Великобритания е отворена за бизнес

Прочетена: 44

Стийв Уилиамс е посланик на Великобритания в България от октомври 2007 г. Роден е на 20 юли 1959 г. в град Ковънтри. През 1980 г. завършва география в Сидни Съсекс Колидж на университета Кеймбридж. Г-н Уилиамс започва работа в британското министерство на външните работи през 1981 г.
Женен, с три деца.Ваше Превъзходителство, как се изгражда пътната инфраструктура в Обединеното кралство?
Министърът на транспорта отговаря за цялостната държавна политика в областта на пътната инфраструктура. Министерството осъществява подобрения в системата на пътищата чрез няколко изпълнителни агенции и служби като агенция „Магистрали”, властите в Шотландия и Уелс, служба „Пътища” на Северна Ирландия, фирма „Лондонски транспорт” и местните власти. В периода 1960–2000 г. беше извършено мащабно строителство на магистрали с държавна подкрепа. Сред последните проекти, получили финансиране от обществени фондове, беше околовръстният път на Манчестър, влязъл в експлоатация в началото на новия век. Тъй като фондовете, осигурявани на централно ниво, често са недостатъчни, все повече се търсят нови решения за финансиране развитието на транспортната инфраструктура чрез комбиниране на пътни такси с различни форми на публично-частно партньорство. Услугите на частния сектор се ползват отдавна за изграждане на пътища и извършване на по-дребни ремонти. Но през последните десетилетия се експериментира с нови модели за възлагане на договори, които прехвърлят част от отговорността за поддръжка на качеството на пътната настилка на частни фирми. Британските строителни компании имат силно присъствие както на местния пазар, така и в чужбина. Освен големите международни инженерни консултантски фирми на челните места в класациите на световната лига редовно се появяват архитектурни и търговски компании. Добре познати в България са Mott MacDonald, Scott Wilson, Halcrow, Atkins, WYG, AECOM, High-Point Rendell и други. От британската инженерна гилдия проявяват все по-голям интерес към участие в инфраструктурни проекти, включително пътно строителство и обмен на първокласен опит с български партньори.

София има сериозни проблеми с натоварения автомобилен трафик. Как се справяте със задръстванията в Обединеното кралство?
За да се намали автомобилният трафик, може да се използва специална такса, като по този начин се генерират и средства, които се инвестират в транспортната система на града. Първата такса задръстване в Обединеното кралство беше въведена в Даръм през 2002 г. (в размер на 2 британски лири). Схемата за заплащане на такса за достъп до централната градска част на Лондон с автомобил беше въведена през 2003 г., а през 2007-а нейният обхват беше разширен. Няколко града от различни страни по света я използваха като модел, когато разработваха на свои системи. Такса от 8 британски лири на ден се заплаща за всяко превозно средство, което се движи в определена зона на градския център между 7 и 18 ч. Глобата за неплатена такса е голяма. Схемата за достъп до централната градска част се управлява от фирма „Лондонски транспорт” – интегриран орган, отговарящ за транспортната система на столицата. Както всяка друга система за обществени услуги, въвеждането на тази мярка има поддръжници и противници. Трафикът в зоната, за която се дължи такса задръстване, е намалял със 70 000 автомобила дневно и са събрани около 150 млн. лири само за 2008 г., които се инвестират за развитие на транспорта. По закон всички нетни постъпления от събраните такси се инвестират за подобряване на столичния транспорт. От друга страна, имаше сериозна обществена съпротива. Различни търговски фирми протестираха заради отражението на намалелия трафик върху нивата на техните обороти. Властите в Манчестър например предложиха система за събиране на такса задръстване в натоварените часове на деня, която трябваше да бъде въведена през 2011/2012 г., но идеята беше отхвърлена на референдум и е малко вероятно да бъде осъществена в близко бъдеще. Според мен преодоляването на проблемите, свързани с натоварения трафик, не трябва да се концентрира единствено върху въвеждане на такси. То трябва да е свързано с подобряване на всички форми на обществен транспорт, и особено на подземната мрежа, което се прави в момента в София; разработване на системи за паркиране и велосипеден транспорт и въвеждане на схеми за оптимизиране на движението. Много градове във Великобритания използват системи за контрол на градския трафик. Цялостна стратегия за организация на паркирането, която комбинира ефективен контрол на уличното паркиране и осигуряване на адекватен брой паркоместа на стратегически места, може да спомогне за намаляване на задръстванията, за генериране на допълнителни приходи и да допринесе значително за просперитета и успеха на София. Компании с експертен опит от британския пазар, като българо-английската „Градско паркиране България” ООД със седалище в София, могат да помогнат за разрешаване на все по-изострящите се проблеми на столицата, свързани с организацията на паркирането и движението.

