Индексация сега!

Липсата на индексация ще доведе до нулева година за строителството в община Перник

За това алармираха участниците в 14-ата открита приемна на вестник „Строител“

Емил Христов

Ренета Николова

 

„Радвам се за възможността да приветствам представителите на Камарата на строителите в България в община Перник. Това е първата подобна среща с централното и местното ръководство на браншовата организация.“ С тези думи кметът на община Перник Станислав Владимиров даде началото на 14-ата открита приемна на в. „Строител“, която официалното издание на КСБ организира съвместно с Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в града.

Той коментира, че един от основните проблеми пред общината е липсата на индексация на договорите в строителството. „За съжаление парламентът не намери време да реши този казус“, заяви Владимиров и допълни, че въпреки трудностите местната администрация се опитва да бъде коректна с бизнеса в града.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев изтъкна, че приемането на методика за индексация е сред водещите приоритети пред ръководството на КСБ. „Положението наистина е много сериозно и намирането на решение е най-важната тема пред нас като бранш. Считаме, че този въпрос е от същата важност за общините. Категорични сме, че е необходима спешна индексация, като Камарата настоява тя да е адекватна, а не 15%. Това е крайно недостатъчно“, подчерта инж. Илиян Терзиев.

От страна на КСБ участие в 14-ата открита приемна взеха инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, инж. Емилия Митова, председател на ОП на КСБ – Перник, инж. Таня Каменова, член на ОблС на ОП на КСБ – Перник, и член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, членове на Областното представителство на Камарата в Перник, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“ и екип на изданието.

Община Перник бе представена от зам.-кметовете Стефан Кръстев и инж. Мирослав Стоицев и Мартин Жлябинков, секретар на общината.

„Преди две години и половина ние започнахме мандат, който беше изпълнен с предизвикателства. Преминахме и през водна, и през ковид криза. Успяхме да се справим, а също така начертахме план за реализирането на важни инфраструктурни проекти, за да може Перник да се развива“, посочи Станислав Владимиров.

Кметът на Перник изтъкна, че градът има огромен потенциал основно заради близостта със София. „Това ни дава предимства пред много други области в България. Определено мога да заявя, че има и

инвеститорски интерес – особено в жилищното строителство.

Селата ни стават все по-атрактивни за младите, които си купуват имоти“, каза Владимиров.

Той коментира, че при поемането на кметския пост подземната инфраструктура в града не е била в особено добро състояние. „Доскоро бяхме на челните места по загуба на питейна вода. Това е причината да се опитваме да реализираме много голям воден проект, който се надявам скоро да стартира. В момента няма особен интерес от страна на строителите, но това е разбираемо предвид високите цени на материалите и липсата на методика за индексация“, коментира кметът на Перник. Той съобщи, че през тази година е планирано да започне работата и по два големи обекта за подмяна на ВиК мрежата в града. Стойността им е малко над 5 млн. лв. „Амбицията ни е да продължим да обновяваме подземната инфраструктура“, подчерта Владимиров.

Той добави, че настоящият екип на общината е заварил и много големи проекти, които са били неглижирани и с критично забавяне. За пример бе дадена рекултивацията на старото депо за битови отпадъци, който е много важен за общината.

Кметът на Перник информира, че в момента се реализира екологичен проект, който е свързан с доставката на нови газови автобуси. „С изпълнението му се надяваме да решим редица проблеми относно свързаността в града“, каза той и добави, че се строи и нов учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на Основно училище „Св. Иван Рилски“ и Природо-математическата гимназия в Перник. „За съжаление изпълнителят изпитва трудности, защото цените на строителните материали непрекъснато се покачват“, обърна внимание той.

Станислав Владимиров бе категоричен, че ако скоро държавата не предприеме мерки за адекватна индексация на договорите за строителство, годината по отношение на реализирането на строителни проекти в община Перник ще бъде нулева. „В тази ситуация при цени, които са наистина непредсказуеми дори за месец напред,

всяко едно забавено плащане в посока към фирмите създава проблеми не само на тях, но и на нас“,

допълни той.

