Архив

Още алтернативи за столичния отпадък

Министърът на екологията Нона Караджова и кметът на Севлиево Йордан Стойков постигнаха пълно съгласие по въпроса за депонирането на 20 хил. тона балиран софийски отпадък при съоръжението, разположено в град Севлиево. С това дългогодишният столичен проблем намери своето окончателно решение. Такова беше и наскоро взетото от Министерския съвет (МС) решение за извозването на последните 150 хил. тона отпадък, част от който е насочен към Севлиево.
Мнението на Стойков и становището на общината обаче са, че макар и законосъобразно, това не решава проблема със софийските отпадъци. Той припомни за приетата с пълно мнозинство от Общинския съвет на Севлиево декларация за несъгласие с решението на МС, както и подписката против това решение на местната общественост.
Караджова от своя страна детайлно изясни мотивите, с които МС предлага това решение, като увери гражданите на Севлиево, че депонирането на допълнителния за града отпадък няма да поради странични ефекти в региона. В подкрепа на думите си тя поясни, че севлиевското депо отговаря на всички европейски екологични изисквания и прибавените към него бали няма да нарушат технологията на експлоатацията му.
„МОСВ ще окаже максимално съдействие за подготовката и успешното изпълнение на проекта за водния цикъл на Севлиево, с който общината ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда”, обеща Караджова. Подготовката по този проект ще приключи до два месеца, като целта е довършване на инфраструктурата за пречистване на отпадните води на града, обхващащо рехабилитация на стари канализационни мрежи и изграждането на нови такива за около 39 млн. лв.
Министърът увери местната власт, че и занапред ще подкрепя всички инициативи на Севлиево, свързани с опазването на околната среда, тъй като общината е една от малкото, имащи модерно депо и пречиствателна станция.
В края на разговорите кметът на Севлиево подари на екоминистъра керамична тиква с посланието: „Тиквата е срязана. Има празен обем. Пожелавам ви да не го пълните със софийски отпадъци.” На срещата с министър Караджова присъстваха областният управител на Габрово Мариян Костадинов, представители на общинската администрация, заместник-кметове, общински съветници, неправителствени организации и представители набизнеса в града.