Архив

България и Гърция развиват икономическите си контакти

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков подписа във вторник три протокола за разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката, икономиката и туризма. Съвместното заседание на правителствата на двете съседски страни се проведе в резиденция „Бояна”, водено от премиерите на двете страни Бойко Борисов и Георгиос Папандреу.
Първият документ, под който заедно с министър Трайков подписа си сложи Лука Катцели, министър на икономиката, конкурентоспособността и корабоплаването на Република Гърция, е съвместна декларация за насърчаване на икономическото и бизнес сътрудничеството между двете държави. С него се цели увеличаване обема на търговията и износа.
Вторият документ е протокол за сътрудничество в областта на туризма, подписан от министър Трайков и Павлос Йероланус, министър на културата и туризма. В него са посочени възможностите за сътрудничество в областта на културния туризъм със специално отделено внимание на винените културни маршрути през границите на двете страни, за директни контакти на национални асоциации на пътните и туристическите компании, за промоция на религиозни маршрути за туристи от двете страни, обмяна на опит в яхтения и круизния туризъм, промоция на зимен, спортен, социален, училищен туризъм, създаване на общи туристически пътеки в пограничните райони и др. В документа се предвиждат възможностите за отваряне на нови гранични пунктове при Арда-Паранести и Рудозем-Ксанти за улесняване обмена на туристи между двете страни.
С Тина Бирбили, министър на околната среда, енергетиката и изменението на климата, министър Трайков подписа Протокол към Меморандума за разбирателство в областта на енергетиката. С него двете страни се ангажират да подкрепят проекти и да задълбочат европейската енергийна сигурност чрез диверсификацията на източници, маршрути и доставчици на природен газ, включително чрез завършване на газовата междусистемна връзка Гърция-България (IGB) до 2013 г., изграждане на междусистемен електропровод 400 kV подстанции – Марица-изток - Неа Санта. Документът предлага проектът „Южен поток” да бъде определен като приоритетен за ЕС в рамките на Trans European Energy Networks (TENs) заради потенциалния му принос за енергийната сигурност на Европа чрез диверсификация на маршрутите. С оглед на енергийното спестяване в борбата с климатичните промени и значението на ВЕИ двете страни се споразумяха да повишат сътрудничеството си в тези сектори с цел изпълнението на целите на ЕС.
За насърчаване на търговските връзки между двете страни ръководителят на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Мариана Велкова заедно с президента на Външнотърговския съвет на Гърция Александрос Холевас подписаха Меморандум за разбирателство между двете институции. Документът е насочен към подпомагане на връзките между бизнес средите на двете страни за насърчаване на експорта на стоки и услуги, трансгранично сътрудничество на местните предприятия, обмен на информация, конференции, семинари в областта на търговията и др.