Владимиров посочи, че се развива и Индустриалната зона на града. „В момента тя е над 800 декара. Започнахме да реновираме прилежащата инфраструктура. Разчитаме така да привлечем повече инвестиции, с които да подобрим бизнес климата на Перник“, заяви кметът.

Станислав Владимиров сподели още, че общината е имала над 35 млн. лв. дългове, от които 12 млн. лв. са били просрочени задължения. „В момента те са само 3,5 млн. лв., което ни дава вече по-добри финансови възможности. Станахме и атрактивни за финансовите институции. В началото на мандата никой не идваше да ни предлага кредити. Сега банките вече гледат към нас с друго око и ни предлагат финансови инструменти, с които да подобряваме инфраструктурата в града“, каза Владимиров.

„Благодаря на кмета на община Перник, че се отзова на поканата да вземе участие в 14-ата открита приемна на в. „Строител“, както и на организатора на събитието в лицето на прокуриста и главен редактор на изданието Ренета Николова. Радвам се, че сред нас са и инж. Илиян Терзиев и инж. Любомир Качамаков“, посочи инж. Емилия Митова.

Председателят на ОП на КСБ – Перник, потвър­ди, че най-големият проблем пред строителния сектор е липсата на индексация

на договорите. „Как да се изпълняват проектите, като цената на битума от 600 лв. е скочила на 1200 лв., при металите увеличението е над 100%?“, коментира Митова. Ръст има не само при материалите, но и при енергията, горивата и труда, споделиха участниците в срещата. Като друга основна трудност пред местните фирми бе посочена липсата на кадри. „Ние страдаме много от това. Няма работници. И държавата, и Камарата трябва да концентрират усилията си за справяне с този казус“, подчерта инж. Митова.

Кметът Станислав Владимиров коментира, че

проблемът с липсата на кадри не е само местен, но и национален.

„За съжаление младите хора предпочитат да заминат в чужбина. Предизвикателството е наистина огромно и трудно мога да кажа какви са възможностите да се реши този проблем. Единственият вариант е да имаме силна икономика и правилно разпределение на ресурсите на национално ниво“, посочи той.

Инж. Илиян Терзиев сподели, че се радва, че е в Перник и има възможността за пореден път да участва в открита приемна на в. „Строител“. „Това е една много хубава инициатива, която аз приветствам“, каза председателят на УС на КСБ.

Той бе категоричен, че браншът е изправен пред огромно предизвикателство заради липсата на методика за индексиране на договорите в строителството, тъй като реализацията на редица обекти в страната е заплашена. „Ако такава не бъде направена в кратки срокове, изпълнението както на започнатите, така и на бъдещите проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост и европрограмите е под сериозен риск“, каза инж. Терзиев.

Председателят на УС на КСБ, подчерта, че

ръководството на Камарата вече над една година търси решение на проблема с цените, доставките и нуждата от индексация.

„Срещали сме се и сме говорили с отговорните фактори в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), политическите сили в Народното събрание. За съжаление към момента решение на въпроса няма“, посочи той.

Инж. Терзиев информира присъстващите, че могат да видят какво е предприела КСБ до момента от материалите във в. „Строител“, които са публикувани в специално създадената рубрика на изданието „Индексация сега!“. „Сега, защото след месец за бранша може и да е късно“, изтъкна председателят на браншовата организация.

Той заяви, че Камарата е концеnтрирала усилията си и върху нуждата от промени в Закона за устройство на територията и Закона за обществени поръчки (ЗОП).

„Преди около 2 години браншовите и професионалните организации в сектор „Строителство“ се обединихме в Консултативен съвет, като си поставихме дългосрочни и краткосрочни цели. В дългосрочен план браншът е единодушен, че е дошло време за радикална промяна на законодателството в сектора, която да намали административната тежест и да облекчи инвестиционния процес“, каза той.

