Архив

България и Израел имат големи бизнес перспективи

Подобряването на бизнес отношенията между България и Израел бе основна тема на Българо-израелския бизнес форум, който се проведе в хотел „Шератон”. На събитието присъстваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, министърът на националната инфраструктура на Израел Узи Ландау, Марияна Велкова, която е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и други. Форума уважиха и редица бизнесмени, между които и инж. Николай Станков, председател на ОП-София на КСБ. Повече от 50 компании от различни сфери на икономиката дискутираха възможностите за сътрудничество помежду си. Това е третата среща между представителите на двете държави. Началото бе дадено с посещението на премиера Бойко Борисов в Израел по-рано тази година. По-късно бе подписан и меморандум за икономическо сътрудничество, който да стимулира бизнес отношенията между двете страни. Стана ясно, че сътрудничеството ни може да се развива в областта на алтернативната енергия, в изграждането на хидроенергийни комплекси на р. Дунав, иновациите и в частност производството на части за електромобили, в строителството и т.н. Споменато бе, че Израел е един от най-важните търговски партньори на България. Двустранният стокообмен непрекъснато нараства от 50,6 млн. през 1990 г. до 124,6 млн. долара през 2009 г. През първото полугодие на тази година търговията между България и Израел е на стойност 91,9 млн. долара. Повече от 90 израелски компании присъстват на българския пазар в сектори като информационни технологии, търговия, недвижими имоти, транспорт и т.н. За периода 1996–2009 г. израелските инвестиции в нашата страна са на стойност 300 млн. евро. Това ги нарежда на 22-ро място в списъка с най-големите инвеститори у нас. Преместването напред в списъка е приоритет и за двете страни.


Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма

Създадохме добра основа за нашите взаимоотношения

Това е година, в която създадохме добра основа за нашите взаимоотношения. Израел има традиции, а ние - амбиции. Искаме да развиваме потенциала, който имаме между нашите две страни. Израелската страна е един от най-важните ни партньори в Близкия изток. Държавата има много инвеститори, които работят у нас. Те са съсредоточени най-вече в секторите на строителството, недвижимите имоти, финансовия сектор и т.н. Нашата цел е да запазим стабилността, основните конкурентни предимства, които България има от членството си в ЕС. Това са ниските данъци сега, както и ниските данъци в бъдеще. Искаме да запазим разумна финансова и разходна политика, както и мерките за стимулиране на приходите. България предлага идеални условия като платформа за операции в целия ЕС. Ние сме част от пазар на 500 млн. потребители. Израел е образец на това как по време на криза може да се запази икономическият ръст. Можем да почерпим опит от колегите си там.


Узи Ландау, министър на националната инфраструктура на Израел

Ние не вярваме в краткосрочните, а само в дългосрочните ангажименти

За първи път съм тук и въпреки студеното време изпитвам топли чувства към вашата страна. Нашето посещение има за цел да види какви са възможностите за съвместни начинания. Можем да развием условия за нашия общ бизнес и така да подобрим резултатите си. Ние не вярваме в краткосрочните, а само в дългосрочните ангажименти. Тази среща е добър начин да се развиваме. Смятам за чест възможността да съм тук като представител на израелското правителство и да работя за нашите взаимоотношения. В глобален аспект трябва да видим как икономически може да се приспособим, за да стимулираме нашия бизнес, така че общностите ни да постигнат успех.


Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Агенция за насърчаване на инвестициите

Ролята на България като инвестиционна дестинация се засилва

През 2007 г. ние получихме най-много преки чуждестранни инвестиции от страните в региона. В макроикономически план България се представя добре през последните години. За 15 години сме получили 38 млрд. евро инвестиции. Икономическият ни растеж се очаква да се възстанови през 2011-2012 г.
У нас инвестиционните условия са благоприятни, защото е налице политическа и стопанска стабилност, в резултат на което имаме ниски данъци, достъп до европейските пазари, работна сила и други. България е страна, която има един от най-ниските държавни дългове в Европа изобщо - само 15% от БВП (за сравнение Гърция има 115% от БВП държавен дълг). Нашето законодателство е такова, че ако един инвестиционен проект иска да получи държавно подпомагане, трябва да е на стойност над 10 млн. евро. Подобни инвестиции са главно в инфраструктурата. За приоритетните проекти финансовите грантове от правителството може да бъдат до 10% от размера на инвестицията. В област-
та на високите технологии обаче грантът може да достигне и 50%. Недвижимата собственост и строителството са най-атрактивните за инвестиции сектори.Веселин Давидов, съветник към Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Основни приоритети за нас са магистралите „Тракия”, „Марица” и „Струма”

5 коридора на трансевропейската пътна мрежа минават през страната ни. Въпреки всичко обаче имаме малък процент магистрали у нас. Източниците, с които финансираме тези наши проекти, са оперативните програми на ЕС. За пътна инфраструктура това основно са ОП „Транспорт” и „Регионално развитие” (ОПРР). По първата ОП 990 млн. евро финансиране са планувани за строителство на 213 км магистрали. Основни приоритети тук са магистралите „Тракия”, „Марица” и „Струма”. ОПРР е насочена към схемата за реконструкция и рехабилитация на второ- и третокласни пътни мрежи, като тук имаме 255 млн. евро на разположение. По тези обекти вече са сключени договори и е стартирало строителство. За следващия програмен период 1 млрд. евро по ОПРР и 4 млрд. евро по ОП „Транспорт” ще бъдат на разположение за работа по проекти.


Марияна Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП)

Нов тласък в търговско-икономическите ни взаимоотношения

Днешният форум е израз на стремежа на двете правителства да задълбочат икономическите си отношения. Посещенията, които осъществихме през тази година, дадоха нов тласък в търговско-икономическите контакти. ИАНМСП работи за създаване и укрепване на българския бизнес и чуждите му партньори. Нов етап във взаимоотношенията ни е и подписаният меморандум за икономическо сътрудничество.


Мартин Георгиев, директор на дирекция „Програмиране и координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Целта ни е развитие на устойчив транспорт

Основната ни цел е развитие на устойчив транспорт. Искаме да интегрираме пътната мрежа в България с европейската. Целим развитие на железопътната инфраструктура. За пътни проекти финансирането е около 1 млрд. евро. От Видин до София развиваме железопътна мрежа, за която средствата са около 50 млн. евро. Модернизирани ще бъдат и всички основни жп трасета у нас. За железницата Пловдив-Бургас вече текат тръжните процедури. Тук бюджетът ни е 188 млн. евро. Целта ни е да подобрим пътната мрежа в България.