Архив

Строим 120 км магистрали

В момента у нас се строят 81 км магистрали. На 2 август ще бъде направена първа копка и на лот 3 на „Тракия” и тогава ще станат 120 км. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Той и заместник-министрите от ръководеното от него ведомство отчетоха свършеното през първата година на мандата си по нестандартен начин, като дадоха пресконференция на строителната площадка на лот 2 на „Тракия”. Присъстващите получиха каски и сигнални жилетки и бяха запознати с правилата за безопасност. Необичайното място е избрано, защото строителството на магистралата е „проект флагман, който е приоритетен за нас още от първия ден на управлението”, подчерта Плевнелиев.
„България до момента е построила общо 430 км магистрали, от които 310 по времето на Тодор Живков
Средноаритметично това прави по 11 км на година, а ние ще строим по 30 км годишно”, отбеляза още той.
Сред най-важните постижения през годината министърът посочи реформата в агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), която премина към МРРБ с цел да има пряк контрол върху работата й, прозрачните търгове за строителството на „Тракия” и ускореното договаряне по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). „Тя е най-успешната до момента. Договарянето там беше умножено по 6, като за тази година ние сключихме договори за 900 млн. лв., а за предходните две години и половина те са били едва 500 млн. лева. Разплащането по тази програма беше увеличено 15 пъти. За една година ние разплатихме 150 млн. лв., а за две години и половина те са 27 млн.”, заяви Плевнелиев. С това договарянето е достигнало 44 на сто и е над средноевропейските показатели, които са около 27-28%. Амбициите на ведомството са разплащанията да надминат 200 млн. лв. до края на годината.
Много усилия се влагат и в Оперативна програма „Транспорт”. От септември ще стартират още 7 нови търга – за два лота от магистрала „Струма”, два на магистрала „Марица”, както и за пътищата Кърджали–Подкова, Мездра–Ботевград и околовръстния път на София в района на гара Яна. Плевнелиев окачестви Оперативна програма „Транспорт” като „най-драматичната”, по която всичко е било „абсолютна нула.” „Сега, една година по-късно, вече са договорени 130 млн. евро за двата лота на „Тракия”, а с подписването на договора и за лот 4 те ще станат 240 млн. евро. Т.е. от нула тя ще се придвижи на 24%. Нашата цел е само след месец да се работи и по трите й лота. За следващата година тези договорени 240 млн. евро трябва да се умножат по 2”, обяви министърът. Целите на министерството са до 2011 г. да е готова магистрала „Люлин”, до 2012 – „Тракия”, а до 2013 – „Марица”. В плановете на Плевнелиев влизат още 2 лота от „Струма”, които по думите му не са обещавани, но трябва да се направят. „Строителството на магистрала „Люлин” е ускорено 6 пъти, обясни още той. „Там за три години беше изпълнена една трета от работата. Тя трябваше да бъде довършена в края на 2009 г., но дотогава беше изпълнена 33%. Сега се работи денонощно, 63% е изпълнението й до момента.
Вече има споразумение с турския консорциум „Мапа Дженгиз”, което трябва да форсира изпълнението”, добави той. По отношение на ИСПА МРРБ отговаря за три големи проекта, при които усвояемостта е 70%, а стремежът е да се достигнат 90%.
Сред постиженията на ведомството строителният министър отчете и доброто сътрудничество с бизнеса и с неправителствените организации, както и създаването на консултативен съвет към министъра на регионалното развитие. Той припомни, че на строителите са разплатени 190 млн. лв. от общо дължимите от МРРБ 280 млн. лв. и че процесът продължава чрез Българската банка за развитие.
Във връзка със строителството на втори пътен възел към Стара Загора министърът обясни, че това ще бъде отделен проект, планиран за следващата година, защото, ако се направи сега, ще блокира строежа на аутобана. Относно апликационната форма на магистрала „Тракия” той заяви, че е получил обещание от Брюксел тя да бъде обработена и одобрена от ЕК по-рано от предвидените 6 месеца и изрази надежда, че това може да стане още до края на годината. Няма подадени жалби за строителния надзор на лот 3 на „Тракия”, посочи още Плевнелиев и допълни, че за обекта е издадено строително разрешение, има и Акт 2а. Решен е и въпросът за обезщетението на собствениците на отчуждените имоти. По думите му големият проблем на България е липсата на проекти, затова усилията трябва да бъдат насочени именно натам. До края на 2011 г. целта на ведомството е да бъдат договорени 60% от средствата по ОПРР, а 20% да са разплатени, за Оперативна програма „Транспорт” тези показатели трябва да станат съответно 50 към 15%.
В годишния отчет за работата на министерството се посочват и някои негативни резултати
Сред тях е това, че не е стартирало планирането на пътните проекти за следващия програмен период 2010-2014 г. Заради липса на средства не е довършен и съвместният проект с ООН за обновяване на жилищни сгради. С отрицателен знак се оценява и спирането на пътните ремонти, финансирани от Световната банка и от Европейската инвестиционна банка. Липсата на средства е попречила и за осъществяването на по-активна политика във водния сектор, съобщават още от пресслужбата на ведомството.


