Архив

Народното събрание прие eкопромени


Депутати одобриха единодушно на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда, което ще регламентира прилагането на Протокола от Киото у нас. В законопроекта се предвижда изразходването на средствата от продажбата на предписаните емисионни единици за намаляване на парниковите газове в борбата с климатичните изменения.
Министрите на финансите, на околната среда и водите и на икономиката, енергетиката и туризма се заемат със задачата да провеждат преговорите с купувачите и да подписват договорите след одобрение от страна на Министерския съвет.
Основите на Национална схема за зелени инвестиции (НСЗИ) са поставени на 17 март, когато схемата е утвърдена с одобрение от Министерския съвет, както в. „Строител” писа.
Извършените от експерти проучвания показват, че България разполага с предписани емисионни единици (ПЕЕ), които може да продаде в периода до края на 2012 г., без да наруши задълженията си по международните договорености.
За подпомагане на проекти, програми и дейности се предвижда използването на част от средствата от свободните ПЕЕ. Приоритетни за това финансиране са проектите в областта на енергийната ефективност в частния и общинския сектор, транспорта и горското стопанство.

Депутати одобриха единодушно на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда, което ще регламентира прилагането на Протокола от Киото у нас. В законопроекта се предвижда изразходването на средствата от продажбата на предписаните емисионни единици за намаляване на парниковите газове в борбата с климатичните изменения.Министрите на финансите, на околната среда и водите и на икономиката, енергетиката и туризма се заемат със задачата да провеждат преговорите с купувачите и да подписват договорите след одобрение от страна на Министерския съвет.Основите на Национална схема за зелени инвестиции (НСЗИ) са поставени на 17 март, когато схемата е утвърдена с одобрение от Министерския съвет, както в. „Строител” писа. Извършените от експерти проучвания показват, че България разполага с предписани емисионни единици (ПЕЕ), които може да продаде в периода до края на 2012 г., без да наруши задълженията си по международните договорености. За подпомагане на проекти, програми и дейности се предвижда използването на част от средствата от свободните ПЕЕ. Приоритетни за това финансиране са проектите в областта на енергийната ефективност в частния и общинския сектор, транспорта и горското стопанство.