от тях са в българска валута.
Най-активните кредитополучатели продължават да са хората на възраст между 26 и 35 години. През април те са съставлявали 49,3% от кредитополучателите и процентът продължава да расте спрямо останалите потребители.
Хората между 36 и 45 години не са били така активни през април, както през март, и представляват около 32% от всички кредитополучатели. Известно активизиране обаче се наблюдава при най-младите (18-25 г.) - те заемат 4,1% от потребителите на ипотечни кредити.
Близо 43% от изтеглените заеми са били за суми между 10 и 30 хил. евро. Процентът на изтеглените кредити за суми между 30 и 50 хил. евро обаче през април вече надминава 40 на сто вследствие на растящата смелост на потребителите. Срокът за връщане, който най-голям процент са избрали, е от 16 до 20 години. Близо 30% пък са предпочели по-кратък срок с по-малко оскъпяване - те ще изплащат кредита си от 10 до 15 години. Дългите кредити остават по-малко, въпреки че лихвите продължават да намаляват.
Най-много остават кредитополучателите, които финансират с кредит от 50 до 60% от покупката си. Те представляват над 30% от всички. Расте броят на онези, които ще използват кредит за финансирането на 60 до 70% от общата стойност на сделката - тези кредитополучатели заемат над 22%. Това ясно очертава тенденция на по-голямо външно финансиране.