Архив

Безработицата намалява

За пети месец равнището на безработицата намалява, показва статистика на Агенцията по заетостта.  През юли 2010 г. нивото е 9,23%, което е с 0,03 процентни пункта по-ниско от юни.
Регистрираните в бюрата по труда през месеца са 341 999 безработни лица. Те са намалели с 1010 души спрямо юни. През последните 5 месеца броят на областите с равнище на безработица по-ниско от средното за страната се увеличи от 7 на 11.
Новорегистрираните в бюрата по труда безработни са 39 626. Те продължават да са предимно от секторите „Услуги” (55,4%) и „Индустрия” (19%). През месеца бюрата по труда са напуснали 42 793 безработни, а са обявени общо 18 235 свободни работни места (с 5914 повече от юни). Продължава тенденцията най-много от заявените свободни работни места да са в преработващата промишленост, търговията, строителството, следват операции с недвижими имоти, хотелиерството и ресторантьорството и аграрния сектор. Броят на незаетите места на първичния пазар през юли е 7621. Това означава, че за едно свободно работно място се конкурират 13 безработни (средно за страната), при 16 за предходния месец.