КСБ

Бюджетът на София за 2024 г., индексацията и дигитализацията бяха във фокуса на работна среща на КСБ и СО

Тя бе първата от поредицата регулярни, които Камарата и Столичната община провеждат по предложение на столичния кмет Васил Терзиев

Росица Георгиева

Ренета Николова

Камарата на строителите в България (КСБ) и Столичната община (СО) проведоха първата от поредицата регулярни работни срещи, за които двете страни се договориха през януари по предложение на столичния кмет Васил Терзиев. На нея от страна на СО участваха зам.-кметът по направление „Обществено строителство“ Иван Матов и главният архитект на София Здравко Здравков. Камарата бе представена от зам.-председателите на УС инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Живко Недев и инж. Иван Моллов, инж. Егмонт Якимов, член на ИБ и УС, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

Началото даде Иван Матов, който поздрави присъстващите и посочи, че се радва, че

СО и КСБ провеждат първата от регулярните си работни срещи.

„Целта ни е да чуем какви са трудностите, с които се сблъсквате във Вашата дейност, за да може ние да търсим начини за тяхното отстраняване“, подчерта зам.-кметът.

„Отношенията между Камарата на строителите и Столичната община са на добро ниво. Надяваме се с по-честите контакти да ги развием още повече“, каза инж. Любомир Качамаков. Той подчерта, че важни за КСБ въпроси са бюджетът на София за 2024 г., индексацията на договорите в строителството, използването на договорите по FIDIC в обществените поръчки, въвеждането на BIM в строителството, както и намеренията на СО да даде по-висока степен на самостоятелност на районните администрации.

Във фокуса на срещата бе и

дигитализирането на процеса за издаване на разрешения за строеж,

по което Столичната община работи. Арх. Здравко Здравков предложи да се направи тест в електронна среда с няколко инвестиционни проекта, които КСБ да избере. „Целта е да проверим как ще се извършва процесът по съгласуване, да установим дали той ще заработи и какви проблеми могат да възникнат при неговото бъдещо прилагане“, поясни арх. Здравков.

Арх. Иван Несторов коментира, че дигитализацията е необходима и Столичната община трябва да постигне по-високи нива на цифровизация на процесите си. Зам.-кметът Матов отговори, че се правят стъпки в тази посока, и попита каква е степента на готовност на бранша за използването на BIM. Ръководството на КСБ го информира, че се провеждат обучения за членовете на организацията в това направление. „Искаме процесът за въвеждане на BIM да е съвместен между възложители и изпълнители. Този модел трябва да се въведе така, че да се използват максимално предимствата му“, коментира инж. Качамаков.

Инж. Иван Моллов постави акцент върху нуждата от по-добро съгласуване на капиталовите дейности на експлоатационните дружества, за да се постигне едновременно цялостно изграждане на инфраструктурните обекти. Наличието на общодостъпен общ кадастър на подземната инфраструктура би било много добра първа стъпка в тази посока, както и би облекчило съгласуването на дейностите на строителите и експлоатационните дружества при изпълнението на обществени обекти. Арх. Здравко Здравков съобщи, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към СО работи по подготовката на интернет платформа, в която ще бъдат събрани всички данни за подземната инженерна инфраструктура, за която отговарят експлоатационните дружества в столицата. „Целта е информацията да бъде визуализирана през платформа „ГИС – София“ или приложението iSofMap. Събирането на данните ще се извършва от експлоатационните дружества. Те ще могат да се използват от строители, възложители и инвеститори, които имат нужда да установят дадена подземна инфраструктура“, заяви арх. Здравков. Очакванията са платформата да стане факт в следващите два месеца. От КСБ изразиха мнения, че достъпът до тази информация по електронен път ще е изключително полезен.

Инж. Живко Недев обърна внимание, че все още има неразплатени дейности, свързани с текущ ремонт и поддържане на улична мрежа, забавени заради липса на приет бюджет. Дейностите са извършени ноември и фактурирани през декември 2023 г.

Инж. Моллов подчерта, че

ключов въпрос за КСБ е какви действия се предприемат от Столичната община за индексиране на договорите в строителството,

след като има приета Методика и указания за нейното прилагане. Той заяви също, че Камарата трябва да има и повече яснота по отношение на капиталовата програма на София за 2024 г.

Иван Матов посочи, че

бюджетът на СО за тази година предстои да бъде приет от Столичния общински съвет.

„Докато това не стане факт, средствата за разплащанията са ограничени. В рамките на сумата, която може да бъде разходвана, ще се постараем всеки да получи до някаква степен плащане“, отговори зам.-кметът. По отношение на индексацията той наблегна на факта, че администрацията анализира строителните договори, за да се установи какъв обем средства ще са необходими за целта.

От КСБ бяха категорични, че очакват от СО решение на проблема. „Изходите са два – или да се индексират увеличените разходи, или да не се реализират проектите. Част от проектите са били завършени, защото е имало обещания за промяна на договорите, която обаче все още не се е случила. Всички разбираме, че това е най-сигурният начин да се унищожи строителният бранш“, коментира инж. Иван Моллов.

Регулярните срещи между КСБ и СО ще продължат, защото само с диалог и съвместни усилия могат да се решат наболелите проблеми, бе общата позиция на участниците в срещата.