Имоти

Летище Варна търси проектант за разширението на пътека за рулиране

Операторът на летищата във Варна и Бургас - Фрапорт, планира да изгради и площадки за временно съхранение на отпадъци през 2015 г.

Операторът на Летище Варна – „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“, отново обяви обществена поръчка за разширение на пътеката за рулиране „А“ на летището. Обявлението е публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки, а крайният срок за кандидатстване е 15 януари 2015 г. Офертите се предвижда да бъдат отворени на 16 януари. Фрапорт отваря процедурата за втори път. Първата обществена поръчка беше обявена през пролетта на тази година, но беше прекратена заради промяна в техническите изисквания. Изпълнителят на поръчката ще трябва да разработи комплексен инвестиционен проект за разширението на пътеката за рулиране, за да се осигури получаването на разрешението за строеж. Паралелно ще е необходимо да се извърши и изменение на ПУП-ПРЗ на Летище Варна в частта, обхващаща летателното поле. Проектантът следва да се съобрази с предвижданията на актуализирания Генерален план на летището. През 2013 година Фрапорт откри новите пътнически терминали на морските летища. От началото на годината до момента са реализирани различни проекти за модернизацията на летищата, посочват от Фрапорт. Реконструирана е съществуваща ВИП зала на летището в Бургас, изграден е и дъждовен колектор в обществена зона, както и противопожарен резервоар и други. Във Варна е построена нова ВИП зала, реконструиран е главният вход, подменени са резервоарите на бензиностанцията, както и участъци от периметровата ограда и на двете летища. През 2015 година се планира изграждането на площадки за временно съхранение на отпадъци и на двете морски летища, както и подобрения на светотехническата система на летателното поле. Ще бъде изградено и второ ел. захранване за летище Варна, озеленителен пояс за летище Бургас и други.