АМ "Струма" лот 3.2

Инж. Асен Антов: До средата на 2016 г. ще изберем изпълнител за лот 3.2 на АМ „Струма“

През юли т.г. подписваме договори със строителите на пътните отсечки на магистралата

Десислава Бакърджиева Инж. Антов, на финален етап ли са тръжните процедури за пътните отсечки на лот 3 от АМ „Струма”? Какви стъпки следват до окончателното избиране на изпълнители? Ограничените процедури за лотове 3.1 и 3.3 на АМ „Струма” са в заключителна фаза. Преди 10 дни отворихме ценовите оферти за лот 3.3. Той обхваща отсечката Кресна – Сандански. Скоро ще сме готови с техническата оценка на предложенията на участниците в търга за лот 3.1 и ще отворим и ценовите оферти. Всички предквалифицирани обединения продължиха да се състезават за проектирането и строителството на лот 3.3. В същото време за участъка Благоевград – Крупник един от допуснатите кандидати не подаде оферта. Няма яснота на какво се дължи този отказ от участие във втория етап на поръчката, а и не смятам, че това има особено значение. Случва се дружество да се оттегли от процедура за мащабен проект и особено когато става въпрос за обединения, съставени от различни фирми. Двата търга за пътните отсечки на лот 3 на АМ „Струма” се реализират в срок, независимо че в началото на годината имаше обжалвания от кандидати, които не успяха да преминат през предварителния подбор. Категорично нямаше основателни причини за възражения от страна на участниците. Един от тях беше отхвърлен заради установено несъответствие при документите за доказване на финансовите изисквания. По-конкретно със статута на издаващата ги организация, която не беше банка, а финансово факторингово дружество. Проблемите на другите отстранени компании и обединения бяха свързани с посочените техническите ръководители на проекта, които не отговаряха на критериите на възложителя. На практика процедурите не се забавиха съществено заради обжалванията. Натрупаните закъснения са минимални. Просто трябваше да изчакаме известно време между предквалификацията и същинските покани, докато се изяснят нещата. Стартирахме процедурите достатъчно рано и за момента нямаме нарушение на цялостните срокове. Това, че избираме изпълнители на проекта за лот 3 на АМ „Струма” чрез ограничена процедура, също ни помогна да се справим бързо с възраженията на участниците. Тя не се прилага много често у нас, защото отнема повече време. Освен това вместо един като при нормалните процедури има два акта за обжалване на възложителя. Решението за предквалификация е окончателното. Със сигурност този тип обществени поръчки съдържат недостатъци, но в същото време имат и сериозни предимства. Част от тях са, че позволяват на фирмите да правят сравнително по-малки разходи за подготовка за участие в първия етап. Съответно това дава шанс на повече компании да се включат и осигурява на възложителя по-голям избор на строител. Освен това оценката е опростена, защото на първата фаза се гледат само административни критерии за допустимост. Същинската оценка се прави във втората, което помага на фирмите да се фокусират по-добре по време на изготвянето на офертата. Дава им възможност да планират по-внимателно работата по обекта и да остойностят по-точно осъществяването на проекта, т.е. най-важната част от изготвянето на предложението. Това позволява на възложителя на втория етап много бързо да оцени офертите – доказва го напредъкът, който постигнахме при провеждането на процедурите за лотове 3.1 и 3.3 на АМ „Струма”. Бяха ни необходими около 3 седмици за оценяване на техническите предложения. Изпълнителите на пътните отсечки ще бъдат определени в рамките на май и ако няма обжалвания, търговете ще приключат окончателно през юни. В случай че има обжалвания, срокът ще бъде удължен с от 2 до 3 месеца в зависимост дали те ще бъдат отнесени само пред Комисията за защита на конкуренцията или и пред Върховния административен съд. Дори това да се случи, реализацията на проекта няма да се забави фунадаментално. След като изтече срокът за обжалване, са необходими между 30 и 60 дни, за да се стигне до подписването на договора. За периода изпълнителят трябва да събере всички документи, които са нужни за контракта, и те съответно да бъдат прегледани от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) и Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020” (ОПТТИ). След като се установи, че цялата документация е изрядна, УО трябва да ни даде разрешение да сключим договора. Тоест, ако няма обжалвания, в края юни или най-късно началото на юли ще можем да подпишем с избраните дружества, но в случай че има, това ще се случи през есента. Кога ще бъдат подадени формуляри за кандидатстване по „ОПТТИ 2014 – 2020“ за лотове 3.2 и 3.3 на АМ „Струма”? От края на миналата година имаме сключен договор с изпълнител за актуализация на прогнозата на трафика, на анализ „Разходи – ползи” за лот 3 на АМ „Струма” и подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта по оперативната програма. Към момента са готови прогнозата на трафика и анализът „Разходи – ползи”. Имаме и финализирана първа версия на формуляра за кандидатстване. Трафикът е одобрен от JASPERS, като дори нямахме забележки от