Индексация сега!

Секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения” към КСБ определи приоритетите си за 2022 г.

Структурата ще подпомага дейността на УС на Камарата и ще работи по предложения за законодателни промени

Секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения” към Камарата на строителите в България (КСБ) проведе първото си заседание за 2022 г. Гости на събитието бяха председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев и инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ.

Срещата започна с отчет за дейността на структурата през 2021 г., който направи председателят на секцията инж. Николай Иванов. След което бяха приети План за работата и План-сметката за настоящата година. „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения” ще подпомага дейността на УС на КСБ. Сред приоритетите на секцията ще е изготвянето на предложения за изменения в Закона за устройство на територията, Закона за обществените поръчки (ЗОП) и специализираните наредби, свързани с ВИК строителството. И през тази година секцията ще работи и за задълбочаване на сътрудничеството със сродни организации от строително-инвестиционния процес. Ще продължи партньорството си с Университета по архитектура, строителство и геодезия, ВТУ „Тодор Каблешков“, както и с вестник „Строител“ за популяризиране дейността на структурата.

Инж. Благой Козарев запозна присъстващите с дейността на ръководството на Камарата за постигане на решение по въпроса с индексацията на цените на строителните материали в договорите за СМР. „Направихме проучване за тежестта на строителните материали в стойността на дейностите в сферата на ВиК строителството. Разгледахме 16 водни цикли в цялата страна и стигнахме до заключението, че материалите имат тежест от 52% в стойността на СМР“, обясни той. Председателят на КС добави, че са проведени поредица от срещи между представители на КСБ, министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, на които е обсъждан въпросът за индексацията на строителните договори. Инж. Козарев подчерта, че индексацията няма задължителен характер, а по-скоро представлява методически насоки към възложителите как да променят цените по сключените договори. „Тепърва предстои държавата да направи анализи как да се осигурят необходимите средства. Европейските програми имат своите резерви, но информация за възможностите на общинските бюджети няма. От КСБ планираме да подготвим въпроси, свързани с това какво ще се случва с авансово получените средства по договорите, или с т.нар. задържани средства“, каза още той. Инж. Козарев посочи, че предстои внасянето на промяна в ЗОП, която да регламентира индексацията.

В края на заседанието инж. Илиян Терзиев обясни, че методиката за индексация на договорите заради повишаването на цените на строителните материали е временно решение. Той подчерта, че КСБ ще работи за създаването на система за промяна на цените в сферата на строителството.