Новини

Община Враца внесе искане в МРРБ за осигуряване на средства за ремонт на пътя между Чирен и Девене

Община Враца внесе искане в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване на средства за ремонт на пътя между селата Чирен и Девене. Близо 9-километровото трасе е в изключително лошо състояние, като на места компрометираните участъци от пътната настилка създават предпоставки за възникване на инциденти. Преди подготвянето на искането, експертите от строителната дирекция извършиха оглед на пътния участък, като е изготвена и количествено-стойностна сметка. Искана сума в размер на 3 000 000 лв. ще бъде инвестирана за подмяна на отводнителни съоръжения, стабилизиране на банкетите и полагане на необходимите асфалтови пластове на 9-км трасе. Реализирането на строително-ремонтните дейности по пътя Чирен-Девене са част от втория етап на вече започната реконструкция на инфраструктурата в района. В края на 2019 година, с Постановление на Министерски съвет бяха осигурени 3 000 000 лв. за възстановяването на пътя до село Чирен. Местната администрация има готовност да окаже необходимото съдействие на експертите от регионалното министерство по отношение на съществуващите инфраструктурни проблеми в този участък от пътя.