Архив

Разрешителните за строеж скачат двойно


Броят на разрешителните за строеж се е увеличил почти двойно през второто тримесечие на тази година в сравнение с януари-март, отчита националната статистика.
За периода местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1441 жилищни сгради с 3933 жилища в тях. Спрямо предходното тримесечие броят им нараства с 46 на сто, а жилищата в тях - с 41%.
Строителството е най-активно в София, Варна, Пловдив и Бургас. По брой на издадените разрешителни за жилищни сгради водач е Варна. Лидер по отношение на сгради, чието строителство е започнало в месеците от април до юни, пък е София, отчитат от НСИ.
През второто тримесечие на 2010 г. с най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, след Варна (със 176), са областите София (столица) - 166, Бургас - 135, Пловдив - 121, и София - 114. Най-много жилища предстои да бъдат започнати отново в областите Варна - 675, Благоевград - 460, София (столица) - 438, и Пловдив – 413.
Броят на издадените разрешителни за строеж на т.нар. други сгради също расте. Под други сгради НСИ разбира всички, предназначени за различни дейности като производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка - хотели, мотели, почивни домове, хижи.