Новини

Реконструират част от ВиК инфраструктурата в населени места на община Стражица

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за реконструкция на част от водопроводната мрежа в населени места на община Стражица . Търгът е разделен на две обособени позиции. Обществената поръчка обхваща втори етап от реконструкцията на водопроводната мрежа на с.Камен и с. Сушица. Предвижда се и подмяна на прилежащите сградни водопроводни отклонения към подменяните водопроводи. Стойността на целия търг е 1 437 890 лв. без ДДС. Оферти се подават до 15 юни. Реконструкцията на водопроводната мрежа на с.Камен, която ще бъде обновена, е с обща дължина 2 479м. Предвижда се и подмяна на прилежащите сградни водопроводни отклонения към подменяните водопроводи. Стойността на дейностите е 735950 лв. без ДДС, а максималният срок за изпълнение - 8 месеца.  Реконструкцията на част от водопроводната мрежа на с. Сушица, етап втори е с обща дължина 2 331 м. Предвижда се и подмяна на прилежащите сградни водопроводни отклонения към подменяните водопроводи. Стойността на дейностите 701940 лв. без ДДС, а продължителността на изпълнение е 8 месеца.