Интервю

Вече не говорим за българските магистрали в бъдеще време

Божидар Йотов е завършил Немската езикова гимназия и Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”. Работил е последователно в Министерството на транспорта и агенция „Пътна инфраструктура”. От август 2009 г. е зам. изпълнителен директор на агенцията. След обнародването на промените в Закона за пътищата през септември 2009 г.
Божидар Йотов е назначен за член на управителния съвет на Агенцията, а в края на октомври 2009 г. встъпва в длъжност председател на Управителния съвет на АПИ.


Г-н Йотов, какво се промени през последната година в агенция „Пътна инфраструктура”?
Превърнахме изграждането на републиканската пътна инфраструктура в най-динамично развиващия се отрасъл в България. Вече не говорим за българските магистрали в бъдеще време. Те се случват пред очите ни. С помощта на Оперативна програма „Транспорт” изграждаме една съвършено различна пътнотранспортна система, която в своя завършен вид, само след няколко години, ще бъде интегрирана с тази на Европейския съюз и ще отговаря на световните стандарти за качество и сигурност на пътя.
Магистралите „Струма”, „Тракия”, „Марица”, „Люлин”, „Черно море”, Калотина-София, ще заемат своето място като естествен фундамент за бъдещото развитие на страната. Искам да подчертая, че тези усилия не изместват фокуса на нашето внимание от възстановяването и поддръжката на онези пътни отсечки, които свързват по-малките населени места в различните региони на страната. И тук европейската солидарност ни дава огромен шанс да реализираме не по-малко мащабни начинания по рехабилитацията на редица важни участъци от републиканската пътна мрежа.
За първи етап на Оперативна програма „Регионално развитие” са сключени договори за безвъзмездна помощ на обща стойност 216 млн. лева. След провеждане на открити тръжни процедури са стартирали 11 от общо 13 лота от първи етап на ОПРР на обща стойност около 122 млн. лева. Генерирани са спестявания - приблизително 63 млн. лева. До края на 2010 г.
ще бъдат открити тръжни процедури за 15 лота по втория етап на ОПРР на стойност около 265 млн. лева. Проектът за рехабилитация на пътната инфраструктура с помощ от Световната банка включва - рехабилитация и частична реконструкция на приблизително 450 км пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа, както и заем от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 90 млн. евро и съфинансиране от републиканския бюджет в размер на 54 млн. евро. Срокът за изпълнение на проекта и усвояване на средствата по заема е от 2007 до 2011 г.

Добрата новина от последните дни е свързана с автомагистрала „Марица”. С какво стартирате?
На 1 декември 2010 г. стартирахме тръжната процедура за избор на изпълнител на строителството на лот 1 на АМ „Марица”. От км 0+000 до км 5+000 има готови 5 км, които трябва да бъдат рехабилитирани. Тръжната процедура за строителството на новите магистрални участъци от 5-и до 72-ри км е преработена и вместо на четири лота, както е бил старият проект, ще се строи на два. Общата им дължина е 66,1 км, а индикативната им стойност е 209 млн. евро. Финансирането е по Оперативна програма „Транспорт”.

През изминалата седмица пуснахте кръговото кръстовище при Бяла. Какви мерки предприехте, за да обезопасите допълнително този опасен участък?
На 29 ноември обявихме резултатите от работата на специално създадената Комисия за изясняване причините около настъпилите ПТП в района на кръговото кръстовище при град Бяла.
Основна причина за възникналите инциденти е несъобразената скорост на водачите на МПС. При изпълнението на строителството на обекта са спазени всички нормативни изисквания, при което е подписан Акт 16. Комисията е издала предписание да се монтират допълнителни съоръжения, които да сигнализират водачите. Беше поставена за официалното откриване на обекта на 30.11.2010 г. вертикална и хоризонтална маркировка с допълнителни информационни табели, знаци, забраняващи изпреварването, светлоотразители тип „котешки очи”, комплекти бягащи светлини, насочващи посоката на движение, редове от гумени и алуминиеви кабари, знаци за приближаване на опасно кръстовище, мигащи светлини.
През януари 2011 г. агенция „Пътна инфраструктура” инициира провеждането на кръгла маса за обсъждане на спешни мерки за превенция и строг контрол на пътя, на която ще бъдат поканени всички отговорни институции.

Идва зима, каква е подготовката на АПИ за сезон 2010/2011?
Както знаете, за първи път Агенцията подписва 4-годишни договори за поддръжка на пътищата. До момента имаме сключени 19 договора, в т.ч. трите, обслужващи автомагистралите. В процес на съгласуване са още 3 договора, което означава, че всеки момент ще бъдат подписани официално.
Обявили сме телефон на Ситуационния център, който е денонощен - 0700 130 20.

