Интервю

Ивайло Московски: Имаме 673 млн. евро за развитие на железопътната инфраструктура

Към днешна дата не сме допуснали загуба на средства по ОПТ

Поздравявам организаторите на форума „Строителството през 2016 г. Перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмния период 2014 – 2020 г.“. Тези срещи винаги дават възможност на бизнеса и на държавните институции да обменят не само опит, но и идеи, както и да обсъдят перспективите. През новия програмен период със сигурност ще се приложи натрупаният опит. Убеден съм, че екипите, които управляват Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“), ще се справят с предизвикателствата, с които ще се сблъскаме до 2020 г., и заложените в индикативните списъци на оперативната програма проекти ще бъдат реализирани с необходимото качество и в съответния срок. Изминалият, но все още не приключил период 2007 – 2013 г. вдигна изключително високо летвата за изпълнение. Преминахме през сериозни предизвикателства в редица обекти. Въпреки това към днешна дата все още не сме допуснали загуба на средства по Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013“. Вероятно такива ще има, но те ще са минимални и напълно приемливи в сравнение с тези на другите държави от региона с нашите параметри. Към днешна дата към бенефициентите са разплатени почти 1,6 млрд. евро, а възстановените средства по програмата от Брюксел са над 1 млрд. евро. Направените експертизи и анализи показват, че през 2015 г. трябва да завършат три големи проекта в железопътния сектор. Те са по направленията Пловдив – Свиленград – турска граница, Пловдив – Бургас и Септември – Пловдив. Понастоящем има изключително голяма динамика в строителството, в разплащанията и в сертифицирането. Полагат се максимални усилия от всички участници в тези проекти, тъй като има известен риск обектите да останат за довършване през 2016 г. Разбира се, това няма да нанесе огромна финансова щета. Проектите ще бъдат готови още през първата половина на следващата година. В рамките на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020” за развитие на железопътната инфраструктура имаме 673 млн. евро. От тях близо 320 млн. евро ще използваме за завършването на модернизацията на цялата линия Пловдив – Бургас. През новия програмен период ще се работи и по отсечката Елин Пелин – Септември. Ще се възползваме и от субсидии и от другите финансови инструменти, които могат да осигурят средства за такъв тип проекти извън обхвата на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. По Механизма за свързана Европа (МСЕ) страната ни има резервирани 400 млн. евро. Те ще се използват за изграждането на жп направленията, които ще свържат сръбската граница с турската. Средства са предвидени за проектите Драгоман – София и София – Радомир. Важно е да се отбележи, че по Механизма процентът за съфинансиране е различен от този по „ОПТТИ 2014 – 2020”. В същото време все още в държавата не съществува нито един разписан документ за осигуряване на това съфинансиране. Искрено се надявам да се намери механизъм, тъй като екипите на министерството положиха изключително много усилия, за да подготвят проекти, с които да се кандидатства по Механизма за свързана Европа. Одобрени са два жп обекта по МСЕ – за строителството на жп линиите София – Елин Пелин и София – Волуяк. Предстои да кандидатстваме и с други и ако не се осигури съфинансирането от българска страна, не само няма да изградим тези обекти, но и ще се обезсмисли положеният труд до момента. Пътните проекти Цялостното изграждане на лот 3 на автомагистрала „Струма“ е основен приоритет през този програмен период. Преди дни сключихме договорите с изпълнителите за строителство, проектиране и супервизия на лот 3.3 от автомагистрала „Струма“. Вече минаха и тръжните процедури за изграждането на участък от третата линия на метрото в София. Целият бюджет на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” е почти разпределен, но съществуват направления, които биха могли да създадат и интерес в частни компании. За съжаление все още липсват такива. Инвеститорите се интересуват от направления, които минават през територията на цялата страна, т.е. да генерират основен транзитен трафик. За момента няма конкретна възможност да се реализират публично-частно партньорство или концесия за подобен обект. В случай че възникне такава, ще бъдем максимално гъвкави.