Строите ли зелени сгради във Вашата страна?
Обединеното кралство се стреми да подобри значително устойчивото управление на застроената околна среда, като промени радикално начина, по който се извършва нейното планиране, проектиране, строителство, поддръжка и използване. Застроената околна среда има съществено отражение върху нашето всекидневие – като се започне от дома ни и се стигне до местата, където работим, учим и прекарваме свободното си време. Имайки предвид изключителното значение на застроената околна среда за начина ни на живот, вероятно не е изненада, че сградите имат такова сериозно отражение върху природата. В Обединеното кралство 43% от общото количество на въглеродните емисии са свързани със сградния фонд, който също така има отношение към отпадъците, които генерираме, потреблението на вода, дървен материал и др. Зеленото строителство има възможността да бъде в челните редици при търсене на решения на климатичните проблеми – решения, които са не само устойчиви от екологична гледна точка, но имат и положителен социален и икономически ефект. Британският съвет за зелено строителство (UK-GBC) беше създаден през февруари 2007 г., за да внесе яснота, целенасоченост и координираност на стратегията за устойчиво развитие на сектора. Важна характеристика на работата на Съвета са работните групи, сформирани с определен срок на дейност. Целта е да бъдат събрани заедно експерти, които да се заемат с определена пречка, спъваща напредъка. Резултатите често се ползват директно при разработване на държавната политика или за изготвяне на насоки за бранша по даден проблем. Методът за оценка на въздействието на сградите върху околната среда (британският стандарт за сертифициране на сгради BREEAM) е най-старият и най-широко използван стандарт за оценка на въздействието върху околната среда. В Обединеното кралство има почти 100 000 сертифицирани сгради и над половин милион регистрирани за оценка. Стандартът BREEAM е добре познат по света и присъства също и в България чрез Greenworks BG, които работят за неговото популяризиране като отворен и доброволен метод за оценка. Той цели превръщане на строителния пазар в подчертано екологично ориентирана и устойчива среда. Тъй като се очаква от 2018 г. всички нови обществени сгради да бъдат с „нулева консумация на енергия”, вярвам, че пред BREEAM се откриват добри възможности (наравно с подобни методи като американския LEED, немския DGNB и т.н.) и че специалистите, работещи по този стандарт, с радост биха споделили експертните си знания с държавни и търговски организации/НПО относно съвременните практики на зелено строителство.

Имате ли проекти в областта на възобновяемите енергийни източници?
Тъй като е разположено на остров, Обединеното кралство разполага с огромен потенциал за генериране на вятърна и приливна енергия и енергия от морските вълни. Нашата цел е да бъдем в предните редици по отношение на най-бързо развиващите се нови технологии в сектора на възобновяемите източници на енергия. Произведената по този начин електрическа енергия е достатъчна да захрани 1,2 млн. британски дома всяка година. Понастоящем Обединеното кралство е най-големият производител в света на вятърна енергия от морски ветропаркове и се очаква да запази челната си позиция поне през следващите 10 години. Наскоро откритият 300-мегаватов морски вятърен парк Танет край югоизточния бряг на Англия е най-големият подобен парк в света. Има планове за изграждане на други морски ветропаркове (като Лондон Арей) в мащаб, който ще позволява производство на електрическа енергия, достатъчна да задоволи нуждите от електричество на 750 000 домакинства. Някои по-нови проекти са замислени дори в по-голям мащаб. Предвижданията са, че един подобен морски вятърен парк ще може да генерира приблизително същото количество енергия, колкото една ядрена електроцентрала. Първото в света съоръжение за производство на енергия от морските вълни за търговски цели се намира на шотландския остров Ислей. Има планове за подобно съоръжение на остров Люис, а нов генератор за извличане на приливна енергия (подводна турбина, захранвана от подводни течения, край бреговете на Девън) е едно от постиженията, които допринасят за развитието на технологията за генериране на приливна енергия. Междувременно пред приключване е проектирането на съоръжение за производство на енергия от морските вълни, което ще бъде най-голямото в света – Уейвхъб, край Корнуол.