Инж. Терзиев съобщи, че Камарата е изразила категорично отрицателно становище във връзка с промените в ЗОП, които се предлагат. „Една от тях касае инженеринга. Мисля, че общините като възложител са се убедили в ефикасността на този метод и опитите да бъде максимално ограничен ще доведат до непредвидими последици относно изпълнението на общинските програми“, допълни той. Инж. Илиян Терзиев посочи, че на семинар на ОП на КСБ – София, в Боровец представителите на Столичната община в лицето на главния архитект Здравко Здравков и зам.-кмета Ангел Джоргов са споделили своя опит и позиция, относно предимствата на инженеринга.

Присъстващите се обединиха около мнението, че

инженерингът е най-бързият и адекватен начин за изграждане на големите инфраструктурни проекти на общините.

„По този начин всеки знае мястото си на обекта, а възложителят – от кого да търси отговорност“, каза кметът на Перник. „Общините като възложител са се убедили в ефикасността на този метод и опитите да бъде максимално ограничен ще доведат до непредвидими последици относно изпълнението на общинските програми“, допълни Владимиров.

Инж. Илиян Терзиев заяви, че Камарата е в непрекъснат диалог с българските представители в Европейската комисия и Европейския парламент. „Проведохме много успешна конференция на високо ниво в Брюксел на тема „Дигиталните и иновационни предизвикателства пред строителния сектор в България“, на която домакин бе евродепутатът Искра Михайлова. На нея дискутирахме енергийната ефективност като инструмент за енергийна независимост в контекста на европейския Зелен пакт, дигитализацията на строителния отрасъл, повишаващите се цени на строителните материали и нуждата от адекватен отговор чрез индексация на договорите за строителство“, каза той.

Инж. Любомир Качамаков засегна темата за цифровизацията на строителния сектор и ползите от въвеждането й. „Темата е още по-актуална в моментното състояние на строителния сектор. Ситуацията е много тежка и за нас като строители положението е доста неприятно, особено за малките и средните фирми“, каза той. Инж. Качамаков посочи, че в мандата си като председател на ОП на КСБ-София винаги се е стремял да обръща по-голямо внимание именно на тези компании.

„Браншът се дигитализира с изключително бързи темпове. Считам, че бъдещето е именно в BIM технологиите, които след няколко години ще са водещи и за нас изпълнителите, но и за възложителите“, каза той. Според него това е бъдещето и за възложителите, и за изпълнителите. „Новите технологии и системи позволяват във всеки един момент да се проследи етапът на строителство. Всичко е проследимо и може да се види кой е отговорен“, сподели той.

Инж. Любомир Качамаков коментира, че все още държавата не поставя като ключов приоритет нуждата от дигитализация на сектора, а определено първите стъпки трябва да тръгнат от централната и местната власт.

Председателят на ОП на КСБ – София, също се спря на проблема с липсата на индексацията на договорите в строителството. „Камарата изготви една много добра методика, за която бяхме постигнали консенсус с държавата. За съжаление това не бе финализирано. Все пак се надяваме въпреки политическата криза в страната процесът да продължи“, коментира инж. Качамаков и добави, че

ръководството на КСБ е проучило как стоят нещата с индексацията в другите европейски държави.

„Опитахме се да намерим добрите практики. Насочихме се към няколко успешни примера и на тяхната основа създадохме нашето предложение. Може би в Европа ние сме последната държава, която все още няма държавно решение за въвеждане на методика за индексиране на договорите“, акцентира инж. Качамаков.

Според него тепърва проблемът с цените ще се задълбочава, защото все повече строителни фирми няма да могат да изпълняват обектите си, което от своя страна ще рефлектира върху инвестиционните програми на общините. „Ние работим активно по темата с НСОРБ и аз вярвам, че трябва да продължим да търсим решение на проблема“, поясни председателят на ОП на КСБ – София.

В заключение инж. Любомир Качамаков каза, че се радва, че вижда в ръководството на община Перник единомислие по важните за строителния бранш теми.

Прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова също благодари на кмета на Перник Станислав Владимиров и на председателя на ОП на КСБ – Перник, инж. Емилия Митова за сътрудничеството за провеждането на откритата приемна на вестника. „Успяхме в едни наистина динамични времена да се справим с организирането на събитието. Радвам се, че с нас са инж. Илиян Терзиев и инж. Любомир Качамаков. Не мога да не изкажа и моята благодарност към инж. Таня Каменова и към секретаря на общината Мартин Жлябинков, който е бил част от екипа на в. „Строител“. Оценявам отново неговите организационни възможности, които той показваше още във в. „Строител“. Сега ги доразвива и надгражда“, каза Ренета Николова.

„Това е 14-ата открита приемна, която вестникът прави. Мисля, че тази инициатива на Съвета на директорите се посреща изключително добре. На срещите браншът и общините сядат на една маса и имат възможност да обсъдят реалните проблеми, пред които са изправени. Целите са общи – развитието на българските общини и превръщането им с общи усилия в по-модерни и привлекателни места за живеене, учене, бизнес, култура, почивка. Предизвикателствата също са общи. Главният редактор добави, че ролята на в. „Строител“ е да провокира дискусия по важните за строителния сектор теми и да постави актуалните проблеми на вниманието на централната и местната власт и на обществото“. „Нашата рубрика „Кметовете говорят“ е носител на приза „Глас на общините“ на НСОРБ“, посочи Николова.

Тя обобщи, че по време на приемната в Перник са се коментирали водещите теми, които касаят строителите, но и общините – индексацията, инженерингът и липсата на кадри. „Изведените проблеми се наблюдават във всички части на страната. За съжаление ни информират и за застой в строителството. Редица обекти са под риск поради високите цени на материалите и липсата на индексация. Всички очак­ваме независимо от политическата ситуация да се намери воля за решение на този критичен за бранша въпрос“, каза в заключение главният редактор на изданието.

 В края на срещата инж. Таня Каменова се обърна с апел към кмета на Перник Станислав Владимиров по-често местни фирми да изпълняват обекти в общината. „Ние милеем за нашия град, работниците ни живеят тук и искаме да продължаваме да помагаме той да се развива“, каза тя.

 

Видео репортаж, изработен от в. „Строител“, може да се види на сайта на изданието www.vestnikstroitel.bg и на YouTube канала на вестника.


Инж. Емилия Митова, председател на ОП на КСБ – Перник: Впечатленията ми от 14-ата открита приемна на  в. „Строител” са много добри

Впечатленията ми от 14-ата открита приемна на в. „Строител“ са много добри. Срещата мина чудесно. Радвам се, че на нея присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София.

Имаме отличен диалог с община Перник. Местната власт винаги е подхождала с разбиране към проблемите на строителите и ни е помагала да ги решаваме. Кметът Владимиров се старае много да поддържа добрия облик на града.

Със сигурност едно от най-големите изпитания пред нас е липсата на кадри, но това е проблем в цялата държава. Перник не прави изключение. Намираме се близо до София и много от нашите съграждани предпочитат да работят в столицата. За нас това е минус, но ние няма как да предложим заплатите, които взимат в София.

Друг сериозен проблем е липсата на индексация на договорите в строителството. Местните фирми продължават да се явяват на търгове, но има една несигурност, която ще продължава да се усеща, ако държавата не предприеме мерки.


Инж. Таня Каменова, член на ОблС на ОП на КСБ – Перник, и член на Комисията за ЦПРС: Липсата на индексация се очерта като най-болната тема за всички

Много доволна останах от чутото по време на срещата в общината. Кметът на Перник Станислав Владимиров разказа подробно какво предстои да се реализира в града. Беше много добре подготвен.

