Индексация сега!

2,8 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в ремонти на пътища през 2022 г.

Ще има общо решение за прилагане на индексация на цените по ясен механизъм за всички сектори

„Един от основните ни приоритети е реализирането на 4-годишна програма за превантивни и основни ремонти на пътища от републиканската мрежа – от клас 1 до клас 3.“ Това заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на пресконференция, на която представи приоритетите си и своя екип. На събитието присъстваха зам.-министрите Деляна Иванова и Явор Пенчев, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Василев и началникът на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Лиляна Петрова, както и съветниците Ивайло Стайков и Васко Василев.

Гроздан Караджов информира, че 2917 км пътища и съоръжения ще бъдат ремонтирани през тази година. Обектите са избрани по преценка на областните пътни управления според тяхното състояние. Отделно ще бъдат рехабилитирани 163 км магистрали. „Общата сума, която ще бъде инвестирана в пътната мрежа през 2022 г., е 2,8 млрд. лв. Тези средства ще бъдат заложени в държавния бюджет за тази година“, обясни министър Караджов.

Той информира, че

започва работа по изпълнението на три тунела –

„Петрохан“, „Шипка“ и съоръжението под Стара планина по протежението на АМ „Черно море“. По думите му проектът за „Петрохан“ е в начална фаза и за него предстои проектиране и отчуждаване на частните терени. „Процедурите ще отнемат 1 - 2 години“, каза министърът. По отношение на тунела под Шипка Гроздан Караджов посочи, че има извършено проектиране, като съоръжението е предвидено като двулентово. „За него има възможност да стартира работата, но не е ясно откъде ще се осигури финансиране и дали ще може да се кандидатства за такова по европейски програми. За тунела под Стара планина предстои да се направи проектиране, ОВОС, както и отчуждаване. Това са процедури, които продължават поне 2 години“, коментира регионалният министър.

Гроздан Караджов съобщи, че предстои да се извърши пълен одит на всички първокласни пътища, инженерни съоръжения и магистралите, като ще се обследват настилките, предпазните съоръжения, маркировките. За целта е създадена междуведомствена група между МРРБ, Министерството на финансите и експерти. От страна на МФ в нея ще участва зам.-министърът на финансите Андрей Цеков и посочени от него експерти. В одита ще се включат и двама от съветниците на премиера Кирил Петков. Създадената междуведомствена група трябва да отговори на въпроса дали магистралите, скоростните и главните пътища отговарят на изискванията за безопасност.

Отделно от това

ще се направи проверка на договорите за текущите пътни ремонти и за строителство.

„Правим го заради практиката, че в началото на годината се залага бюджет за тази дейност от 300 млн. лв., при условие че всички по веригата са наясно, че за поддръжка отиват 1,5 млрд. лв. Разликата от 1,2 млрд. лв. се е изсипвала от бюджетния излишък в края на годината. Вече няма да се работи по този начин – ще се бюджетира цялата сума, която е нужна“, подчерта министър Караджов и допълни, че одитът се прави, защото срокът за разплащане на извършените дейности през 2021 г. е отложен до края на юни тази година.

Според Гроздан Караджов съществува възможност за нереализиране на някои проекти поради промените в цените на строителните материали. „Мислим в посока за индексиране на договорите. Ще има общо решение за прилагане на индексация на цените по ясен механизъм за всички сектори“, каза той. Министърът бе категоричен, че има възможност да се довършат изграждащите се магистрали по ясен начин, без да се оспорват цените. „Най-чистият вариант е законодателният орган да реши въпроса за строителството на два от лотовете на АМ „Хемус“. Същият е казусът и за пътя Видин – Ботевград. Ако се намеси Народното събрание, това ще е еднократен акт за изчистване на отношенията в ин хауса. Договорите ще бъдат преподписани с ясни условия и цени. Имаме още един проблем. Фирмите, които изпълняват договорите за наем на материали и на техника, поставят въпроса, че не искат да изпълняват дейността си на тези цени. Тук изниква казусът, че може би няма да има кой да работи по АМ „Хемус“, изтъкна още той. Караджов добави, че в АПИ вече има входирани писма на компании, работещи по АМ „Хемус“, с искания за индексация на цените. Това се е случило в последните дни на миналата година.

 „Планираме инженерингът да бъде сведен до минимум. Ще се предпочита чистото проектиране, чистото изваждане на количествените сметки и чистите процедури по ЗОП“, обясни Караджов.

Екипът на МРРБ работи за изменения в Закона за устройство на територията.

„Ще направим различни работни групи и те да разглеждат сегменти от нормативния акт, които да се изменят“, посочи регионалният министър. „В диалог сме с браншови организации, сдружения, камари, като всяка от тях има идеи и конкретни предложения за законодателни промени на ЗУТ“, каза Караджов и допълни, че Камарата на строителите в България е сред структурите, с които комуникират по темата.

Другата голяма цел сред приоритетите е дигитализацията на инвестиционния процес. Ще се търси възможност всяка една стъпка от него да става по електронен и дистанционен начин. „Искаме целият процес от първата стъпка – предпроектното проучване, процеса на проектиране, подаване на заявление, получаване на документи до крайното получаване на разрешение за строеж, да се дигитализира. Автоматично да се подават документите към ДНСК“, изтъкна той.

В сектор „Води“ основната задача на министерството е свързана с осигуряването на чиста вода. Друго направление в работата на МРРБ ще е за намаляване на загубите. Предстои през март да бъде обявен за обществено обсъждане нов Закон за ВиК. „Ще работим за стимулиране на иновациите и енергийната ефективност в сектора. Към момента се инвестира в подмяна на тръби, но не се инвестира в решения, които ще доведат до намаляване на използваната електроенергия. Ще насърчим разделянето на битовата канализация от тази за дъждовна вода“, подчерта той.

Караджов заяви, че

санирането на жилищни сгради също ще е сред водещите направления

в работата му. „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради имаше добри резултати и има вече доста запитвания за нея“, каза още той.

Караджов информира, че вече се работи по обособяването на фонд за регионално развитие с 1 млрд. лв. капитал. Той ще бъде насочен към общините за подобряване на цялостната визия на средата.

По отношение на изказването на вицепремиера по еврофондовете и финансов министър Асен Василев за строителство на нови мостове над река Дунав регионалният министър посочи, че става въпрос за проекти в начална фаза. „Първият от тях ще е при гр. Русе. Второто съоръжение ще се намира при Силистра – Кълъраш, третото е при Оряхово – Бекет и четвъртото е при Никопол - Турну Магуреле“, уточни той и подчерта, че предстоят разговори с румънската страна за реализирането на тези проекти.

При представянето на екипа си Гроздан Караджов посочи, че зам.-министър Деляна Иванова ще работи по координацията, наблюдението и контрола на политиките и дейностите, свързани с държавната собственост, търговските дружества, чийто принципал е МРРБ, ВиК сектора, както и програмите за регионално и териториално сътрудничество. Зам.-министър Явор Пенчев ще отговаря за въпросите, свързани със ЗУТ и строителството.

Ден по рано Гроздан Караджов се включи в първото заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. На нея той също представи приоритетите в работата си, както и екипа, с който ще работи. Гроздан Караджов отговаря и на депутатски въпроси по актуални теми, като изграждането на АМ „Хемус“ и очакванията за завършването на съоръжението