Архив

Сто думи

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 175 000 лв. на Камарата на строителите в България за „нарушение на разпоредби на Закона за защита на конкуренцията“.
Сериозността в поведението на Камарата на българските строители по принцип изключва непрозрачност в работата й и както коментира за една национална електронна медия изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков, става въпрос за статистически цени, изготвени на база на анкети, каквито се правят и в Германия на всеки три месеца.
Тези цени бяха и важен ориентир за редица държавни институции, за одитиращи органи по европроектите. Защото разлики в цените при отделни търгове до 10 пъти (!) не са приемливи нито за българските, а да не говорим за европейските институции. И затова възникнаха проблеми и съмнения за некоректни търгове. От Европейския съюз отговориха със санкции, които струваха скъпо на страната.  
За да отстои правата си, КСБ ще обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията пред компетентния ВАС.