тях. В момента те разглеждат анализа „Разходи – ползи”. Очакваме да получим становището им в рамките на първата половина на май. Веднага след това ще подадем и форумуляра за кандидатстване. В рамките на месец ще отстраним забележките, които ще получим, и по план трябва да приключим напълно през юни. Следващата стъпка е одобреният документ да се подаде на ЕК, която ще го разгледа. Тук сроковете са различни и трудно може да се прогнозира какъв ще е порядъкът им, но при една добре подготвена документация не би трябвало да е много дълъг. Предполагам, че за 2 – 3 месеца ще получим одобрението и на ЕК. Имаме съгласието на Брюксел да кандидатстваме не с цял формуляр за лот 3, а с два отделни: един за лотове 3.1 и 3.3 и тунела при с. Железница и втори – за лот 3.2. Възнамеряваме да подадем формуляра за участъка през Кресненското дефиле в началото на 2016 г. Възможно ли е строителството на пътните отсечки на АМ „Струма” да започне в края на годината? Абсолютно възможно е, но има нюанс. При всички случаи ще подпишем договори с дружествата до есента, но те все пак са за инженеринг. Някакви части от обектите ще могат да започнат да се изграждат още в края на 2015 г., но първата работа на строителите ще е да изготвят технически проекти на база на идейните. В последните не са конструирани съоръженията, а това ще отнеме време. Това е направено умишлено с идеята изпълнителят да има стимул да търси оригинални технологични решения, които са и ценово по-ефективни. Когато има известна свобода, той би могъл да реализира по-интересни обекти, отколкото ние бихме могли да му предложим. Убеден съм, че строителите ще имат силна мотивация да оптимизират идейните проекти. Това се видя при всички големи инфраструктурни обекти от АМ „Люлин” насам и затова сме вградили тази свобода в документацията. Сериозните строителни дейности могат да започнат интензивно през пролетта на 2016 г. Кога окончателно ще бъде избран вариантът за преминаване на АМ „Струма” през Кресненското дефиле? Срокът за изготвяне на идейния проект на лот 3.2 е краят на 2015 г. Той включва в себе си не само проектиране, но и изчерпателни геоложки проучвания. Трябва да приключи и процедурата по ОВОС за този участък, която сме планирали да завърши през септември – октомври. Тогава ще сме наясно как проектът ще продължи да се развива. Разбира се, щом сме готови с екологичната оценка, тя ще бъде представена публично и ще се проведат редица обществени обсъждания. Те задължително ще се направят във всички общини, през които магистралата ще премине. Жителите на територии, които съоръжението засяга, ще могат да вземат отношение по проекта. Разбира се, строителството на магистралата касае най-сериозно района на Кресна. Ние вече имаме мнения от общините и граждани в този район от предварителните консултации. Местната администрация на Кресна изрази становище и по стария, и по новия вариант, но тепърва ще има доста консултации и дискусии. Целта е да се подобри проекта. Ако няма непредвидени забавяния на решението по ОВОС и алтернативният проект бъде разработен навреме, процедурата за избор на изпълнител би могла да се стартира още в края на 2015 г. По-реалистично обаче е това да се случи в началото на следващата година. Търгът за строител може да се развие в доста стегнати срокове – в рамките на 4 – 5 месеца. Тоест в първата половина на 2016 г. ще имаме определено дружество. Успоредно с това в момента, в който е налично решение по ОВОС, ще можем да финализираме и формуляра за кандидатстване за лот 3.2 и съответно да го подадем в ЕК. Очаквате ли проблеми от страна на еколозите, в случай че бъде избран вариантът с къси тунели и виадукти? Има редица законови мехнизими, по които всеки гражданин може да вземе отношение, да изрази своето съгласие или да възрази по проекта. Има представители на много неправителствени организации, които проявяват скептицизъм по отношение на ползата от дългия тунел и неговата реализация. Въпросът тепърва ще се обсъжда. НКСИП редовно представя напредъка на проекта на т.нар. Комитет за наблюдение на АМ „Струма”, който е създаден със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството през 2013 г. Той заседава редовно, а в него участват представители на неправителствени организации. Те се запознават с новостите, а ние получаваме обратна връзка за това, как се приемат едни или други действия от наша страна. Продължават ли разговорите с ЕК по темата за участъка Крупник – Кресна от АМ „Струма”? Дискусията започна в средата на миналата година, когато констатирахме някои проблеми, свързани с дългия тунел, и реално тя не е спирала. Още тогава представихме на ЕК вижданията си за резервно решение. Въпросът редовно продължава да се коментира с Брюксел. Дефинирането на посоката за работата ни по лот 3.2 беше една от основните предпоставки за одобряване на цялата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”, тъй като това е най-мащабният и важен проект по Приоритетна ос 2. Службите на ЕК искаха да бъдат сигурни, че България действа по правилния начин и работи в разумна посока. Самият факт, че програмата беше одобрена, е индикатор за тяхното положително становище към това, което правим. Последната