Индексация сега!

Строителният бранш настоява – индексация сега!

Екип в. „Строител“

Поради огромната важност на темата за индексацията на договорите за строителство вестник „Строител“ стартира в настоящия брой нова рубрика „Индексация сега!“. Започваме с представяне на хронология на всички инициативи, събития и срещи на КСБ, свързани с индексацията, проведени през изминалата година. Целта на рубриката е да информира за развитието на темата и за продължаващите усилия на КСБ индексацията да се случи. Ще Ви запознаем и с добрите практики за индексация в Румъния и други страни. В настоящата криза все повече фирми са изправени пред фалит и ако индексацията, която вече е много закъсняла, не стане факт СЕГА, много е вероятно след няколко месеца да е късно не само за част от компаниите, но да е пагубно и за целия бранш. В. „Строител“ създаде и специална секция на сайта си www.vestnikstroitel.bg, в която е събрана цялата информация по темата. През юни 2021 г. КСБ започна усилена работа за това 

да има справедлива индексация по договорите в строителството,

а вестник „Строител“ неизменно следеше и отразяваше всяка стъпка на организацията, за да информира бранша, институциите, местните власти и цялото общество. За изминалото време „Гласът на българския строител“ даде трибуна на всички заинтересовани страни да изразят становище по темата. Изданието на КСБ бе първото в България, което през миналата година постави въпроса за драстичното увеличение на цените на строителните материали и последиците за строителните компании и насочи вниманието към темата, като не е спирало да следи развитието на въпроса. През юни 2021 г. председателят на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков в качеството си на вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) участва в онлайн среща между ръководството на FIEC и представители на отдел „Строителство“ на дирекция „Растеж“ в Европейската комисия (ЕК). Основната тема на нея бе огромният ръст на цените на строителните материали. „Оказва се, че всички държави в Европа имат сходни трудности. ЕК иска не просто да бъде информирана за случващото се, но и да се заостри вниманието към този проблем и свързаните с него последствия“, заяви веднага след срещата инж. Качамаков пред в. „Строител“. Той уточни, че позицията на FIEC е, че основните причини за повишението на стойностите на материалите са пандемията от COVID-19 и Зелената сделка. В началото на юли м.г. ръководството на Камарата даде пресконференция, на която представи актуалните за сектора теми. На събитието КСБ не пропусна да заостри вниманието към повишените цени на материалите. КСБ алармира, че в световен мащаб стойностите са скочили неимоверно до такава степен, че

застрашават инвестиционния процес.

„Намираме се в безпрецедентна ситуация в световен мащаб. Водим сериозен диалог с FIEC и браншовите организации в Европейския съюз по този казус“, обявиха от КСБ. През септември в. „Строител“ организира съвместно с ОП на КСБ – Ямбол, своята девета открита изнесена приемна. Ключова тема на дискусията бе нарастването на цените на строителните материали. На събитието стана ясно, че има случаи, в които фирмите предпочитат да прекратят договорите си и да платят неустойка, вместо да изпълнят обекта. Строителите от региона бяха категорични, че трябва да се направи индексация по договорите. Идентично бе мнението и на бранша в Русе, който също обсъди казуса на 10-ата приемна на в. „Строител“. На 1 октомври 2021 г. изданието на КСБ публикува на страниците си тема, посветена на драстичния скок на цените в строителство и нуждата от индексация. Екипът събра мненията по проблема на представители на бранша – предприемачи, инвеститори, строители и търговци на строителни материали, като ги попита къде е най-фрапиращо увеличението и как това се отразява на бизнеса. Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, заяви пред изданието, че въпросът е приоритет за КСБ.

