ОП на КСБ

ОП на КСБ – София: Работим честно и почтено. Не сме мафия!

ОП на КСБ – София, определя като недопустимо публичното поставяне на етикети като „мафия“ и „крадци“ на цял един бранш. Софийското Областно представителство на Камарата е най-голямото в страната. В него са вписани 2231 малки, средни и големи фирми. Като ръководство на структурата сме длъжни да защитим доброто име на всяка една от тях. Подобни на цитираните квалификации са обидни и уронващи авторитета на всеки строител, който работи честно и почтено. Изправени пред несъстоялата се индексация, фирмите се опитват да оцелеят в сложната ситуация на пазара, като рискът за малките е да загубят персонала си и да фалират. Това не е проблем на няколко фирми, в които според изказванията отивали всички средства. Това е проблем на целия бранш, защото много голяма част от нашите членове участват в търгове по обществени поръчки. Индексацията е практика в Европа, като ние сме от последните страни, които нямат разписана методика за начина, по който се преизчислява изпълненото строителство. Това не е справедливо, защото строителите не са инвеститори на държавата, не могат, а и не е редно със свои средства да извършват възложената им от публични възложители работа и да чакат с месеци и години да им бъде заплатено. Категорична е позицията ни, че индексацията трябва да се случи, и то в кратък срок и адекватен размер. В противен случай ще бъдем свидетели на спрени обекти и фалити. Най-потърпевши ще бъдат малките и средните фирми. ОП София застава зад всичките си членове и заявява, че ще продължи да защитава интересите им, както и доброто име на българския строител.

 

                                                                 Инж. Любомир Качамаков

                                                                Председател на ОП на КСБ - София