Архив

Sancta simplicitas*

Автор Наталия Новкова
ОП на КСБ-София


Отново за замърсяването на питейните води?... Досада. И за вестникари, и за читатели. Защото всички сме виждали и виждаме колко боклуци има по бреговете и в коритата на реките ни. И как нашенци от села и градове изхвърлят домашните битови, електрически, автомобилни и други отпадъци в близката река и вярват, че щом водата ги отнесе, те са се отървали от тях. Свещена простота!
Знаем за законното и незаконното застрояване във вододайната зона около брега на язовир „Искър” (и не само около него...). Появиха се ресторанти, развлекателни комплекси, вили, почивни станции, каравани и други приспособени за живеене временни постройки. Отходните им води се стичат направо в язовира, чиято вода ние и нашите деца пием. Вярно е, разбира се, че водата преминава през пречи

ствателната станция за питейни води, но законът не бива да бъде „врата у поле”.
Sancta simplicitas* -
Свещенна простота!