Росица Георгиева
1860 Articles0 Comments

Александър Андреев, председател на Централната избирателна комисия: 22 партии и 8 коалиции участват в изборите за 45-ото Народно събрание

Г-н Андреев, за първи път в България ще се проведат избори за Народно събрание (НС) по време на епидемична обстановка. По какъв начин процесът ще бъде различен от предходни години? Какъв ще е редът, по който ще се осъществи гласуването,…

Инж. Тони Петров, председател на ОП на КСБ – Враца: Ние сме първото Областно представителство със сключени договори за дуално обучение

Инж. Петров, каква е равносметката Ви за 2020 г.? Трудна ли беше тя за строителния бранш в региона на Враца? Миналата годината не беше по-различна за строителите в областта в сравнение с другите ни колеги от страната. Пандемичната обстановка и…

Секторите „Водоснабдяване“ и „Канализация“ са ключови за интегрираното развитие на София за периода 2021 – 2027 г.

В предишен брой вестник „Строител“ представи анализ на общинското предприятие „Софияплан“ в направление „Жилища“, част от поредицата проучвания, на базата на които ще бъде разработен Планът за интегрирано развитие на София за периода 2021 – 2027 г. Припомняме, че за…

Напредва работата по първия етап от Плана за интегрирано развитие на София за периода 2021 – 2027 г.

Около 32 хил. нови жилища ще са необходими през 2050 г. за увеличаващото се население на града През 2020 г. започна работа по Плана за интегрирано развитие на София за периода 2021 – 2027 г., наречен Програма за София. Предвижда…

Община Троян стартира строителните дейности по своя проект за обновяване на площи за широко обществено ползване

Община Троян стартира строителните дейности по своя проект за обновяване на площи за широко обществено ползване, финансиран от ПРСР 2014 -2020 г. През тази седмица стартира и вторият проект на Община Троян, който получава финансиране по подмярка 19.2 «Прилагане на…

Три са новоасфалтираните велоалеи край Казанлък с обща дължина 8,5 километра

Три са новоасфалтираните велоалеи край Казанлък с обща дължина 8,5 километра – към град Крън и селата Овощник и Бузовград. Община Казанлък продължава изграждането на свързаност на велоалеята от Овощник през града – от ул.“Козлодуй“ по бул.“Никола Петков“ до бул.“Княз…

Към края на февруари ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е договорена на 95.34%

Към края на февруари ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ е договорена на 95.34% от общият й бюджет, който е от 1.35 млрд. лв. Изплатените средства са малко над 671 млн. лв., представляващи 49.73% от бюджета й, съобщават от…

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков: Бюджет 2021 г. е амбициозен, но и революционен

Заедно с нашите съграждани ще превърнем Видин в „перлата“ на Дунав Д-р Ценков, каква е равносметката Ви за изминалата 2020 г.? Какво сочи изпълнението на бюджета? Как се отрази пандемията на приходите и като цяло на работата на общината? 2020-а…

Арх. Валерия Ботева, ръководител и главен координатор на Проект „Красива България”: 53 проекта по „Красива България“ ще се изпълнят през тази година

Арх. Ботева, Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната. Как се отрази пандемията от COVID-19 през 2020 г. на ПКБ? Въпреки…

Разширението на Южната дъга на Софийския околовръстен път напредва с бързи темпове

Разширението на Южната дъга на Софийския околовръстен път (СОП) в участъка от п.в. „Цариградско шосе“ до п.в. „Младост“ е национален обект, който е изключително важен за столицата. Дейностите по проекта, който включва над 6 км от СОП, стартираха през октомври…

Стефан Милев, зам.-кмет на община Плевен с направление „Проекти и хуманитарни дейности“: За 2021 г. общината разполага с около 110 млн. лв.

Отчитаме нарастване на инвеститорския  интерес в Плевен   Г-н Милев, каква е равносметката Ви за трудната във всяко отношение 2020 г.? Какво е финансовото състояние на община Плевен и има ли направления, в които отчитате по-малки приходи? Данните за 2020…

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на Столичната община по направление „Обществено строителство“: Въпреки кризата запазваме 50 млн. лв. за текущи ремонти и ремонти на квартални улици и тротоари

Инж. Джоргов, каква е равносметката Ви за реализираните проекти със средства от капиталовата програма на Столичната община (СО) за 2020 г.? Въпреки че миналата година беше много трудна, успяхме да свършим сериозен обем работа. През пролетните месеци имаше много неизвестни,…