Архив

Сто думи

Нова година беше отдавна. Но новата отчетна година за повечето ОП-та започва сега. През изминалата седмица строителите отчетоха старата и плануваха новата 2010 година. Избраха се делегати за участие в общото събрание на Камарата на строителите в България, защото съвсем скоро предстои избор на ново  ръководство на най-силната браншова организация в България. И вече има първата номинация - на председателя на софийските строители инж. Светослав Глосов. Една обединяваща фигура, ползваща се с авторитет и уважение сред колегите си заради коректността и почтеността си. И заради многото благотворителни инициативи, на които откликва. Той  с мъдрост пожела, независимо дали ще спечели, или не, „Камарата да остане единна, а следващият УС да продължи успешната политика, водена до момента”. Призивът за единство получи подкрепа и от гилдията  в Бургас. И строителите от морския град издигнаха кандидатурата на инж. Глосов. Дали единството и успехът  ще се запазят, зависи само от вас, строители. Вие сами ще определите политиката и  бъдещото ръководство на КСБ. Успех!