Необходимо е спешно да се изработи механизъм за дофинансиране,

бяха единодушни инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ, инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC, председател на ОП на КСБ – София, инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС на КСБ и председател на Комисията по професионална етика, инж. Николай Георгиев, член на Облaстния съвет на ОП на КСБ – Ямбол, и на Комисията за ЦПРС и управител на „АВС инженеринг-Н” ООД, Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи. С Андрей Цеков, член на Контролния съвет на КСБ, и Мила Каменова, управител на „ЗОП ПРО“ ООД, коментирахме дава ли възможност законодателството за индексация. В специално интервю за в. „Строител“ председателят на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) инж. Даниел Панов, който е и кмет на община Велико Търново, подчерта, че необходимостта от въвеждане на механизъм за индексация е повече от неотложна. „В резултат на нарастването на цените на строителните материали редица строителни фирми, сключили договори за обществени поръчки, не могат да се справят и предприемат действия за прекратяване на договорите“, заяви той и добави, че се надява държавата да намери адекватно решение, защото проблемът е сериозен и за общините. В средата на октомври м.г. ръководството на КСБ стартира поредица от срещи с политическите формации, които според социологическите проучвания влизат в 47-ото Народно събрание. На тях Камарата постави въпроса за нуждата от изработване на механизъм за индексиране на договорите в строителството. КСБ бе категорична пред партиите, че решаването на проблема с драстичния скок в цените на строителните материали трябва да протече в две фази – спешна и дългосрочна. „В първата е нужно да се приеме бързо решение за вече подписаните договори. Втората фаза трябва да включва изработване и приемане на поредица от изменения в закони и в нормативната уредба“, бе позицията на КСБ. Вестник „Строител“ отправи от името на прeдседателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев покана към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова по време на първото й интервю за медията за среща с ръководството на КСБ, на която да обсъдят проблемите на бранша, включително и нуждата от индексация. На срещата, която се проведе в сградата на Камарата,

МРРБ и КСБ се договориха да търсят заедно решение за индексация на цените по договорите в строителството.

„Движим се в тежка инфлационна спирала в момента. Ако можем да предприемем съвместни бързи мерки, а и по-дългосрочни, аз съм с Вас. Имаме пълно съгласие с КСБ за необходимостта от компенсиране на цените на ресурсите, материалите, горивата, които галопират нагоре – най-скъпото строителство е незавършеното строителство“, заяви министър Комитова. „Драстичното увеличаване на цените на строителните материали и суровините е сериозно предизвикателство, пред което сме изправени. То поставя под въпрос не само нашата работа, но и изпълнението на важните инфраструктурни обекти и на оперативните програми“, каза инж. Терзиев. Председателят коментира проблема в традиционното си интервю във в. „Строител“ за Деня на строителя. Той насочи вниманието към темата и на 12-ата открита приемна на изданието на КСБ във Велико Търново. „Увеличението на цените на строителните материали е проблем не само за България, а в цяла Европа, поради което Камарата е направила запитване до свои колеги от други държави за това какви действия предприемат за преодоляването на трудностите в тази насока“, изтъкна инж. Илиян Терзиев. Той даде за пример опита на Румъния, където с постановление на правителството е въведена възможност за индексация на договорите. В началото на ноември КСБ и НСОРБ подписаха Меморандум за сътрудничество. На събитието двете страни набелязаха и първите си съвместни задачи, сред които провеждането на преговори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за решаване на проблема с блокираните поради скока на цените в строителството инвестиционни проекти на общините. На 10 ноември 2021 г. МРРБ и КСБ започнаха стъпки за въвеждане на индексация в стойността на договорите, по които се изпълняват инфраструктурни проекти в страната. Началото бе поставено на среща между зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Граматиков и председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. В нея участваха и инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, и Андрей Цеков, член на КС на КСБ. На срещата бе решено да се състави работна група с представители на МРРБ, КСБ, НСИ, Агенцията по обществени поръчки и други, която да изготви национални индекси за цени на основните строителни материали и основните групи СМР и строежи. Участниците поставиха въпроса, че НСИ не поддържа специфични индекси на цените на строителните материали и себестойността на различните групи строежи и по този начин няма официална оценка на случващото се в сектора. „Продължаваме да работим за създаване на механизъм за актуализация на цените“. Това информира инж. Илиян Терзиев на редовното Общо събрание на КСБ през 2021 г. Той отправи благодарност към всички Областни представителства и фирмите, които са се отзовали и са изпратили информация как се движат стойностите на строителните продукти. „На базата на събраните данни става ясно, че говорим за поскъпване на някои материали от 25 до 100% и като цяло на крайния продукт с около 30%. Желанието ни е в Камарата да се създаде звено, което да следи цените на материалите в страната. Това ще бъде от полза и на браншовата организация, и на инвеститорите“, каза той. В началото на декември в. „Строител“ направи интервю с Андрей Цеков, член на КС на КСБ, в което основен фокус бяха проблемите на ЗОП, като в него се обърна специално внимание на възможностите, които дава ЗОП за индексация. „ЗОП не борави конкретно с инфлационен риск, тъй като основната му функция е да регламентира възлагането, а не изпълнението. Той е доста лаконичен в сферата на отношенията след възлагането. Много е кратка уредбата на самите строителни договори. Страните имат свобода на договаряне в определени рамки. Инфлацията е оставена да се регламентира от това, което страните са се разбрали, от търговското или от облигационното право“, заяви Цеков. Той обърна специално внимание на института на стопанската непоносимост.