Ще приключат ли в срок строителните дейности по АМ „Люлин”? Кога ще бъде пуснат пътен възел Даскалово?
Агенция „Пътна инфраструктура” създаде необходимите условия за успешното приключване на строителните дейности със съответното качество и в сроковете, заложени в договора. В момента работата върви добре и определените графици се изпълняват. Ако времето не поднесе сериозни изненади, магистралата ще бъде завършена окончателно до 15 май 2011 г. Работи се активно във всички точки на строителните дейности въпреки влошените климатични условия и проливния дъжд преди два дни. Пътен възел Даскалово ще бъде готов на 18.12.2010 г.

Преди време министър-председателят Бойко Борисов заяви, че предишните управляващи са му оставили трапове, в които трябва да строи пътища, визирайки участъка между гара Яна и Софийския околовръстен път. Намерихте ли решение на проблема? Кога предвиждате да приключи одисеята със строителството на АМ „Хемус”?
По отношение на АМ „Марица”, АМ „СОП - Пътен възел Яна” -  завършени са техническите проекти. Агенция „Пътна инфраструктура” подготвя обявяването на процедури за избор на строител и на надзор. Разчетите на Агенцията са процедурите да стартират до края на 2010 г. и в началните месеци на 2011 г.
Включен е в Оперативна програма „Транспорт” за програмния период 2007–2013 година. Прогнозната стойност на строителството е 32 млн. евро. Очаква се строителните работи да започнат през юли 2011 г.

В последно време се появиха проблеми около строежа на АМ „Тракия”. Една от фирмите обяви фалит, а друга през изминалата седмица бе санкционирана от вас. До каква степен това ще забави строителството?
По повод изграждането на АМ „Тракия”, лот 2, предвидената санкция към изпълнителя - обединение „Магистрали Трейс” ДЗЗД, поради забавяне на представянето на сертификати за първия етап вероятно до момента е в размер на около 250 хил. евро. Тя се формира на база договор между АПИ и изпълнителя и е 0,2% на ден от цената на етапа, но не повече от 25% от стойността му. В случай че изпълнителят успее да навакса закъснението до датата на приключване на някой следващ етап, той има право да му бъдат възстановени удържаните неустойки.
Що се отнася до лот 4 на АМ „Тракия”, в Агенцията беше получена банкова референция от „Първа инвестиционна банка” АД, с която се потвърждава, че „Холдинг Пътища” АД е клиент на банката от 19.10.1999 г.
ПИБ АД издава банкови гаранции във връзка с дейността на Дружеството в областта на пътното строителство. На лот 4, както знаете, участва консорциум от седем компании Договорът между АПИ и сдружение „Тракия IV” ДЗЗД  съдържа клаузи, които безусловно и неотменимо гарантират интереса на възложителя
„Мостстрой” АД е с дялово участие от 5%, така че не са налице предпоставки, които биха могли да застрашат интереса на държавата и обществото при изпълнението му.

Как стои въпросът с изграждането на другите магистрали – „Струма” и „Марица”?
Агенция „Пътна инфраструктура” вече извежда като свой приоритет и осигуряване на финансирането за изработване на проектите на национално значимите обекти, чрез използване на възможностите, които се предоставят от Оперативна програма „Транспорт”.
Екипът на АПИ ще стартира тръжните процедури за строителство на лот 1 на магистралата (Долна Диканя–Дупница) в началото на януари 2011 г., а за лот 4 (Сандански–ГКПП „Кулата”) – към края на януари 2011 г.
Избор на изпълнител се очаква за лот 1 през юли 2011 г. и за лот 4 – август–септември 2011 г. Строителството се предвижда да стартира съответно за лот 1 – август 2011 г.,за лот 4 - септември 2011 г.
Изграждането на лот 3 на АМ „Струма” – Благоевград–Сандански, с дължина 67,5 км е предвидено за следващия програмен период на ОП „Транспорт” след 2013 г. Участъкът преминава през Кресненското дефиле и ще бъде най-труден за изграждане. АПИ обмисля възможността за изпълнението на лот 3 на инженеринг.
Доизграждането на АМ „Марица” ще улесни придвижването по посока Хасково–Русе–Букурещ–Киев–Москва по направлението на Общоевропейски коридор №10. Началото на автомагистралата е при пътен възел Оризово на АМ „Тракия” и завършва при ГКПП Капитан Андреево. Тя е с обща дължина 117 км.
Предстои изграждането на два нови участъка по ОП „Транспорт” на АМ „Марица” от километър 5 до километър 72. На 1.12.2010 бе обявена тръжната процедура за избор на изпълнител на лот 1 от Оризово до Димитровград. Очаква се до края на декември 2010 г. да се обяви обществената поръчка за избор на фирми изпълнители и за лот 2 от Димитровград до Харманли. През юни 2011 г. се предвижда да стартира строителството и на двата лота.

