Архив

Екологични и социални проблеми в „Брикел”

Екоминистерството подкрепя изграждането на сероочистващи инсталации в дружество „Брикел” в Гълъбово. Това стана ясно на Европейската кръгла маса на индустриалците (ERT) с представители на българското правителство. Коментарът на министъра на околната среда и водите Нона Караджова обаче е, че до 2013 г., когато е предвидено завършването на инсталациите, „Брикел” трябва да преустанови дейността си, като срокът за прекратяване работата на предприятието, даден от МОСВ, е до края на октомври.
Причините за това са, че „Брикел” не разполага с необходимите разрешителни за парникови газове. Това означава, че за да продължи да работи, собственикът Христо Ковачки трябва да заплати 100 млн. лева за купуването на квоти. Караджова припомни, че България има наказателна процедура и я заплашва санкция от Европа заради превишените нива на серен окис в района на Гълъбово. Екоминистърът коментира, че на практика националната ни екологична политика е съобразена с европейската.
„Нашата задача е създаването на ясни правила за всички фирми, които трябва да спазват законовите изисквания, безкомпромисни сме”, подчерта тя и прикани към сигнализиране в случай на нарушаването им.
Социалните негативи от прекратяване дейността на дружеството обаче са, че се очаква около 2000 работници да останат без работа. Проблемът според Караджова предстои да бъде разрешен. Според министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов единствената вина за създалата се ситуация в „Брикел” има собственикът на дружеството, който не е изпълнил приватизационния договор. „Министерството на труда и социалната политика заедно с Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката, енергетика и туризма в момента работят по различни варианти за търсене на алтернативна заетост на работещите в „Брикел”, които ще бъдат обсъдени със синдикатите, за да се помогне на хората в тази тежка за тях ситуация“, посочи министърът.