Новини

Приети са нови санкции срещу Русия

Европейската комисия приветства приемането от Съвета на осми пакет от строги санкции срещу Русия заради агресията срещу Украйна. Този пакет, който беше тясно координиран с нашите международни партньори, е в отговор на продължаващата ескалация на незаконната война на Русия срещу Украйна, включително чрез незаконно анексиране на украинска територия въз основа на фиктивни „референдуми“, мобилизиране на допълнителни войски и отправяне на открити ядрени заплахи. С този пакет се въвеждат нови забрани на ЕС за внос на стойност 7 милиарда евро, за да се ограничат приходите на Русия, както и ограничения върху износа, което допълнително ще лиши военния и промишления комплекс на Кремъл от ключови компоненти и технологии, както и руската икономика - от европейски услуги и експертен опит. Санкциите също така лишават руската армия и доставчиците й от допълнителни специфични стоки и оборудване, необходими за водене на войната на украинска територия. Пакетът също така поставя основата за необходимата правна рамка за прилагане на тавана на цените на петрола, предвиден от Г-7.

По-специално, пакетът съдържа следните елементи:

Нови имена в списъка на санкционираните

Санкционирани са и още физически лица и организации. Това е насочено към лицата, замесени в окупацията на Русия, незаконното анексиране и фиктивните „референдуми“ в окупираните територии/области на Донецк, Луганск, Херсон и Запорожка област. Включени са също така лица и компании, работещи в сектора на отбраната, като високопоставени и военни служители, както и дружества, подкрепящи руските въоръжени сили. Освен това ЕС продължава да санкционира лица  разпространяващи дезинформация относно войната. Ограничителните мерки на ЕС са насочени срещу ключови лица на ръководни длъжности, олигарси, висши военни служители и пропагандисти, отговорни за подкопаването на териториалната цялост на Украйна.

Разширяване на обхвата на ограниченията по отношение на Херсонска и Запорожка област

Географският обхват на ограничителните мерки, в отговор на признаването на  Донецка и Луганска област в Украйна и разпореждането на руските въоръжени сили в тези зони, беше разширен, за да покрие всички неконтролирани от правителството зони на Украйна в областите Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска.

Нови ограничения на износа

Бяха въведени допълнителни ограничения върху износа, които целят намаляване на достъпа на Русия до военни, промишлени и технологични изделия, както и на способността ѝ да развива сектора си на отбрана и сигурност. Това включва забраната за износ на въглища, включително коксови въглища (които се използват в руски заводи), специфични електронни компоненти (срещани в руски оръжия), технически изделия, използвани в сектора на въздухоплаването, както и някои химикали. Добавена е забрана за износ на леки оръжия и други стоки съгласно законодателството за забрана на ЕС за търговия с инструменти за изтезания.

Нови ограничения върху вноса

Договорени са допълнителни ограничения на вноса на стойност почти 7 милиарда евро. Включена е например забрана за внос на руски готови и полуготови стоманени продукти (с преходен период за някои полуготови продукти), машини и уреди, пластмаси, превозни средства, текстил, обувки, кожа, керамика, някои химически продукти и незлатни бижута.

Прилагане на тавана на цените на петрола на Г-7

Днешният пакет бележи началото на прилагането в рамките на ЕС на споразумението на Г-7 относно износа на руски петрол. Докато забраната на ЕС за внос на руски суров нефт по море остава изцяло в сила, пределната цена, след като бъде въведена, ще позволи на европейските оператори да извършват и подкрепят транспортирането на руски нефт до трети страни, при условие че неговата цена остане под предварително определен „таван“. Това ще спомогне за допълнително намаляване на приходите на Русия, като същевременно се запази стабилността на световните енергийни пазари чрез непрекъснати доставки. Това ще допринесе и за справяне с инфлацията и за поддържане на стабилни разходи за енергия в момент, когато високите разходи, особено високите цени на горивата, са повод за сериозна загриженост за всички европейци. Тази мярка се координира тясно с партньорите от Г-7. То ще влезе в сила след 5 декември 2022 г. за суровите и от 5 февруари 2023 г. за рафинираните нефтопродукти, след допълнително решение на Съвета.

Ограничения за държавните предприятия

Днешният пакет забранява на гражданите на ЕС да заемат длъжности в управителните органи на някои руски държавни предприятия. Той също така забранява всички сделки с Руския морски регистър, като го добавя към списъка на държавните предприятия, които са обект на забрана за извършване на трансакции.

Финансови услуги, консултантски услуги в областта на информационните технологии и други бизнес услуги

Съществуващите забрани за криптоактивите са затегнати чрез забрана на всички портфейли, сметки или попечителски услуги за криптоактиви, независимо от размера на портфейла (преди това бяха разрешени до 10 000 евро). Пакетът разширява обхвата на услугите, които вече не могат да бъдат предоставяни на правителството на Русия или на юридически лица, установени в Русия: понастоящем те включват консултантски услуги в областта на информационните технологии, правни консултации, архитектура и инженерни услуги. Те са значителни, тъй като потенциално ще отслабят промишления капацитет на Русия, тъй като тя е силно зависима от вноса на тези услуги.

Превенция срещу заобикалянето на санкциите

ЕС въвежда нов критерий за включване в списъка, който ще позволи санкциониране на лица, които улесняват заобикалянето на санкциите.

Допълнителна информация

Санкциите на ЕС срещу Русия имат доказан ефект. Те вредят на способността на Русия да произвежда нови оръжия и да ремонтира съществуващите, както и възпрепятстват транспортирането на материали. Геополитическите, икономическите и финансовите последици от продължаващата агресия на Русия са ясни, тъй като войната наруши световните пазари на стоки, особено за селскостопански продукти и енергия. ЕС продължава да гарантира, че неговите санкции не оказват въздействие върху износа на енергия и селскостопански хранителни продукти от Русия за трети държави. Като пазител на Договорите на ЕС Европейската комисия наблюдава прилагането на санкциите на ЕС в целия ЕС. Съюзът е единен в солидарността си с Украйна и ще продължи да подкрепя Украйна и народа й заедно с международните си партньори, включително чрез допълнителна политическа, финансова и хуманитарна помощ.