Продължават обученията за строителни специалисти по проектите BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ Драгомир Цанев, зам.-директор на ЕнЕфект В отговор на нарастващото търсене на квалифицирани строителни специалисти за изпълнение на проекти за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) Камарата на строителите в България…