Какви големи проекти предстои да бъдат реализирани във Вашата страна? Ще бъдете домакин и на Олимпийските игри през 2012 г. С какво ще изненадате гостите си?
Олимпийският парк и съответната инфраструктура представляват най-големият строителен проект, който в момента е в процес на реализация. Огромният обем работа по строителството на нови спортни съоръжения създава основната структура на възстановяването на Източен Лондон в дългосрочен план (който всъщност е един от най-бедните райони на града). Строителството се финансира от националната лотария, Министерството на културата, медиите и спорта, кмета на столицата и Агенцията за развитие на Лондон. Инфраструктурата и съоръженията, които се изграждат в момента, включват над 30 нови моста и 20 км нови пътища, нова водоснабдителна, газопреносна, електрическа и телекомуникационна мрежа; нова вятърна турбина и електрическа подстанция; съвременен енергиен център, който да осигурява ефективни енергийни, отоплителни и охлаждащи системи за съоръженията; нова помпена станция и канализационна мрежа. Огромните експертни познания, натрупани от британските строителни компании, инженерни фирми и ръководители на проекти, могат за в бъдеще да бъдат от голяма полза за домакини на значими спортни събития (олимпийски игри, световни шампионати и др.).

Има ли място за български фирми на строителни обекти в Обединеното кралство?
Досега български строителни компании не са присъствали на британския пазар, но той е отворен за тях, както за всички европейски фирми. В България британски фирми за недвижима собственост и ръководители на проекти си партнират успешно с местни подизпълнители. Аз виждам добри възможности за по-нататъшно сътрудничество в рамките на строителни проекти на трети пазари – например в Близкия изток или в бившите съветски републики, където българските фирми са добре познати и имат утвърдено име.

Коя е най-голямата архитектурна забележителност във Вашата страна?
Обединеното кралство притежава множество будещи възхищение забележителности: географски дадености, паметници на древната история и на индустриалната революция, сгради с изключителни архитектурни достойнства. От сър Кристофър Рен (проектирал катедралата „Сейнт Пол”) до сър Норман Фостър, творенията на знаменити британски архитекти продължават да предизвикват възторга както на местната публика, така и на познавачите по света. Ако говорим за вълнуващи образци на съвременната архитектура, бих споменал три примера: проекта Рай в Корнуол (най-голямата в света оранжерия и ботаническа градина, изградени на мястото на рекултивирана изоставена мина); културния център „Лоури” в Манчестър (издигащ се на мястото на бивши докове и включващ два театъра, изложбени пространства, кафенета, ресторанти); и известния като „корнишона” (the Gherkin) небостъргач в Лондон, построен в основния финансов център на града, лондонското Сити – един от емблематичните проекти на лорд Фостър. Британски архитекти са участвали също така в различни проекти в България – във Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, София. През февруари 2010 г. британското посолство беше домакин на търговска мисия за дизайн и архитектура с участието на водещи архитектурни компании и фирми за вътрешен дизайн от регион Ийст Мидландс, Средна Англия. След поредица от срещи и дискусии с потенциални местни партньори през ноември ще бъде създадено ново българо-британско дружество. Компанията Stephen George International със седалище в София не само ще разгърне дейност в България, но ще се стреми да оперира като регионален център за Югоизточна Европа.

Отпуска ли правителството средства за консервация на архитектурно наследство?
Всеобхватната цел на правителството е да запази историческата среда, така че сегашното и бъдещите поколения да могат да й се наслаждават. Един от начините, по които организацията „Английско наследство” и съответните изпълнителни агенции към местната изпълнителна власт в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия се стремят да постигнат това, е, като коментират и влияят върху предложенията на правителството относно политиката. Сегашната ни система за опазване на наследството се е развивала през последните 120 години. Като цяло тя работи добре, но не е съвършена. Очаква се приемането на нов Закон за историческото наследство в скоро време да осигури напълно унифицирана система за опазване на наследството. Специална комисия отпуска средства за ремонтни дейности на сгради, които представляват „изключителен архитектурен или исторически интерес”. Осигуряват се пари за подмяна на покривно покритие, третиране срещу сухото гниене на дървесината и други ремонти по конструкцията на сградата.

