Министерският съвет прие оперативната си програма за периода 1 юли – 31 декември 2020 г.

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет…

Допълнителни 50 милиона лева се отпускат за детски градини и ясли

Министерския съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 50 милиона лв. по бюджета на Столичната община за 2020 г. за строителство, обзавеждане и оборудване на детски градини и детски ясли, както и за отчуждаване и изкупуване на терени и имоти…

Правителството одобри Програма за изграждане, разширение и реконструкция на детски ясли, градини и училища

Министерският съвет одобри Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г.. Индикативният бюджет за настоящата година е до 70 млн. лв. Същият размер средства са прогнозните бюджети и за всяка една…

„Караван парти Арапя” събра меломани от цялата страна

Шестото издание на „Караван парти Арапя“ за пореден път събра меломани от цялата страна и премина при голям интерес. Тази година събитието в Царево беше различно – за първи път програмата беше два дни и прерасна в джаз фестивал. Организаторите…

Доц. д-р худ. Александра Иванова, декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“: Готвим нашите студенти за пълноценна реализация в много широк спектър

Доц. д-р худ. Александра Иванова е завършила Националната художествена академия и СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор е в професионално направление „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“. Декан на Архитектурния факултет  на ВСУ. Ръководител катедра „Информатика, визуални изкуства и комуникации”. Доцент…

Институтът за икономическа политика: През 2021 г. строителството ще бъде задвижвано от големи инфраструктурни проекти

„След като през последните няколко години строителният сектор се развиваше динамично, през 2020 г. той, както и цялата икономика, се изправя пред нов вид предизвикателство, породено от COVID-19“. Това каза за в. „Строител“ Драгомир Белчев, финансов директор и старши анализатор…

Концепциите за бъдещето на Централната минерална баня преоткриват термите

Централната минерална баня (ЦМБ) в София може би все пак ще бъде баня. Поне това са идеите в класираните предложения на организирания от общинското предприятие „Софпроект-ОГП“ конкурс за нова концепция за старата сграда. Той започна през април, след като заради…

Mачмейкинг платформа ще спомага за намирането на бизнес партньори на родните фирми с компании от цял свят

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия запозна представителите на българския бизнес с възможностите за участие по договор № BG16RFOP002-2.052-0001-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFOP002-2.052 „Реализация на мерки за интернационализация на българските малки…

Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ и председател на УС на ББАПБ: ББАПБ и КСБ обсъждат инициирането на съвместна национална програма

Емил Христов Ренета Николова Д-р Иванов, взехте участие в извършването на оглед на участъка при 160-ия километър на АМ „Тракия“, където на 12 юли възникна тежко ПТП. Какво е състоянието на ограничителните системи по АМ „Тракия“ и по другите магистрали…

Дончо Барбалов, зам.-кмет на София: Строителството на инфраструктура е ключово за развитието на града

Г-н Барбалов, как върви изпълнението на бюджета на Столичната община (СО)? Какъв е размерът на приходите от местни данъци и такси към момента и къде отчитате намалени постъпления? Резултатите, с които разполагаме, към края на юни, показват намалени постъпления за…

Вестник Строител брой #31 от 2020 г.

Вестник Строител брой #31 от 2020 г.

Над 265 млн. лв. допълнително за големи пътни обекти, реши МС

Министерският съвет (МС) осигури над 265 млн. лв. допълнително за големи пътни обекти. Това стана на редовно правителствено заседание, което се проведе ден след като преми­ерът Бойко Борисов оповести нови социално-икономически мерки за над 1 млрд. лв. в отговор на…