Участниците в откритата приемна успяха да засегнат всички актуални теми, които касаят строителния бранш. Липсата на индексация се очерта като най-болната тема за всички. В момента строителният бранш е поставен в много тежки условия. Има подписани договори, които са на старите цени и е необходима тяхната актуализация. При положение обаче, че няма никакво решение, не виждам как може да се продължи така. На държавно ниво е необходимо час по-скоро да се приеме методология за индексиране, защото иначе браншът няма да се справи и много фирми ще са заплашени от фалит.

Другата важна тема, която обсъдихме, бе свързана с липсата на квалифицирани кадри в сектора. На пазара на труда липсват например хидротехници, а имаме толкова много водни обекти, които трябва да се експлоатират правилно. Всички видяха какво причини кризата с водата в Перник. Това щеше да е много по-различно, ако страната разполагаше с необходимите специалисти в областта.

За съжаление в Перник продължава да има проблеми с ВиК мрежата. Ще отнеме време тази инфраструктура да бъде изцяло подменена.

Искам да подчертая специално, че се надявам откритите приемни на в. „Строител“ да се превърнат в традиция. Срещите с общината трябва да продължат. Това беше първият ни диалог с екипа на кмета в такъв формат след края на пандемията.

Благодаря на в. „Строител“, който винаги отразява най-актуалните теми в строителния бранш.


Станислав Владимиров, кмет на община Перник: Без индексация на цените е възможно много обекти, за които вече има сключени договори, да се провалят

Инженерингът е най-бързият и адекватен начин за изграждане на големите инфраструктурни проекти на общините

Г-н Владимиров, взехте участие в откритата приемна, организирана от в. „Строител“ и ОП на КСБ – Перник, на която разговаряхте с представители на строителния бранш от областта. Каква е Вашата оценка за събитието, беше ли полезно?

Такъв тип срещи между местната администрация и браншови организации винаги са полезни, защото можем да разговаряме открито, да видим всички гледни точки и заедно да достигнем до решаването на проблемите. Удовлетворен съм от факта, че трудностите бяха поставени открито. За съжаление местната администрация няма как да реши част от тях, включително и един от най-важните и за двете страни в настоящия момент – индексацията на цените. Проблемът с инженеринга също трябва да бъде решен бързо – отново на национално ниво. Тази процедура е най-бързият и адекватен метод за изграждане на големите инфраструктурни проекти на общините. По този начин всеки знае мястото си на обекта, а възложителят от кого да търси отговорност. Общините като възложител сме се убедили в ефикасността на този метод и опитите да бъде максимално ограничен ще доведат до непредвидими последици относно изпълнението на общинските програми.

 

На приемната се коментира, че най-сериозният проблем пред строителния сектор е постоянно покачващите се цени на строителните материали. Към момента държавата не предприема стъпки за индексация на договорите за СМР. Какъв е Вашият коментар?

Държавата прекалено закъснява с приемането на адекватна методика за индексация на договорите с публични възложители. Без индексация на цените е възможно много обекти, за които вече има сключени договори, да се провалят, и то не само в Перник, а в национален мащаб. След като заради политически боричкания парламентът не намери време за тази важна тема, се надявам тя да бъде решена на ниво Министерски съвет независимо дали от редовен или служебен кабинет. Всички си спомняме, че вдигaнeтo нa цeнитe в строителните договори c 15% тpябвaшe дa cтaнe фaкт c пpoмeни в Зaкoнa зa oбщecтвeнитe пopъчки, нo пpoeктoзaкoнът нe ce пpиe от Народното събрание нa пъpвo чeтeнe в нaчaлoтo нa юни. Отхвърлените от парламента изменения, които предвиждаха индексация на вече сключени строителни договори, изправят общините и други публични възложители пред патова ситуация. От НСОРБ дори обясниха, че в някои общини плащането на неустойки за едностранно прекратяване на договорите излиза по-изгодно на фирмите от това изпълнението да продължи заради високата инфлация при строителните материали. Немалко строителни компании в момента се отказват още преди подписване на договор, защото в хода на процедурата офертите вече са станали неактуални и това застрашава реализацията на важни обекти.

