Арх. Любомир Георгиев, директор на ОП „Софияплан“: Очаквам подготовката на Програма за София да приключи през септември

Арх. Георгиев, участвахте в семинара на ОП на КСБ – София, в Правец, където представихте…

Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“: Вече 12 години записваме строителната история на България

Г-жо Николова, защо решихте да отбележите 12-ата година на вестника с книга, в която да…