ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ при „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 200685517

„ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 200685517 събира, обработва, съхранява, предоставя, пренася и унищожава информация, съдържаща лични данни в съответствие с в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита  на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR).

Влиза в сила от 25 май 2018 г.

%d bloggers like this: