Георги Сотиров
281 Articles0 Comments

Кметът на Свищов д-р Генчо Генчев: През тази година ще реализираме мащабни инфраструктурни проекти

Основен приоритет на община Свищов остава изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк Д-р Генчев, в свое обръщение към съгражданите си казвате: „Успешно е това управление, което прави живота на хората по-спокоен и по-лек. Това е мерилото. А действията на един…

Кметът на Бухово инж. Тодор Димитров: На дневен ред е разширяването на спортната база на града

Бухово има отлични възможности да развива поклоннически туризъм Инж. Димитров, от година и няколко месеца сте кмет на Бухово. Изпълнявате ли управленската си програма? Мотото, с което застанах пред хората, гласували ми доверие, е „Бухово – по-добър град за живеене”.…

Проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков”: Подемно-транспортната техника играе ключова роля в строителството

Проф. Кръстанов, точно преди 21 г. е започнало професионалното Ви развитие във ВТУ „Тодор Каблешков” (тогава Висше военно транспортно училище). Били сте на редица длъжности и днес сте зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност. Разкажете ни повече за пътя, който…

Кметът на Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов: За цялостна подмяна на ВиК инфраструктурата на града са необходими над 13 млн. лв.

В Омуртаг е изграден единственият Авиационно-космически парк в България Инж. Ешрефов, град Омуртаг носи името на хана, останал в историята не само като велик владетел, но и като голям строител. Това е не само гордост, но и отговорност. Стараем се…

Проф. д.арх.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“: Приключвам мандата си на ректор на ВСУ със самочувствие за изпълнен дълг

На 24 февруари т.г. приключва мандатът на проф. д.арх.н. арх. Борислав Борисов като ректор на Висшето строително училище „Любен Каравелов“. Темата за подготовката на кадри за строителния бранш винаги е била ключова за вестник „Строител” и изданието следи с интерес…

Проф. д-р инж. Чавдар Колев, ВТУ „Тодор Каблешков“: Техническите научни изследвания са пряко свързани с актуалните потребности на обществото и икономиката

Проф. Колев, приемете поздравления от екипа на в. „Строител” за професорското звание. Прави впечатление, че Ваши рецензенти са едни от най-авторитетните учени в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия” (Фундиране), като проф. д-р инж. Лена Михова и проф. д-р инж.…

Ландш. арх. Добрина Андреева, директор на СГСАГ „Христо Ботев“: Практическото обучение в реална работна среда е от изключително значение

Добрина Андреева е завършила средното си специално образование в СГСАГ „Христо Ботев“, а висшето – в Лесотехническия университет, специалност „Ландшафтна архитектура”. Преди да стане директор на гимназията, работи като преподавател в СГСАГ „Христо Ботев“ и по специалността си. Арх. Андреева,…

Кметът на Белоградчик инж. Борис Николов: През тази година ще работим за изграждането на атракциони

Белоградчик – райско кътче от България Инж. Борис Николов е роден през 1953 г. Завършва техникум по автотранспорт – Плевен, след което се дипломира в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Кмет е на община Белоградчик в мандата 1991 – 1995 г.…

Кметът на Септември Васка Рачева: Имаме ясна визия и консолидирана позиция за привличане на нови инвестиции

Васка Рачева е родена в град Септември. Бакалавър е по специалността „Бизнес администрация” и магистър „Управление на проекти”. От 1998 г. развива семейния бизнес в сферата на строи- телството и търговията с горива. През 2020 г. на частични местни избори…

Борислав Панайотов, директор на ПГСАГ – Шумен: Поддържаме отлични контакти с Областното представителство на Камарата

Г-н Панайотов, вярно ли е, че при създаване на училището Вашите предшественици – учи- тели и ученици, започват заня- тия в помещения на тогавашен затвор. Всъщност историята е малко по-различна. С указ на цар Борис III от 1943 г. се…

Кметът на Ябланица инж. Найден Найденов: Предлагаме атрактивни строителни терени покрай АМ „Хемус”

ЯБЛАНИЦА – инфраструктурен и туристически феномен Найден Найденов е роден през 1960 г. в Ябланица. Завършва висше образование във ВМЕИ (сега Технически университет – София), специалност „Двигатели с вътрешно горене“. През 1989 г. придобива диплома за „Патентно право“ в ТУ…

Проф. д-р инж. Димитър Кисляков, ръководител катедра „Хидротехника и хидромелиорации”, УАСГ, и председател на Българското дружество по големите язовири: „Хидростроителство” е единствената защитена инженерна специалност

Димитър Кисляков е роден през 1960 г. в София. През 1986 г. завършва ВИАС (сега УАСГ) със златен медал като първенец на випуска. В периода 1987 – 1990 г. е редовен аспирант в катедра „Хидротехника”. С диплома от 1991 г.…