По служебен път изискваме комплексните екоразрешителни

Предвижда се комплексните разрешителни за опазване на околната среда да се изискват по служебен път. Това прие с промените в наредбата за условията и реда за издаването им Министерският съвет. Измененията отразяват нововъведенията в Закона за опазване на околната среда…

НАП продава луксозни къщи на морето

НАП продава две луксозни къщи на морето. Освен местоположението им това, което ги прави особено атрактивни, са и екстрите, с които разполагат. И двете сгради са двуетажни, като разгънатата застроена площ на всяка от тях е около 85 кв. м.…

Общините задължително ще се застраховат за бедствия

Общините да бъдат задължени да застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, срещу природни бедствия и земетресения. Тези промени Министерският съвет предлага на народните представители да бъдат направени в Закона за общинската собственост. Предвижда се така да се постигне…

Кратка история на поправките на Паметника на Цар Освободител

По данни, получени от отдел „Териториален архив“ – София, в Регионална дирекция „Архиви” – София     Първите данни в архива, съобщаващи за пукнатини в краката на коня по главната фигура, са от 21.11.1936 г. Тогавашният помощник-началник на Архитектурното отделение…

Започваме историческо реставриране на Паметника на Цар Освободител

Арх. Любомир Петров:  Започваме историческо реставриране на Паметника на Цар Освободител   Арх. Любомир Петров е роден през 1965 г. Завършва специалност „Архитектура“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия. След това работи като проектант и архитект в различни фирми.…

КСБ и местната власт в Сливен търсят възможности за развитие на инфраструктурата

Съвместна работна група обсъди текстовете на общинската наредба за публично-частно партньорство     „Обществените очаквания за инфраструктурата на община Сливен са големи и сме длъжни да им отговорим по най-добрия начин. Програмата ни е амбициозна, но заложеното в нея ще…