Архив

Бъдещето е в безизкопните технологии

Безизкопните технологии трябва бързо да заемат подобаващо място в рехабилитацията на ВиК съоръжения в България. Това е мнението на участниците в първата Национална конференция с демонстрация „Съвременни технологии и материали за изграждане на ВиК инфраструктура: Нови възможности и решения за българските общини”. Семинарът се проведе в Пловдив под патронажа на областния управител на Пловдив и с медийното партньорство на вестник „Строител”.
Според водещи фирми в областта на ВиК сектора и на безизкопните технологии 70% от бизнеса в чужбина е насочен именно към този тип на работа. Това е практика, която България е длъжна да следва, смятат строителите.
На семинара бяха представени нови възможности и решения за изграждането и рехабилитацията на ВиК инфраструктурата. Осъществиха се две демонстрации. Европейското подразделение на японската компания „Секисуи“ впечатли специалистите с демонстрация на монтаж на „спираловидно навити тръби“ за рехабилитация на канализации, безизкопни дейности. Директорът на европейското подразделение на фирмата - Едмунд Лукш, запозна участниците с целия процес. „Материалът се транспортира до площадката навит на своеобразен барабан. На обекта той се прекарва през специална машина, която го превръща в тръба на принципа на фуния. Тя бързо се придвижва към другият край на рехабилитирания тръбопровод. След това се разширява и уплътнява.”
Честта на българските фирми на конференцията защитаваше казанлъшката компания „Строителна механизация“ АД. Тя демонстрира рехабилитация на водопроводи за питейна вода по безизкопна технология „Монтаж на облицовка с втвърдяване на място”.
На конференцията присъстваха много кметове и представители на общини. Доклади пред аудиторията представиха Атанаска Николова – зам.-кмет на Бургас, Светослав Иванов – директор на ВиК-Ловеч, и Даниела Алексова – проектен експерт в община Перник. Те говориха за осъществяването на канализационни проекти в общините по Оперативна програма „Околна среда“.
Дискутираха се и възможностите на публично-частните партньорства. Зам.-кметът на Бургас Атанаска Николова запозна участниците с няколко проекта, осъществени по този начин, сред които и водният цикъл на Бургас, изграждането на пречиствателна станция и модернизацията на канализационен канал в жк „Меден рудник”.
Според нея са необходими промени в законовата и нормативната уредба, които да стимулират общините да създават такива партньорства.
Светослав Иванов пък разказа за проект за възстановяване на водопроводи по метода „тръба в тръба” с втвърдяване, осъществен в община Ловеч. „Направиха се няколко изкопа. Асфалтът не беше нарушен, комфортът на обитаване също не бе засегнат”, обясни той.
В Перник пък пред успешно приключване е проектът за канализация на града, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”.
Представителите на чуждите фирми бяха много. В конференцията взеха участие мениджъри на „Хавле Арматрен“ ЕООД, „Хобас България“ ООД и „Секисуй“. В своите лекции те представиха световния си опит и се опитаха да убедят българските общини в предимствата на безизкопните технологии.