Проявяват ли британските инвеститори интерес към България? Кои области са приоритетни за тях?
Въпреки икономическата криза британските фирми поддържат силен интерес към развиване на бизнес в България – както по отношение на износ за България, така и на инвестиции в страната. Това е видно от обема и качеството на запитванията, адресирани до търговския отдел на посолството. Обединеното кралство е сред най-големите чуждестранни инвеститори в България през последните години. Естествено, тъй като голяма част от британските инвестиции бяха в недвижими имоти, след свиването на строителния сектор и наличното банково финансиране този вид инвестиции също намаля. Но въпреки спада през 2009 г. Обединеното кралство остана в челната петица на водещите чуждестранни инвеститори в страната. България е атрактивна за инвеститорите заради ниските разходи, квалифицираната работна ръка и благоприятната данъчна среда. Освен това сектори като транспорт, телекомуникации, водоснабдяване и енергетика предлагат привлекателни възможности за бизнес. Като цяло сектори, които ползват еврофинансиране, трябва да привличат британски фирми за в бъдеще и така самото усвояване на тези фондове ще бъде основен двигател. Настоящите британски инвеститори в България работят в различни сфери. Например „Мелроуз Рисорсиз” е дългогодишен бизнес партньор в страната. Фирмата развива дейност тук вече над 10 години и наскоро подписа концесионни споразумения за добиване на газ от две находища в Черно море – край Каварна и Калиакра, което ще задоволи 15-20% от вът-решното потребление на газ в страната за следващите 5-7 години. Друг пример са британски фармацевтични компании като „ГлаксСмитКлайн” и „АстраЗенека”, които също присъстват на българския пазар от много години.
Как се отразява световната икономическа криза върху икономиката Ви? Какви стъпки предприема правителството, за да се справи с кризата?
Като голяма търговска сила и един от водещите финансови центрове в света, Обединеното кралство беше сериозно засегнато, както почти всяка друга държава, от глобалната икономическа и финансова криза. Британското правителство е изправено пред голямо фискално предизвикателство. Ние имаме един от най-големите бюджетни дефицити в Европа. Държавата взема назаем 1 британска лира на всеки 4 лири, които харчи и всекидневно само лихвите, които се плащат по държавния дълг, са в размер на почти 120 млн. лири. Кризата в еврозоната показва жестоките последици от липсата на спешни мерки за справяне с дефицита: по-високи лихви, по-рязко покачване на ръста на безработицата, а като потенциална възможност дори край на икономическото възстановяване. Ето защо новото британско коалиционно правителство предприема сурови мерки и решителни действия, за да подготви Великобритания за траен успех, като възстанови стабилитета на обществените финанси и доверието в икономиката. Истинското и трайно икономическо възстановяване трябва да стъпи на частния сектор, а търговските фирми от всички региони се нуждаят от подходящи условия за растеж. Правителството влива нов живот в частния сектор, като ребалансира икономиката и позволява на предприемаческата инициатива да бъде двигател на възстановяването. Стъпките включват: намаляване на корпоративния данък, вдигане на прага, над който работодателят дължи осигуровки към националния осигурителен институт и пакет от мерки в подкрепа на дребния бизнес. Прогнозите на независимото Бюро за бюджетна отговорност показват, че един надежден план за намаляване на дефицита върви ръка за ръка с устойчиво икономическо възстановяване, ниска инфлация и спадаща безработица. Този месец Международният валутен фонд повиши с 0,5% прогнозата си за растеж на британската икономика за 2010 г. до 1,7% – вторият най-висок ръст за която и да било голяма развита икономика. Великобритания върви по пътя на възстановяването и в голяма степен е „отворена за бизнес”. Данни на британската организация за търговия и инвестиции показват, че рекорден брой страни са инвестирали в Обединеното кралство през последната година. Вътрешните инвестиции са създали 94 000 работни места през изминалата година, което е 20% увеличение в сравнение с предишната.

Вестник „Строител” е официално издание на строителния бранш в нашата страна. Бихте ли пожелали нещо на българските строители?
Доходоносна, устойчива и зелена 2011 година в сътрудничество с британски партньори.Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.11.2010. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: