Интервю

Инж. Стоян Братоев: Метрото трябва да превозва 60% от пътниците в София

Стартираме изграждането на третата линия

В Генералната схема за развитие на метрото е разписано, че то трябва да бъде с три диаметъра с обща дължина 65 км, 61 станции, като в крайния етап на реализация ще превозва около 60% от пътниците в градския транспорт на София. Първият лъч от „Люлин - централна градска част – „Младост” с отклонение „Дружба - летище” и „Младост I” - Бизнес парк” е планиран да бъде 31 км с 24 станции, като вече са изградени 29 км. Вторият е „Кв. „Надежда“ - Централна жп гара - пл. „Св. Неделя“ - кв. „Лозенец” с бъдещи отклонения и трябва да достигне 18 км и 19 станции. Засега са изградени 11 км. В процес на строителство е още 1 км. Третата линия - „Кв. „Овча купел“ – централна градска част - жк „Васил Левски“, ще е с дължина 16 км и 16 станции, като освен тях в перспектива се предвиждат около 10 км отклонения в посока кв. „Слатина“ и на югозапад. Диаметрите се пресичат в триъгълник в централната градска част, като по този начин с една смяна на линиите може да се достигне до всяка част от трасето на метрото. Предвидени са разклонения и в периферията, като в крайната фаза те ще имат Х–образна структура, а метрото ще извършва транспортната си работа по 6 маршрута. През програмния период 2007 – 2013 г. се работи по три етапа на изграждането на подземната железница. Първият бе метроучастък от линия 2 – „Надлез „Надежда“ – централна градска част – кв. „Лозенец“. Дължината му е 6,7 км и 7 станции. 185 млн. евро са от ОП „Транспорт“, а от 62 млн. евро са от държавния и общинския бюджет. Втората фаза беше разделена на два лота. Първият включваше трасето „Жк „Обеля“ - Надлез „Надежда“, чиято дължина е 4,2 км и 4 станции. Финансирано бе и изграждането на завод за ремонт на влакове и разширение на депото, както и закупуването на 12 влака. Вторият лот бе „Жк „Младост I” - бул. „Цариградско шосе“ и 2,2 км и 2 станции, както и доставка на 6 влака. 190 млн. евро са по ОПТ, а 88 млн. евро местно съфинансиране. Третият етап също включваше два лота. Първият бе участъкът „Бул. „Цариградско шосе“ - жк „Дружба“ - летище“. Той е с дължина 5 км. Вторият е от „Жк „Младост I” - Бизнес парк“, който е 2,7 км и 3 спирки. По ОПТ са осигури 96 млн. евро, а съфинансирането е 23 млн. евро. Общата дължина на линиите от трите етапа, изградени през програмния период 2007 - 2013 г., е 21 км с 20 станции. Размерът на инвестицията е 642 млн. евро, т.е. 30,5 млн. евро на км, в което се включват и влаковете. За сведение в другите европейски столици, например във Варшава, 7 км струват 1100 млн. евро, в Прага 6,5 км – 950 млн. евро, в Будапеща 7 км – 1300 млн. евро, и т.н. Средно 1 км възлиза между 130 – 150 млн. евро. Можете сами да си направите анализа на данните. След завършването на трите етапа пътниците са близо 350 хил. души на ден. Спестеното време за пътуване е 90 хил. часа дневно, а намалението на трафика - с 25%. Вредните газове спаднаха със 79,5 хил. т годишно. Сега делът на метрото в градския транспорт е 30%. Средната му скорост е 38 км/ч, за надземния обществен транспорт е 14 км/ч, а на колите – 22 км/ч. В момента се изгражда разширение на линия 2 - участък „МС „Джеймс Баучер“ - МС „Витоша” и съоръжения за смяна на посоката на движение след МС „Витоша“. Този проект го фазирахме на два етапа. Първият се финансира по ОПТ, а вторият по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Общата дължина е 1,3 км и 1 станция. Постигнатата тръжна цена е 21,6 млн. евро, т.е. 17 млн. евро/км. Той трябва да е готов през август 2016 г. В момента са изпълнени инженерните мрежи, шлицовите стени, пробив на тулена и над 60% от конструкциите на МС „Витоша“. Започваме реална работа по изграждането на третата линия на метрото. Одобреното трасе е „Бул. „Владимир Вазов“ – „Орлов мост“ - НДК – „Красно село“ - жк „Овча купел”. Дължината му е 16 км с 16 станции и прогнозни пътници - 170 хил. души на ден. По схема „Техническа помощ“ на ОП „Транспорт” получихме финансиране от 1,42 млн. евро за изготвяне на проект. Изпълнител е „Метропроект Прага“. Трасето е разделено на три етапа. В началото ще се работи по два от етапите. Първият е „Бул. „Владимир Вазов – „Орлов мост“ – НДК – „Красно село“, чиято дължина е 8 км с 8 станции. Тук е включено и строителство на депо и закупуване на влакове. Реализацията на участъка трябва да започне тази година и да приключи през 2019 г. Ще минава през труден терен, с няколко реки и големи колектори. Предвидено е строителството да се извършва с тунелопробивна машина за реализацията на двупътни тунели с диаметър 9 м. Градът е със слаба геология и на 2 - 3 м започват подземните води. Поради това е приложима само пробивната машина на този терен. Ако се използват други методи, може сградите, под които се осъществява метрото, да имат деформации. Вече са сключени договорите за изпълнение. Най-трудна за изпълнение ще се окаже станцията при „Орлов мост“. Вторият етап обхваща „Кв. „Красно село“ - жк „Овча купел“ – жп линия София - Перник“ с дължина 4 км и 4 станции. Планирано е изграждането да започне в периода 2016 – 2019 г. Финансирането и на двете фази е по „ОПТТИ 2014 – 2020“ с 401 млн. евро, а съфинансирането – 92 млн. евро. По пероните на станциите по третия лъч на метрото ще има разположени предпазни автоматични отваряеми врати с височина 1,5 м.