Архив

Опазването на природата е задължение, но и призвание

Един от многобройните международни контакти на КСБ през седмицата беше с представители на турски фирми, специализирани в областта на екологичното строителство – пречиствателни станции за отпадни и питейни води, съоръжения за тяхното окомплектоване, проектиране и изграждане на клетки за депониране на битови отпадъци, елементи и апаратура към тях и др. Репортери на вестника се срещнаха и разговаряха със Селяхатин Окумуш – президент на „Чефташ - екологични системи” АД

Нашият интерес беше провокиран от намерението на турската фирма да бъде вписана в регистъра на КСБ като компания, която иска да развива бизнес в България в областта на възобновяемите енергийни източници, ветропарковете, депата за отпадъци и всичко онова, което се нарича „опазване на околната среда”. Фирмата на гостите е основана преди 25 години за проектиране и изграждане на екологични системи, производството на съоръжения за пречистване за питейни и отпадни води, изработване, монтаж и експлоатация на различни помпени станции. Запомнихме добре и разказа за възможностите на турските предприемачи при преработването на морска вода за питейни нужди!
Фирмата разработва мембранни технологии, проектира и изгражда канализации и необходимите тръби и други детайли за тях, произвежда и изгражда слънчеви колектори, доказва на практика съвместимостта между ВЕИ и околната среда.
„Освен в Турция ние работим и в Либия, Сирия, Ирак, Казахстан, Узбекистан, Русия и продължаваме да работим в тези страни – продължава разказа си Селяхатин Окумуш. – Този опит, натрупан по цял свят, ние искаме да пренесем и в България и да участваме в строителството във вашата страна. Ние сме съседи! Искаме да предоставим опита си и най-високите технологии, с които разполагаме.”
Целта ни е турската фирма да остане в България като постоянно пребиваща и работеща тук. „Целта ни е да работим сериозно у вас. Сигурни сме, че българските партньори, като се запознаят с нашата фирма, също ще предпочетат да работят с нас в дългосрочен план”, категоричен е президентът на „Чефташ” и ни запознава с технологичните възможности на компанията.
Съседите ни имат опит, ноу-хау в инженеринга, в строителството, в проектирането и производството на различни електромеханични съоръжения. Те са с амбицията да поемат в нашата страна една наистина комплексна услуга – от предпроектните дейности, през производството на съоръжението, и да го предадат до ключ, като вече са обучили обслужващите екипи.
„Има много добри европейски фирми, с богат опит, но нашата фирма има една особеност – ние винаги следим развитието на този вид системи, които касаят нашата работа, следим всички световни новости и ги прилагаме”, продължава Окумуш. Вземете например Америка, Канада или Япония. Там наистина има много интересни предложения за решаване на проблемите. Ние през цялото време следим развитието и вземаме най-доброто от тези световни фирми и го прилагаме. В този смисъл не сме консервативни. Ние идваме в България с целия си опит, но в никакъв случай не гледаме на България само като на потенциален пазар за нашите услуги. Ние идваме като партньори с добре проектирана технология, например пречиствателна станция за обслужване на 20 хиляди души... Колко души трябва да я обслужват? Ако всичко е направено както трябва, автоматизирано, компютъризирано и т.н., тогава тази система ще работи най-много с пет души. Това искам да се разбере от българските колеги, които четат вашия вестник. Затова и нашата фирма, и хората й имат определена философия, определено разбиране – дейността ни за опазване на околната среда, на водите, на почвите, на въздуха - това не е само задължение на всеки жител на планетата, а е по-скоро призвание...