Архив

Социалният диалог в медиите обсъждаха на семинар в София

Икономическата криза сериозно е засегнала и медийния сектор в България, и най-вече печатните издания, много от които са закрити. Това бе основната констатация от диалога по време на двудневен международен европейски семинар. Събитието, на което София бе домакин, бе посветено на социалния диалог в медиите и аудиовизуалните средства и инициирано от Европейската федерация на журналистите, Европейския комитет за социален диалог, обединяващ представители на най-големите организации на работодатели, както и профсъюзите на Стария континент.
В диалога се включиха над 30 представители от новите страни - членки на ЕС – журналисти, юристи, музикални дейци, рекламодатели, представители на институции, защитаващи авторското право.
Коментирани бяха по-добрите възможности и по-доброто социално сближаване, както и увеличаване разпространението на аудиовизуалните творби във и извън Европейския съюз. Коментирано бе авторското право в България и по света. Единодушно бе мнението, че процесът в сектора на европейските аудиовизуални средства внася и обогатява изключителното културно разнообразие и стимулира междукултурния диалог. Категорично бе мнението, че бюджетите в медийния сектор влияят върху качеството на продукцията. Тези и други проблеми, свързани с кризата, бяха предмет на дискусиите по време на престижния форум.