В края на 2021 г. ръководството на Камарата проведе първа среща с вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов.

На нея КСБ постави приоритетни теми, като определи драстичното нарастване на цените на строителните материали и суровини, което налага спешни мерки за индексация на стойността на договорите като една от най-важните. Министър Караджов посочи, че увеличението на цените е факт и се търсят решения за индексация. В началото на 2022 г. в. „Строител“ стартира поредица от интервюта с председателите на местните структури на Камарата, в които неизменно присъстваше въпросът: Как се отразява скокът на цените на материалите на фирмите от област­та? Всички те отчетоха негативен ефект и споделиха, че има много случи, в които компаниите се отказват от договорите, а тези, които продължават да работят, го правят на загуба. Инж. Боян Делчев, председател на секция „Транспортна инфраструктура“ при КСБ и изп. директор на „Трейс Груп Холд“ АД, съобщи пред в. „Строител“, че структурата към Камарата ще работи по търсенето на варианти и методики за индексация. „Договорите по FIDIC могат да решат проблемите, свързани с повишаването на цените на строителните материали“, каза инж. Делчев. „По искане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството КСБ представи методика за индексация. Надявам се скоро да проведем среща с МФ, за да обсъдим как да продължим нататък.“ Това съобщи в интервю инж. Благой Козарев, председател на КС на КСБ. „Оказва се, че ние сме последната държава в Европа, която не е взела подобни мерки. Това, което предлага КСБ, до голяма степен копира модела, въведен в Румъния“, добави инж. Козарев. През февруари се състоя работна среща в МФ, на която бе обсъдена темата за инфлацията в стойността на строителните продукти. Домакин на срещата бе зам.-министърът на финансите Андрей Цеков. В нея се включиха и зам.-министрите на регионалното развитие и благоустройството Явор Пенчев и на транспорта и съобщенията Илия Илиев, Галина Симеонова, ръководител на УО на ОПОС, и Таня Жекова, директор дирекция „Обществени поръчки и административно обслужване“ в НКЖИ. КСБ бе представена от председателя на УС инж. Илиян Терзиев, членовете на ИБ и УС проф. д-р инж. Николай Михайлов и инж. Иван Моллов, инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ - София, и Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ в Камарата. На срещата беше обсъдена темата за покачването на цените на строителните материали и суровини и необходимостта от предприемане на мерки, които да гарантират реализирането на строителните проекти. Коментиран бе опитът на други европейски страни за решаване на проблема, като Румъния, Люксембург и Хърватска. Участниците заявиха желанието си за обединяване на усилията за срочно разработване на обективна методика за управление на инфлационния риск при изпълнението на обществени поръчки за строителство. В първото си интервю за в. „Строител“ Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството, разясни докъде е стигнала работата по индексацията. „Министерството на финансите е водещо по темата за индексирането, като там вече е създадена междуведомствена работна група, в която е представено и МРРБ. Ние събираме информация от фирмите и браншовите организации като КСБ и други сдружения. Становищата ще бъдат обобщени и предадени на МФ. От там ще очакваме предложение за механизъм, по който да става индексирането по отношение на новите процедури“, заяви вицепремиерът. „Намирането на решение за адекватен отговор на нарасналите цени ще даде възможност и за решаването на такива случаи, в които има откази на строители да изпълняват проекти, въпреки че са спечелили конкурси или са подписали договори, тъй като цените, на които са търгувани, са вече много под себестойността. Надявам се, че по този въпрос скоро ще имаме новини от МФ и че освен за бъдещите проекти, ще се намери решение и за заварените такива“, каза още Караджов.

Индексацията на договорите в строителството с публични възложители трябва да е съизмерима с оскъпяването на крайния продукт.