среща по тази тема с Комисията беше през април. На нея НКСИП подробно представи новостите около развитието на проекта за лот 3.2 на АМ „Струма”. Така че ЕК е в течение на всички процедури, които провеждаме, и до момента нямаме разногласия за подхода. Процесът на управление на мащабен проект като лот 3 ще е огромно предизвикателство. Какви мерки ще вземете, за да бъде приключен в срок? Опитахме се предварително да избегнем по-голямата част от проблемите, които могат да възникнат по време на строителството, чрез планиране от самото начало. Качеството на проектиране е изключително важно и затова в заданията изрично бяха посочени изисквания за геодезия, геоложки проучвания, оразмеряване на дълбоки изкопи и други ключови въпроси. Целта беше да се избегнат последващи изменения на проекта, които водят до проблеми, свързани с отчуждаване на нови територии, генериращи допълнително време. Дали сме успели да не допуснем възникването на трудности, тепърва ще разберем. Надяваме се да сме ги изчистили в голяма степен. Отчуждителните процедури са изключително сложни и бавни, но за момента се движат оптимално и стегнато, в рамките на възможното. Предстоят най-тежките етапи от процеса, свързани с лот 3 на АМ „Струма”. Опитът показва, че винаги има обжалвания, и ние, естествено, очакваме такива. Въпреки това трябва да изчистим отчуджителните процедури в разумен срок, за да са налични ако не всички необходими територии, то поне основната част до стартирането на строителството. Планираме и възлагането на архелогическите проучвания, които трябва да бъдат извършени в рамките на лотове 3.1 и 3.3. Там са идентифицирани известен брой обекти, като част от тях заемат сериозна площ и са оценени като потенциално важ­ни. Проблем с архелогията ще имаме, ако в хода на работата бъдат разкрити нови исторически местности и артефакти. Разбира се, ако се открият такива обекти, те ще бъдат възложени допълнително. В края на февруари стана ясно, че трасето на АМ„Хемус” ще бъде променено и ще бъде построено максимално близо до Велико Търново. Какво наложи тази промяна? Изменението касае края на втория етап от проекта за доизграждане на автомагистралата. Тя беше направена след предложение на община Велико Търново, което беше подкрепено с достатъчно аргументи за икономическото развитие на областта. Приехме техните доводи, след което беше взето решение за по-южно преминаване на магистралата. То се разработва в момента от проектантите на етап 2, а етап 3 вече е съобразен с това отместване. Работата по промяната на трасето продължава. Кога ще приключи търгът за избор на изпълнител за проектиране и строителство за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 1)? Работи ли се по алтернативно осигуряване на необходимите средства, в случай че не останат свободни по ОПТТИ? Предквалификацията на процедурата за строител на етап 1 на АМ „Хемус” е в ход. Очакваме до есента да имаме подписани договори със строителите и на двете позиции на отсечката – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и зоната от III-307 до II-35. Ясно е, че през тази година нови заеми не могат да бъдат взимани. Засега се водят предварителни разговори със Световната банка, както и с Европейската инвестиционна банка, за варианти за осигуряване на финансиране и на трите етапа от проекта. Кога ще стартирате процедури за избор на изпълнители за останалите две фази на АМ „Хемус”? Определящо за това е финансирането. От процедурна гледна точка ще имаме готовност да ги обявим след броени месеци. През юни са крайните срокове за завършване на проектите за етап 2 и 3. В момента, в който бъдат предадени, реално можем да стартираме поръчките, но това няма да е обосновано, без да имаме яснота откъде ще дойдат средствата. Имате ли готовност за кандидатстване за финансиране на подготовката на проекта на АМ „Черно море” от ОПТТИ? Какво друго предстои на НКСИП през 2015 г.? Подготвили сме формуляр за кандидатстване за подготовката на АМ „Черно море”. Той ще бъде подаден в момента, в който системите на оперативната програма заработят. Очакваме това да се случи през лятото и веднага след това ще можем да стартираме и процедури за възлагане на проектиране и за изготвяне на ОВОС. Общата стойност на всички тези дейности ще възлезе на около 8 млн. лв. Друга съществена работа, която ни предстои през 2015 г., е стартиране на процедурата за строителство на тунел „Железница”, който е част от лот 3.1 на АМ „Струма”. Това ще стане възможно в момента, в който бъде одобрен проектът за съоръжението. Той ще бъде напълно завършен през юни или най-късно юли. Как може Камарата на строителите в България да бъде полезна на НСКИП при реализацията на всички тези важни инфраструктурни обекти? През миналата година КСБ организира съвместно с нас много полезна международна научна конференция на тема „Магистрала „Струма”, участък Кресненско дефиле – инженерно-геоложки условия”. Тогава коментирахме с участниците във форума, че си заслужава да се провеждат подобни събития и по други теми, свързани с лот 3 на АМ „Струма”. Трябва скоро да се инициира подобно събитие, на което да разгледаме други аспекти от проблема, като например икономическата страна.