Съкращаването на сроковете на строеж няма ли да доведе до намаляването на качеството му?
Ние не търсим задължително съкращаване на сроковете, независимо че страната се нуждае от бързо въвеждане в експлоатация на всички обекти, по които се извършват строителни дейности. Упражняваме обаче стриктен контрол за спазване на заложените в договорите с фирмите изпълнители срокове за завършване на обекта. Другият показател, който експертите от екипа на АПИ следят, са именно качествените показатели. Сключените договори за строителство и надзор са гарант, че интересът на държавата, на обществото е защитен. В случаите на предсрочно завършване на обект той се приема и въвежда в експлоатация само при спазване на параметрите за качество, залегнали в договора.

Какво да очакваме в областта на останалите пътища през 2011 година? Какви средства са предвидени в Агенцията?
Ще продължим изпълнението на обектите, включени във втори и трети етап на ОП „Регионално развитие”, което постепенно ще промени облика и на второкласната и третокласната пътна мрежа на страната. Убеден съм, че за агенция „Пътна инфраструктура” предстои една успешна година, която ще покаже на обществото резултатите от нашия труд през настоящата 2010 г. и ще постави жалоните за развитието на републиканската пътна мрежа през следващите няколко години.

Случаят Хаинбоаз? Кога се очаква пътят през прохода да протича нормално и да облек-чи трафика?

Проходът на републиката – Хаинбоаз, беше заложен за финансиране по „Транзитни пътища IV” – рехабилитация на републиканската пътна мрежа, лот 2. Бих искал да напомня, че път II-55 „Велико Търново–Гурково” е част от Европейски транспортен коридор №9. Същевременно той е неразделна част от републиканската пътна мрежа и представлява втори етап от ремонта на прохода Хаинбоаз. Проектът включва реконструкция и подобряване експлоатационното състояние на два участъка от път II-55 между км 11+170 и 33+954, с обща дължина 22,7 км. Към днешна дата все още не е минала Държавната приемателна комисия, тъй като има довършителни работи около пътя, отчуждителни процедури и др. Въпреки това пътят е отворен за обществено ползване. Създадена е временна организация на движение, която се различава от постоянната такава единствено по обозначителните знаци „Път в ремонт” и „Ограничение на скоростта”.

Стратегия 2020 е един от приоритетите в инфраструктурата. Какво се прави по нея?
За първи път след демократичните промени Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с агенция „Пътна инфраструктура” и с участието на експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, подготви документ, с който се определят приоритети за изграждане на пътната инфраструктура до 2020 г. за пътища с общоевропейско и национално значение.
Основните направления, по които се работи, са подобряване на интеграцията и свързаността на националната пътна мрежа с мрежата на съседните страни.
Същевременно се търси свързаност на регионите в национален план. Подобряване на експлоатационното състояние на пътната мрежа по приоритетните направления и адаптиране на пътните настилки към съвременните стандарти за носимоспособност също е след целите ни.
Работим по изграждане на обходни пътища на населените места, за да намалим трафика, както и да ограничим вредното въздействие на транспорта върху околната среда.
През настоящата 2010 г. фокусът е поставен върху подготовката на приоритетните проекти, за които се планира строителството да стартира до 2013 г. Работи се по нов модел на управление на проектите – от започване на проучванията до получаване на разрешение за строеж. В тази дейност се разчита изключително много на доброто взаимодействие между отделните структури на изпълнителната, на местната власт, както и на експертите. Освен по осигуряване на качествени проекти за големите инфраструктурни проекти се работи активно по проектното осигуряване на Оперативна програма „Регионално развитие”.
Започна и планирането на обекти за следващия програмен период 2014-2020 г.

Какво ще пожелаете на Камарата на строителите в България?

Бих искал да поздравя колегите от Камарата и да им пожелая успешна и щастлива нова 2011 година!