Около това становище се обединиха на работна среща представители на ръководствата на КСБ и НСОРБ. От НСОРБ алармираха, че зачестяват случаите търгове да се провалят заради липса на кандидати или отказ да се подписват договори по стари цени. Сдружението съобщи пред КСБ, че в края на 2021 г. е провело проучване сред общините за обекти, чието изпълнение е застрашено и във връзка с повишаването на цените в строителството. То е показало, че към този момент в процес на реализация или възлагане са инвестиционни дейности на обща стойност 2,2 млрд. лв. С началото на военните действия на Русия в Украйна в края на февруари т.г. проблемът със строителните материали се задълбочи. За кратко време конфликтът засегна основни икономически сектори и постави бизнеса в условия на форсмажор. Русия и Украйна спряха износа от големите си производствени заводи, в това число и тези за желязо и стомана. Това постави пред сериозно изпитание доставчици, инвеститори и строители, за които липсата на основни суровини и материали или намирането им на в пъти по-високи цени изложи на риск изпълнението на строителните проекти. Екипът на в. „Строител“ потърси коментар на създалата се ситуация от експерти и управители на компании в сферата на производството и търговията с метали, за да получи информация от първо лице как спирането на доставките на метали за България се отразява на бизнеса. „Само за седмица цената се е променила три пъти, и то само на вътрешния пазар, не говоря за международния. Ситуацията ескалира за часове. Нещата са наистина много сериозни“, алармира председателят на Съвета на директорите на „ХМЦ“ АД Кирил Василев. „При последните ми разговори с представители на металургични комбинати в Сърбия и Румъния ни казаха, че имат суровина за около 45 дни. След това комбинатите около нас няма да могат да произвеждат какъвто и да е метал, а да не говорим как ще се промени цената“, заяви изп. директор на „Юпитер холдинг“ АД д-р ик.н. Николай Иванов, който е член на УС на КСБ и председател на УС на ББА „Пътна безопасност“. Председателят на СД и изп. директор на „Монтаж строителни конструкции“ АД и председател на секция „Метални конструкции“ в КСБ инж. Евгени Борисов заяви, че създалата се ситуация ще промени плановете на всички в сектор „Строителство“ и със сигурност ще доведе до невъзможност за дългосрочно планиране. „Ситуацията в момента е наистина тревожна.

КСБ не е спирала да търси разрешаване на проблема

както с драстичното нарастване на цените на строителните материали, така и с придобиващия все по-сериозни размери проблем със забавянето на доставките“, коментира за в. „Строител“ председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

През март т.г. КСБ продължи да се среща с институциите и

да настоява индексацията да се случи в спешен порядък.

Ръководството на Камарата проведе такива с вицепремиера Гроздан Караджов и със Столичната община. И на двете събития бе постигнато единодушие, че усилията на всички заинтересовани трябва да продължат, за да се намери решение по този проблем. На работна среща на вицепремиера Караджов с Управителния съвет на КСБ в сградата на браншовата организация той заяви, че първи е докладвал въпроса за индексацията в Министерския съвет. „Проблемът е наистина сериозен и решението му е свързано с необходимостта от промени в ЗОП“, обясни Караджов и посочи, че по темата активно работи междуведомствената работна група, водена от Министерството на финансите. Камарата на строителите в България започна и поредица от срещи с партиите в 47-ото Народно събрание. Целта бе КСБ да им предостави информация за приоритетите на бранша с акцент върху необходимостта от адекватна индексация на договорите в строителството с публични възложители и нуждата от законови промени. „Методиката за индексиране трябва да е максимално справедлива, за да е защитима пред обществото, и КСБ е готова да подпомогне експертно изготвянето й – за нас е важно българските граждани да разберат сериозността на проблема и трудностите, пред които е изправен целият бранш“, бе позицията на КСБ. Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова обеща пред ръководството на КСБ съдействие по проблема с индексацията. Това стана на работна среща във ведомството. „Индексацията вече е закъсняла, браншът е в колапс. Ако не се намери решение, обричаме всички на фалит“, заявиха от КСБ. Проблемът с цените и доставките и необходимостта от спешна индексация на договорите бе основна тема на Разширения управителен съвет, който се проведе в централата на браншовата организация в София. „Имаме уверението на всички институции, че се работи за намиране на решение за изход от ситуацията. Надявам се скоро да имаме резултат и да разберем по какъв начин ще се компенсира ръстът на цените“, съобщи инж. Илиян Терзиев, който представи всичко свършено по казуса от КСБ.

Строителни обекти в цялата страна са поставени под риск

да бъдат спрени заради драстичното поскъпване на цените на строителните материали. За това алармираха председатели на Областните представителства на КСБ от страниците на в. „Строител“. Изданието представи тяхното мнение в рубриката „На прицел“. Ръководителите на местните структури на КСБ категорично заявиха, че браншът е поставен в абсурдна ситуация без никаква предвидимост. „Необходима е спешна индексация на строителните договори, като е нужно решение на проблема на национално ниво. Освен като реакция на сегашната криза, държавата трябва да има политика за реакция на инфлацията и в дългосрочен план“, считат ОП председателите. „Пандемията и затрудненията в доставките покачиха цените на основните строителни материали. Украйна е допълнителен катализатор за цените и изправя пред изпитание бранша“, заяви в първото си интервю за в. „Строител“ Тодор Василев, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, с когото също обсъдихме проблема. „Определени текстове в ЗОП ще трябва да бъдат променени, защото сегашният вариант на закона не предвижда индексация, а тя трябва да бъде заложена както при бъдещите договори, така и при заварените. Надявам се по този въпрос скоро да има решение“, посочи той. Изданието на КСБ продължи да коментира темата в интервютата си. Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по „Финанси и здравеопазване“, заяви, че общините не могат да индексират строителните договори. „ЗОП е изключително стриктен към възложителите. Работи се на национално ниво за решаване на проблема, тъй като за индексацията е необходима нормативна промяна. Проблемите са валидни за всички проекти – и за изпълняващите се с европейско финансиране, и за тези, които се реализират с обществени средства. Надявам се скоро този казус да бъде преодолян, защото тенденциите не са добри“, добави той.

„Необходимостта от въвеждане на механизъм за индексация на проектите вече е неотложна. Все още не сме запознати със самата методика, която ще бъде предложена“, заяви в първите дни на април т.г. инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново. „Важното е, че в преговорите с МРРБ и УО на ОПРР вече постигнахме съгласие, че индексацията на договорите ще бъде прилагана и за обекти, изпълнявани по проекти с европейско финансиране“, добави той.

Основно предизвикателство пред строителните компании от Стара Загора е затруднението им да изпълнят своите обекти заради високите цени на строителните материали и нуждата от индексация на договорите. Това стана ясно по време на 12-ата открита приемна на вестник „Строител“. Крайно време е да се вземат мерки“, коментира кметът на Стара Загора Живко Тодоров. „Имах среща с няколко фирми, които ме информираха, че ако нещо не се промени, ще се наложи да се откажат от изпълнението на договорите си. За съжаление

на този етап държавата все още не е намерила решение на казуса“,

посочи Тодоров. Той бе категоричен, че строителният бранш може да разчита на подкрепата на общината за постигане индексация на договорите. „Цените на строителните материали постоянно растат, а доставките са затруднени. Имаме проблем и с работната ръка, който се задълбочава. Нещата не са особено „розови“ за строителния отрасъл и ЕК вижда това. Правим всички възможно от наша страна да разберем какво се случва и как да преодолеем тази криза.“ Това заяви Майве Руте, зам.-директор на ГД „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП” в ЕК, по време на второто издание на Нigh Level Construction Forum, в който КСБ бе представена от инж. Любомир Качамаков. „Считам, че Европейската комисия трябва да предложи методика за индексиране на договорите за строителство, която да е задължителна за всички страни членки“, категоричен бе инж. Качамаков. „Ако искаме да постигнем устойчивост в строителния сектор, трябва да създадем среда с равни условия, за да може компаниите да работят без стрес“, подчерта той. В края на април вицепремиерът Гроздан Караджов проведе работна среща с ръководствата на КСБ и на ББК „Пътища“. На нея един от обсъдените въпроси бе индексацията на цените в строителството. „Столичната община има план как да процедира, ако скоро не се вземе решение за индексация на строителните договори.“ Това съобщи инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на СО по „Обществено строителство“, пред в. „Строител“. „В София по линия на текущия ремонт и поддръжка на пътната инфраструктура имаме договори със 7 фирми или обединения, които са сключени през 2019 г. Към този момент имаме предизвестие от някои от тях, че вече има стопанска непоносимост, компаниите си вадят сертификати за форсмажорни обстоятелства. Ние няма как да принудим някого да работи – може да развалим договор или да водим дела за неустойки. За да не губим време, от месец работим по нови процедури и планът ни е, ако скоро няма решение, да стартираме нови търгове за текущ ремонт и поддръжка на пътната мрежа“, разясни той. „Ключово е въпросът с корекцията на цените да се реши бързо“, каза инж. Христо Иванов, зам.-кмет на община Варна, на работна среща между ОП на КСБ – Варна, и местната администрация. Съорганизатор и медиен партньор на събитието бе в. „Строител“. „Сега общините са в невъзможност за продължаване на инвестиционния процес. Разполагаме с подготвени проекти, избрани строители – изпълнили сме всички условия, но има проблем, който ги спира. Той трябва да се реши справедливо“, подчерта още Иванов. На 8 юни се проведе тристранна работна среща между КСБ, МРРБ и МФ, на която се коментираха задълбочаващите се проблеми пред строителния бранш поради липсата на методика за индексация на договорите в строителството. „Спадът на строителната продукция е над 35%, а 400 фирми вече са отпаднали от Централния професионален регистър на строителя. Вече 8 месеца водим разговори, но няма реален резултат – нито методиката е факт, нито промените в Закона за обществените поръчки, които ще дадат възможност за прилагането й“, каза инж. Илиян Терзиев. Коментиран бе и таванът от 15%, заложен в предложената методика. Позицията на КСБ е, че този процент е твърде недостатъчен. Цените на основни суровини и материали са се качили с 50 - 100%. Предложението на Камарата е максималният процент на индексиране да бъде определен на 50%. Засегната бе и темата за въвеждането на задължителна, а не на пожелателна индексация, както и срокът на влизане в сила, който според КСБ трябва да е след 30 юни 2021 г. Камарата на строителите в България е изготвила и официално становище относно проекта за методика, в което е изложила своите предложения и мотиви. Становището е внесено в МРРБ и МФ.

През тази година

КСБ съвместно с в. „Строител“ организира и два големи форума, на които бе отделено внимание на темата за индексацията.

Първият се състоя през март и бе озаглавен „Строителството като индустрия на бъдещето – иновации и дигитализация“, като по време на събитието ключово изказване направи Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Второто мероприятие се проведе на 25 май т.г. в сградата на Камарата, като то бе във формат кръгла маса на тема „Реформа на обществените поръчки“. Специален гост на форума бе зам.-министърът на финансите Андрей Цеков.

За да заостри вниманието към проблема с индексацията,

КСБ излезе и с три позиции.

В първата, която е публикувана в бр. 16 на в. „Строител“ от 22 април т.г., се посочва, че КСБ призовава разрешаването на проблемите на отрасъла да не става заложник на политически игри. В нея се казва още, че драстично закъснява индексацията на договорите с публични възложители, както и че забавянето изправя строителите пред невъзможност да работят, което води след себе си непредвидими икономически последици. „Поскъпването на суровини, материали и енергоносители не е само български проблем, но в България той още не е намерил решение. Чакането ни има своя предел! Категорично неприемливо е на индексацията да се слага таван, каквато неофициална информация достига до нас. Това на практика я обезсмисля. И не съответства нито на поскъпването на материалите, нито на инфлацията. Индексацията трябва да е адекватна. В противен случай фирмите няма да могат да покрият направените разходи по поскъпналите дейности“, пише в позицията си КСБ. В бр. 19 на в. „Строител“ от май т.г. КСБ отново настоява, че индексацията е закъсняла, а промените в ЗОП ще я забавят драматично. „Камарата на строителите в България категорично заявява, че отрасълът е на ръба и няма време да чака повече“, е записано в документа. В декларацията се казва още, че КСБ води непрекъснати разговори с властта за намиране на решение, но без реални резултати. „От страна на властта беше обявено, че индексацията трябва да мине през промяна в Закона за обществените поръчки. Това означава отлагане на решението с месеци! Строителите нямаме това време! Нужни са мерки сега! Индексация на договорите с публични възложители може да бъде регламентирана само с акт на Министерския съвет и категорично не е необходима изрична законова делегация. Отново заявяваме, че е неприемливо на индексацията да се слага таван, защото това я обезсмисля. И няма да е адекватно нито на ръста в поскъпването на строителните материали, нито на инфлацията“, подчертават в позицията си от браншовата организация. Само преди дни КСБ излезе и с нова позиция, в която се казва: „Държавата убива строителния бранш. Липсата на индексация на договорите с публични възложители поставя под въпрос съществуването на целия отрасъл – и малки, и средни, и големи фирми.“

Чуждият опит

Паралелно със случващото се у нас в. „Строител“ следи и как се справят с проблема другите европейски държави. В бр. 42 от 15 октомври 2021 г. публикувахме информация относно мерките, които се взимат в редица страни, сред които Германия, Франция, Италия, Словакия, Гърция, Люксембург и Румъния. От интервю на инж. Любомир Качамаков в същия брой става ясно, че в Румъния, която е близка до нас като икономика и развитие, има прието министерско постановление, което позволява на фирмите с текущи договори, които са сключени на определена цена и разполагат с издаден сертификат за плащане, да имат възможност да докажат промяна на цените на основни материали и суровини и съответно да получат индексация. Това при тях се случва при окрупнени показатели, които са примерно за пътно, високо или инфраструктурно строителство в определен процент. Компаниите следва да защитят исканията си на базата на статистически данни, но все пак е важно, че държавата е предприела мерки.

Още по-интересна е

последната информация относно индексацията, предприета с две наредби в Румъния през последния месец.

Румънските власти са издали Извънредна наредба относно коригиране на цените и стойността на общите прогнозни стойности по проекти, финансирани от външни фондове, неподлежащи на възстановяване, в която се посочва, че са необходими спешни мерки за постигане на ребалансиране по договорите за обществени поръчки, за да се избегне блокиране на изпълнението на инфраструктурни проекти, както и на тези за доставка на оборудване, машини и материали. В нея се казва също така, че органите, отговорни за изпълнението на оперативните програми, са упълномощени да сключват договори/решения за финансиране/многогодишни ангажименти за плащане, чиято стойност може да надвишава сумите, отпуснати в евро на ниво отделни мерки в рамките на разпределението на публичните средства, предвидено в програмата, в размер до 130%, в съответствие с бюджетните кредити за поети задължения, одобрени ежегодно за тази цел чрез законите за годишния бюджет. Те приемат и Извънредна наредба 47/2022 относно коригиране цените на договорите за обществени поръчки, секторните договори, договорите за концесия, рамковите споразумения. Тя цели спешно вземане на мерки за създаване на законова рамка за корекция на цените на договорите за обществени поръчки, секторните договори, договорите за цесия и рамковите споразумения не само за работите, но и за продуктите с допълнително оборудване и/или технологичните и функционални съоръжения и оборудване, необходими за реализацията на работите и респективно пускането им в експлоатация и/или които са предназначени за специфично оборудване на инвестиционните обекти/ проекти/, работи по поддръжка и текущи ремонти и за проектантските услуги за транспортната инфраструктура от национален интерес, предвид че продължителността им превишава многократно 36 месеца както за материалите, така и за други елементи на разходите. Всички тези наблюдения още повече затвърждават становището на Камарата на строителите в България, че процентите за индексация в нашата страна не трябва да бъдат 15%, каквито са официално заявените намерения към момента. Ако не бъде приета индексация на договорите в строителството, под голям риск е изпълнението на инвестиционната програма на правителството и на европейските проекти, което може да доведе до сериозни финансови корекции на държавата. Проблемът с драстичното нарастване на строителните материали и суровини не е само за България. По време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Румъния подписаха Декларация за предприемане на действия на европейско ниво за завършване на инфраструктурни обекти. На него е присъствал зам.-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов, който е подписал от името на България документа. В него се посочва, че породената от COVID-19 и войната в Украйна кризисна ситуация е довела до рязко покачване на цените на горивата, енергията, строителните материали, затруднила е веригите за доставки и е лишила пазара от ценната работна ръка от Украйна. FIEC от своя страна също излезе с позиция, че трябва да се направи индексация на европейско ниво. По време на редовното заседание на Общото събрание на организацията в Лимасол, Кипър, ръководството на Федерацията е подчертало, че в голяма част от европейските държави отрасълът е засегнат от растежа на цените на електроенергията, повишените стойности на строителните материали и инфлацията, като очакванията на бранша са цените на продукцията да останат високи и да не спадат под нивата преди пандемията. Галопиращият ръст на инфлацията, бавното възстановяване на страната от пандемията от COVID-19 и липсата на индексация на договорите в строителството са пагубни за сектор „Строителство“. Тези предизвикателства застрашават изпълнението на европейските проекти и такива от Националния план за възстановяване и устойчивост, като особено тежко е положението с Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, където има опасност страната да връща средства. Отделно от това общините изпълняват проекти за над 4 млрд. лв. и ако в България скоро не бъде приета методика за индексацията, голяма част от тези обекти може да не бъдат реализирани в близките години.

Вестник „Строител“ ще продължи да следи темата, да я коментира с бранша, институциите и всички заинтересовани страни.