Индексация сега!

Гроздан Караджов: Предстоят разговори със строителния бранш и НСОРБ по отношение на тавана на индексацията

Внесен е законопроект за изменение и допълнение на ЗОП като се дава възможност на МС чрез постановление да направи промени в правилника за приложение на ЗОП, което ще се изрази с методиката за индексация на договорите в строителството. Това каза вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на парламентарния контрол. Той обясни, че методиката е обсъдена с КСБ и НСОРБ. „Методиката предвижда 6 подотрасъла в строителния бранш – например жп, високо строителство, Вик строителство и още три- като във всяка област е предвиден конкретен темп за нарастване в годините назад. Единствената точка, където няма среща между бранша и правителството, е таванът на плащанията. Ние предлагаме 15%, а КСБ и НСОРБ предлагат 30%. Ще се проведат разговори и ще видим къде ще се срещнем“, обясни Караджов.