Росица Георгиева
1817 Articles0 Comments

Наредба ще регламентира визията на градските пространства в София

Столичната община планира да въведе строги правила за визията на градските пространства, като се започне от начина, по който да изглеждат сградите с техните фасади с дограмите, цветовото им оформление, разположението на различни елементи като климатици или реклами по тях.…

Дончо Барбалов, зам.-кмет на София: Строителството на инфраструктура е ключово за развитието на града

Г-н Барбалов, как върви изпълнението на бюджета на Столичната община (СО)? Какъв е размерът на приходите от местни данъци и такси към момента и къде отчитате намалени постъпления? Резултатите, с които разполагаме, към края на юни, показват намалени постъпления за…

ОП на КСБ – Велико Търново, и ЕРП Север обсъдиха актуални въпроси от съвместната си дейност

Във Велико Търново се проведе среща между Областното представителство (ОП) на КСБ и „Електроразпределение Север“ АД, в която участваха проектанти, строители и надзорници. От страна на ЕРП Север в дискусията се включиха Руслан Радев, директор на дирекция „Развитие на мрежата…

Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ – Пазарджик: Проблемът с липсата на депо за строителни отпадъци трябва вече да намери своето решение

Инж. Делчев, разкажете ни как избрахте строителната професия? Коя е фирмата, която ръководите, и в каква сфера на строителството е специализирана? Завършил съм Университета по архитектура, строителство и геодезия в София през 1997 г., специалност „Промишлено и гражданско строителство”. Баща…

Приеха дългосрочната част на Визията за развитие на София

Столичен общински съвет прие дългосрочните цели, разписани във Визията за развитие на Столичната община и крайградските територии до 2050 г. Според приетия документ след 30 години София ще бъде компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ…

До средата на юли трябва бъде завършена реконструкцията на бул. „България“ от Софийския околовръстен път до моста в кв. „Бояна“

До средата на юли трябва бъде завършена реконструкцията на участъка на бул. „България“ от Софийския околовръстен път до моста в кв. „Бояна“. Това каза кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова.Тя, заедно със зам.-кметът по направление „Обществено строителство” инж. Цветан Божинов…

СО планира да увеличи използването на енергия от възобновяеми източници в следващите три години

След три години Столичната община ще използва 30 GWh годишно по-малко конвенционална енергия и така ще спестява по 4 хил. т въглеродни емисии на година. Това са очакваните резултати от изпълнението на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от…

Инж. Красимир Атанасов, председател на ОП на КСБ – Русе: КСБ трябва да участва в разработването на всички законодателни промени, касаещи бранша

Инж. Атанасов, разкажете ни как избрахте строителната професия? Коя е фирмата, която ръководите, и в каква сфера е специализирана? Завършил съм строителния техникум в Русе. След това учих икономика. Фирмата, която ръководя, се казва „Декра-строй” ЕООД. Работим предимно на територията…

В Ловеч започва санирането на още пет сгради

В Ловеч започва саниране на още пет сгради. Това стана ясно по време на началната пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч. Договорът за БФП е № BG16RFOP001-1.020-0007-С01/21.08.2019 г., а проектът…

Обновяват сградата и покрива на 106 ОУ „Григорий Цамблак”

Столичната община обяви търг за избор на изпълнител за конструктивно – възстановителни работи по покриви и фасади, мълниезащитна инсталация и прилагане на мерки за ЕЕ на сградата на 106 ОУ „Григорий Цамблак”, район „Подуяне“. Предмет на поръчката е ремонт на…

„Визия за София“ с хоризонт до 2050 г. – зелен град с подредено строителство

Автор: Росица Георгиева През 2050 г. София ще е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето. Това предвижда дългосрочната стратегия „Визия за София” с хоризонт 2050, която влиза за разглеждане и…

Започва поетапно присъединяване на районните администрации на Столичната община към Единния модел за електронни услуги

Столичната община започна поетапно присъединяване на районните администрации към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ). Първоначално ще бъдат включени четири пилотни районни администрации, които ще започнат да предоставят…