Архив

Световната пътна асоциация формулира насоки за работа до 2015 г.

Основният акцент на годишната редовна среща на Съвета на Световната пътна асоциация бе поставен на формулирането на стратегическата рамка за 2012-2015 г., както и на разпространението на технологичните постижения и опит сред най-широк кръг от държави. Специално внимание беше отделено на развиващите се страни и страните в преход. Сериозен интерес и дебати предизвика изследването на Световната банка за незаконните практики и корупцията в пътния сектор.
Участваха представители от над 140 страни, като от българска страна участие взеха Божидар Йотов, председател на управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура”, и Клаус-Дитер Щоле, член на УС на АПИ. Срещата на Съвета на Световната пътна асоциация, като водещ форум в глобален мащаб за обмяна на знания и практики в областта на пътното строителство и транспорт, протече при изключително наситен дневен ред. Божидар Йотов и Клаус-Дитер Щоле проведоха няколко знакови срещи извън официалната програма на форума с участници от Европа, Азия и Африка. На разговорите с представителите на Германия и Австрия бяха обсъдени бъдещи проекти за обмяна на опит в областта на новите технологии в пътното строителство. Срещата с корейската делегация, която бе сред най-големите в Будапеща, предвид кандидатурата на азиатската страна за домакин на 15-ия Световен пътен конгрес, се проведе между Йотов и генералният директор за пътната политика в корейското правителство. Корейският специалист изрази готовност за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на пътната инфраструктура чрез стартиране на различни инициативи за предоставяне на ноу-хау и високи технологии, приложими в пътното строителство в България.