Зам.-министър Лиляна Павлова:

Новите проекти по ОПРР са за почти 1 млрд. лв.

През изминалата година положихме сериозни усилия да направим ОПРР по-прозрачна. Всичко се публикува на нашия сайт предварително и ние получаваме обратна връзка, която ни ориентира дали вървим в правилната посока. Въведохме ясна методология за избор и оценка на проектите. Ползваме услугите на външни експерти, номинирани от Камарата на строителите в България и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Те извършват професионална оценка на проектите. Целта ни е да финансираме най-добрите и най-качествените от тях. Въведохме и ясни критерии за следене на ценообразуването, за да няма завишени цени. Оптимизирахме и процедурите по изпълнение по разплащане към бенефициентите. Едно плащане през изминалите години е отнемало между 3 и 6 месеца, понякога и повече, а в момента срокът е максимум до 30 дни. Така и самите бенефициенти ще се разплащат по-бързо към изпълнителите. Новите проекти, одобрени за финансиране по ОПРР, са на стойност почти 1 млрд. лв.
Със средства от оперативната програма финансираме ремонта и въвеждането на мерки за енергийна ефективност на образователна инфраструктура в цялата страна на стойност 105 млн. лв. Предсрочно обявихме и схема, включваща мерки за превенция на наводненията за 70 млн. лв. Планираме в следващите няколко месеца да осигурим възможност за кандидатстване с проекти за туристически атракции. 80 млн. лв. ще бъдат осигурени за подобряване на туристическата инфраструктура в страната. Надявам се, че през есента на тази година ще стартира финансирането на мерки в областта на здравеопазването. Над 280 млн. лв. са предвидени за ремонт, реконструкция и доставка на високотехнологично медицинско оборудване на общински и държавни болници.

Зам.-министър Георги Прегьов:

Върнахме правилата за правене на бизнес в България

Ние върнахме правилата за правене на бизнес в България. Това беше много важна задача, защото примерите за обратното бяха достатъчно. Това е дълъг процес, който ще бъде утвърждаван в продъл-жение на години, така че да се превърне в необратима практика. В лодката, в която се качихме преди година, имаше много пробойни. Ние трябваше спешно да ги запушим и мисля, че го постигнахме, а направихме така, че да не се отварят и нови такива.
Важен сектор, който е в разпореждане на нашето министерство, са ВиК услугите. В момента там текат промени по действащия вече Закон за водите. Става дума за създаването на т.нар. асоциации по ВиК. Те ще трябва да определят начина на получаване на ВиК услуги в цялата страна. Това е тежка задача, свързана с цялостно преструктуриране на сектора, която вероятно ще доведе и да нови законодателни промени. Предстои и разработването на регионални мастерпланове, които ще подпомогнат ВиК асоциациите по-бързо и по-лесно да планират бъдещите си действия.
Трябва да спомена и нашето добро сътрудничество с някои финансиращи институции, една от които е Световната банка. С нея работим по проекти в областта на пътната инфраструктура, а също и във водния сектор. Имаме подписано споразумение и скоро ще стартират тръжните процедури за избор на проектанти и на изпълнители за довършване на строителството на три нови язовира и за санирането на още един. Така ще направим още една стъпка към подобряване на техническата инфраструктура, осигуряваща водоснабдяване на населението. Това са язовирите „Нейковци”, „Пловдивци” и „Луда Яна”, на обща стойност над 100 млн. евро. С Немската банка за развитие KFW сме пред подписване на финансово споразумение за заем, предназначен за брегоукрепителни мероприятия в района на Русе, Силистра и Поморие за близо 42,5 млн. евро.

Зам.-министър Екатерина Захариева:

Въвеждаме електронно обслужване при разрешенията за строеж

Имаме за цел да поставим ясни правила при предоставянето на административни услуги и работим за промени на законодателството в тази посока. През тази година беше приета стратегията за децентрализация. Смятам, че през следващата година можем да въведем електронното обслужване по отношение на разрешителните за строеж и одобрение на парцеларните планове.
Работим и по Закона за управление на етажната собственост, който засяга над 90% от хората в България. Промените в него вече са подготвени (бел. ред. - за тях в. „Строител” вече писа). В момента тече съгласувателна процедура. Приключи съгласуването на Закона за гражданската регистрация, който е внесен за разглеждане в Министерския съвет. През есента ще бъдат разглеждани и промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Народното събрание вече работи по промените в Закона за водите.