Архив

Партньорство между Габрово и Трявна за депо за отпадъци


В Габрово беше представен проектът за реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, за превръщането му в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна. Стойността на проекта по Оперативна програма „Околна среда” е на стойност почти 370 хил. лв., от които 85% е финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а 15% – от държавния бюджет.
По време на форума бе отчетено, че в момента габровското депо за битови отпадъци не отговаря на изискванията на Наредба 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане.
В същото време депото има сериозни капацитетни възможности и потенциал за реконструкция и модернизация и ще може да продължи да функционира като регионален обект. Сегашното тревненско депо също не отговаря на изискванията на Наредба 8. За разлика от габровското то няма достатъчен капацитет и подлежи на закриване. Това са основните причини за необходимостта от изготвяне на качествен проект за модернизирането на габровското депо и от общинско то да стане регионално и да приема отпадъците и на Трявна.
На територията на двете общини са правени проучвания за намирането на друга алтернативна площадка за изграждането на ново регионално депо - от една страна, удовлетворяваща нуждите и икономическите интереси на двете общини, и от друга - съответстваща на определените критерии и изисквания на екологичното законодателство, но са завършили неуспешно.
Съгласно европейските изисквания и регионалния принцип едно депо трябва да обслужва 500 хил. жители в равнинните райони и до 300 хил. жители в планинските. Това е причината в страната след юли 2009 г. да се изградят и пуснат в експлоатация само 54 регионални депа, а останалите да бъдат закрити, коментират специалистите.

В Габрово беше представен проектът за реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, за превръщането му в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна. Стойността на проекта по Оперативна програма „Околна среда” е на стойност почти 370 хил. лв., от които 85% е финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а 15% – от държавния бюджет.По време на форума бе отчетено, че в момента габровското депо за битови отпадъци не отговаря на изискванията на Наредба 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане. В същото време депото има сериозни капацитетни възможности и потенциал за реконструкция и модернизация и ще може да продължи да функционира като регионален обект. Сегашното тревненско депо също не отговаря на изискванията на Наредба 8. За разлика от габровското то няма достатъчен капацитет и подлежи на закриване. Това са основните причини за необходимостта от изготвяне на качествен проект за модернизирането на габровското депо и от общинско то да стане регионално и да приема отпадъците и на Трявна.На територията на двете общини са правени проучвания за намирането на друга алтернативна площадка за изграждането на ново регионално депо - от една страна, удовлетворяваща нуждите и икономическите интереси на двете общини, и от друга - съответстваща на определените критерии и изисквания на екологичното законодателство, но са завършили неуспешно. Съгласно европейските изисквания и регионалния принцип едно депо трябва да обслужва 500 хил. жители в равнинните райони и до 300 хил. жители в планинските. Това е причината в страната след юли 2009 г. да се изградят и пуснат в експлоатация само 54 регионални депа, а останалите да бъдат закрити, коментират специалистите.