С помощта на КСБ е създадена методика за индексация, която към момента остава само на хартия заради политическите трусове. Потърпевши от неглижирането на този проблем ще са не само строителните фирми, но и хората, защото планирани подобрения в инфраструктурата – не само местна, но и национална, няма да се случат.

Каква е равносметката Ви за изминалата 2021 г.? Какво успяхте да свършите и за какво не Ви стигна времето? Кое бихте определили като най-голямо постижение?

Изминалата година бе важна за екипа ми, защото успяхме да подготвим големите проекти, които изпълняваме през тази. Политическата ситуация през 2021 г., усложнената епидемиологична обстановка и други фактори забавиха работата ни, но я наваксваме.

Времето не ни стигна за доста от идеите, които имаме за подобряване не само на инфраструктурата, но и в културата, екологията, младежките дейности и други. Колкото и да искаме, за един мандат няма как да решим всички проблеми, които сме заложили като приоритетни, и това не е оправдание, а факт. Трудностите на Перник са много и са трупани с години, но не са нерешими. Важното е, че имаме подкрепата на нашите съграждани и това ни дава енергия, за да продължаваме да работим.

Кои са инфраструктурните проекти, които се реализират в момента, и какво предстои?    

Вече започнаха дейностите по рехабилитацията на две от големите и натоварени улици в града – ул. „Освобождение“ в кв. „Тева“ и ул. „Отец Паисий“ в централната градска част. На финала е изграждането на втората клетка на Регионалното депо за отпадъци.

Не спираме да обновяваме и подземната инфраструктура, като към момента работим по подмяната на вътрешната водопроводна мрежа на с. Драгичево, водопровод и нов резервоар се изпълняват и в с. Ярджиловци. Очакваме и стартирането на водния цикъл на Перник, за да можем паралелно да изградим и предвидените кръстовища с кръгово движение, които да облекчат автомобилния трафик през града.

Планираме и строежа на Младежкия център и новия корпус на СУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“, който включва закрит плувен басейн, класни стаи и STEM кабинети. Паралелно със строителството усилията ни са насочени и в подобряване на транспорта в Перник. На финала е изграждането на депото, което ще приеме новите ни 13 екологични автобуса. Община Перник спечели и проект за подобряване на енергийната ефективност на сградите на VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Детска градина 15 „Райна Княгиня“ на стойност 2 303 103 лв., финансиран от Министерство на енергетиката. Основната цел на проектното предложение, изготвено от администрацията, е трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление и осигуряване на минимум 55% от енергията за отопление, охлаждане, вентилация, топла вода за битови нужди и осветление от слънчеви панели и термопомпи, подобрена енергийна ефективност чрез саниране, както и повишен експертен капацитет в областта на енергийния мениджмънт.

През изминалата седмица подписахме и договор с Министерството на околната среда и водите за пилотно инсталиране на система за производство на водородно-кислородна смес към отоплителната система на няколко общински сгради. Проектът ще се изпълнява съвместно с община Бобов дол. Очакваният ефект е икономия на гориво с до 50% и намаляване на вредните емисии.

Друг важен за перничани проект, който също ще стартира скоро, е ремонтът на символа на града ни – Двореца на културата. Една уникална сграда, която отново трябва да заблести.

Как се развива ВиК инфраструктурата?

В началото на мандата ВиК мрежата в Перник бе в лошо състояние. Голяма част от нея бе амортизирана, авариите бяха ежедневие, бяхме и в първите места по загуби на питейна вода. По време на водната криза в Перник успяхме с помощта на държавата да подменим 60 километра водопроводи в града, както и довеждаща инфраструктура, започна и изграждането на новата пречиствателна станция за питейни води, за която обаче са нужни още средства.

