Хитрино

КСБ откри целева сметка за събиране на дарения за възстановяване на щетите в община Хитрино

БАНКА ДСК – ФЦ МОСКОВСКА IBAN: BG53STSA93000024107904 BIC: STSABGSF Получател: КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Основание: Дарение за възстановяване щетите в община Хитрино