През тази година благодарение на финансовата дисциплина успяхме да отделим над 5 млн. лв. собствени средства, за да продължим работата по подмяна на подземната инфраструктура. Работата ще се извърши на два етапа и ще подобри не само качеството на услугата, но и ще намали допълнително загубите на питейна вода. Подмяната на водопроводите и водния цикъл ще ни позволят да изпълняваме и ремонти на улиците в града, защото без сменени тръби полагането на нов асфалт е само прахосване на публичен ресурс. Чисто имиджово подмяната на подземната инфраструктура не носи дивидент, но е важно хората да имат достъп до качествена услуга.

Какъв е инвеститорският интерес към Перник?

С удовлетворение мога да кажа, че инвеститорският интерес към Перник в момента е много голям. Той се изразява в различни посоки, включително и в активното жилищно строителство в източната част на града. В момента в Перник се изграждат два големи ритейл парка, които допълнително привличат погледите към общината.

Получихме инвестиционно намерение от голяма шведска компания, която е и с българско участие. Те развиват дейност на територията на областта и искат да разширят производството си в нашата община и да осигурят добри работни места. Окрупнихме индустриалната си зона, която вече е над 800 дка. Получихме средства от държавата за подобряване на инфраструктурата около нея. Имаме инвестиционни запитвания за там, което ще окаже влияние върху бизнес климата в града, инвеститорските нагласи и не на последно място на приходната част на бюджета. Това може само да ни радва, защото въпреки проблемите, които имаме, успяваме да работим с отговорния бизнес. Важно е в ситуацията, в която се намираме, двете страни да бъдем коректни едни към други и да можем да изпълняваме дейността си в услуга на всички перничани.

Каква е Вашата визия за развитието на общината в следващите години до края на този мандат?

Без силна икономика с висока добавена стойност няма как да има средства, за да се превърне Перник в проспериращ, развит, зелен и добър град за живеене и работа. Благодарение на растежа на местната икономика можем да решим много проблеми – в екологията, инфраструктурата, транспорта, да развием младежките и културните дейности и спорта. Перничани искат да им се предложи път за напредък в града. Надявам се заедно с моя екип да продължим да привличаме все повече хора от Перник към нашата кауза, за да изградим един нов и модерен град.

Имаме енергията и волята през оставащата година и половина да не спираме да действаме по заложените приоритети и да продължим с ускореното развитие на Перник. Продължаваме да работим за дигиталната община, за да се намали корупцията до минимум и да се повиши публичността и откритостта на дейността на администрацията.

Развитието на общината е невъзможно без привличане на инвеститори, гъвкава финансова политика и силна икономика – нещата, върху които се основава политиката в общината през този мандат. Казвам това като икономист, защото в основата на всичко е икономиката, приходите и правилното разпределение на средствата. Когато имаме добре работеща икономика и добре работещи фирми, тогава ще имаме повече приходи в общината и ще продължим да решаваме проблемите на Перник.

Основните ни приоритети заедно с осигуряването на по-благоприятен бизнес климат са подобряването на качеството на въздуха, модернизирането на транспорта и инфраструктурата, осветление до всяка точка на общината, подпомагане на общинските лечебни заведения, надграждане на социалните услуги и още много. По всички тях работим още от началото на мандата и няма да спрем, докато Перник не се превърне в най-добрия град за живеене в България.

Как работите с ОП на КСБ – Перник, и по какви теми ще разширявате взаимодействието си?

Сътрудничеството ни с Областното представителство на Камарата на строителите в Перник винаги е било плодотворно. Организацията е представена от местни фирми, които работят добре не само с общината, но и помежду си. Нужно и важно е да засилим диалога си относно стратегически въпроси, за да можем да ги предаваме на компетентните държавни институции.

 

Четете ли в. „Строител“ и какво е мнението Ви за изданието?

За да съм винаги своевременно информиран за процесите в строителния сектор използвам онлайн платформите на в. „Строител“. Един кмет трябва не само да работи с медиите, но и да следи процесите в държавата и в различните ключови икономически сектори, за да може да изпълнява задълженията си възможно най-добре и отговорно за развитието на общината си. Затова издания като в. „Строител“ са важни.