Г-н Йотов, какво се промени през последната година в агенция „Пътна инфраструктура”?
Превърнахме изграждането на републиканската пътна инфраструктура в най-динамично развиващия се отрасъл в България. Вече не говорим за българските магистрали в бъдеще време. Те се случват пред очите ни. С помощта на Оперативна програма „Транспорт” изграждаме една съвършено различна пътнотранспортна система, която в своя завършен вид, само след няколко години, ще бъде интегрирана с тази на Европейския съюз и ще отговаря на световните стандарти за качество и сигурност на пътя.
Магистралите „Струма”, „Тракия”, „Марица”, „Люлин”, „Черно море”, Калотина-София, ще заемат своето място като естествен фундамент за бъдещото развитие на страната. Искам да подчертая, че тези усилия не изместват фокуса на нашето внимание от възстановяването и поддръжката на онези пътни отсечки, които свързват по-малките населени места в различните региони на страната. И тук европейската солидарност ни дава огромен шанс да реализираме не по-малко мащабни начинания по рехабилитацията на редица важни участъци от републиканската пътна мрежа.
За първи етап на Оперативна програма „Регионално развитие” са сключени договори за безвъзмездна помощ на обща стойност 216 млн. лева. След провеждане на открити тръжни процедури са стартирали 11 от общо 13 лота от първи етап на ОПРР на обща стойност около 122 млн. лева. Генерирани са спестявания - приблизително 63 млн. лева. До края на 2010 г.
ще бъдат открити тръжни процедури за 15 лота по втория етап на ОПРР на стойност около 265 млн. лева. Проектът за рехабилитация на пътната инфраструктура с помощ от Световната банка включва - рехабилитация и частична реконструкция на приблизително 450 км пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа, както и заем от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 90 млн. евро и съфинансиране от републиканския бюджет в размер на 54 млн. евро. Срокът за изпълнение на проекта и усвояване на средствата по заема е от 2007 до 2011 г.

Добрата новина от последните дни е свързана с автомагистрала „Марица”. С какво стартирате?
На 1 декември 2010 г. стартирахме тръжната процедура за избор на изпълнител на строителството на лот 1 на АМ „Марица”. От км 0+000 до км 5+000 има готови 5 км, които трябва да бъдат рехабилитирани. Тръжната процедура за строителството на новите магистрални участъци от 5-и до 72-ри км е преработена и вместо на четири лота, както е бил старият проект, ще се строи на два. Общата им дължина е 66,1 км, а индикативната им стойност е 209 млн. евро. Финансирането е по Оперативна програма „Транспорт”.

През изминалата седмица пуснахте кръговото кръстовище при Бяла. Какви мерки предприехте, за да обезопасите допълнително този опасен участък?
На 29 ноември обявихме резултатите от работата на специално създадената Комисия за изясняване причините около настъпилите ПТП в района на кръговото кръстовище при град Бяла.
Основна причина за възникналите инциденти е несъобразената скорост на водачите на МПС. При изпълнението на строителството на обекта са спазени всички нормативни изисквания, при което е подписан Акт 16. Комисията е издала предписание да се монтират допълнителни съоръжения, които да сигнализират водачите. Беше поставена за официалното откриване на обекта на 30.11.2010 г. вертикална и хоризонтална маркировка с допълнителни информационни табели, знаци, забраняващи изпреварването, светлоотразители тип „котешки очи”, комплекти бягащи светлини, насочващи посоката на движение, редове от гумени и алуминиеви кабари, знаци за приближаване на опасно кръстовище, мигащи светлини.
През януари 2011 г. агенция „Пътна инфраструктура” инициира провеждането на кръгла маса за обсъждане на спешни мерки за превенция и строг контрол на пътя, на която ще бъдат поканени всички отговорни институции.

Идва зима, каква е подготовката на АПИ за сезон 2010/2011?
Както знаете, за първи път Агенцията подписва 4-годишни договори за поддръжка на пътищата. До момента имаме сключени 19 договора, в т.ч. трите, обслужващи автомагистралите. В процес на съгласуване са още 3 договора, което означава, че всеки момент ще бъдат подписани официално.
Обявили сме телефон на Ситуационния център, който е денонощен - 0700 130 20.

Ще приключат ли в срок строителните дейности по АМ „Люлин”? Кога ще бъде пуснат пътен възел Даскалово?
Агенция „Пътна инфраструктура” създаде необходимите условия за успешното приключване на строителните дейности със съответното качество и в сроковете, заложени в договора. В момента работата върви добре и определените графици се изпълняват. Ако времето не поднесе сериозни изненади, магистралата ще бъде завършена окончателно до 15 май 2011 г. Работи се активно във всички точки на строителните дейности въпреки влошените климатични условия и проливния дъжд преди два дни. Пътен възел Даскалово ще бъде готов на 18.12.2010 г.

Преди време министър-председателят Бойко Борисов заяви, че предишните управляващи са му оставили трапове, в които трябва да строи пътища, визирайки участъка между гара Яна и Софийския околовръстен път. Намерихте ли решение на проблема? Кога предвиждате да приключи одисеята със строителството на АМ „Хемус”?
По отношение на АМ „Марица”, АМ „СОП - Пътен възел Яна” -  завършени са техническите проекти. Агенция „Пътна инфраструктура” подготвя обявяването на процедури за избор на строител и на надзор. Разчетите на Агенцията са процедурите да стартират до края на 2010 г. и в началните месеци на 2011 г.
Включен е в Оперативна програма „Транспорт” за програмния период 2007–2013 година. Прогнозната стойност на строителството е 32 млн. евро. Очаква се строителните работи да започнат през юли 2011 г.

В последно време се появиха проблеми около строежа на АМ „Тракия”. Една от фирмите обяви фалит, а друга през изминалата седмица бе санкционирана от вас. До каква степен това ще забави строителството?
По повод изграждането на АМ „Тракия”, лот 2, предвидената санкция към изпълнителя - обединение „Магистрали Трейс” ДЗЗД, поради забавяне на представянето на сертификати за първия етап вероятно до момента е в размер на около 250 хил. евро. Тя се формира на база договор между АПИ и изпълнителя и е 0,2% на ден от цената на етапа, но не повече от 25% от стойността му. В случай че изпълнителят успее да навакса закъснението до датата на приключване на някой следващ етап, той има право да му бъдат възстановени удържаните неустойки.
Що се отнася до лот 4 на АМ „Тракия”, в Агенцията беше получена банкова референция от „Първа инвестиционна банка” АД, с която се потвърждава, че „Холдинг Пътища” АД е клиент на банката от 19.10.1999 г.
ПИБ АД издава банкови гаранции във връзка с дейността на Дружеството в областта на пътното строителство. На лот 4, както знаете, участва консорциум от седем компании Договорът между АПИ и сдружение „Тракия IV” ДЗЗД  съдържа клаузи, които безусловно и неотменимо гарантират интереса на възложителя
„Мостстрой” АД е с дялово участие от 5%, така че не са налице предпоставки, които биха могли да застрашат интереса на държавата и обществото при изпълнението му.

Как стои въпросът с изграждането на другите магистрали – „Струма” и „Марица”?
Агенция „Пътна инфраструктура” вече извежда като свой приоритет и осигуряване на финансирането за изработване на проектите на национално значимите обекти, чрез използване на възможностите, които се предоставят от Оперативна програма „Транспорт”.
Екипът на АПИ ще стартира тръжните процедури за строителство на лот 1 на магистралата (Долна Диканя–Дупница) в началото на януари 2011 г., а за лот 4 (Сандански–ГКПП „Кулата”) – към края на януари 2011 г.
Избор на изпълнител се очаква за лот 1 през юли 2011 г. и за лот 4 – август–септември 2011 г. Строителството се предвижда да стартира съответно за лот 1 – август 2011 г.,
за лот 4 - септември 2011 г.
Изграждането на лот 3 на АМ „Струма” – Благоевград–Сандански, с дължина 67,5 км е предвидено за следващия програмен период на ОП „Транспорт” след 2013 г. Участъкът преминава през Кресненското дефиле и ще бъде най-труден за изграждане. АПИ обмисля възможността за изпълнението на лот 3 на инженеринг.
Доизграждането на АМ „Марица” ще улесни придвижването по посока Хасково–Русе–Букурещ–Киев–Москва по направлението на Общоевропейски коридор №10. Началото на автомагистралата е при пътен възел Оризово на АМ „Тракия” и завършва при ГКПП Капитан Андреево. Тя е с обща дължина 117 км.
Предстои изграждането на два нови участъка по ОП „Транспорт” на АМ „Марица” от километър 5 до километър 72. На 1.12.2010 бе обявена тръжната процедура за избор на изпълнител на лот 1 от Оризово до Димитровград. Очаква се до края на декември 2010 г. да се обяви обществената поръчка за избор на фирми изпълнители и за лот 2 от Димитровград до Харманли. През юни 2011 г. се предвижда да стартира строителството и на двата лота.

Съкращаването на сроковете на строеж няма ли да доведе до намаляването на качеството му?
Ние не търсим задължително съкращаване на сроковете, независимо че страната се нуждае от бързо въвеждане в експлоатация на всички обекти, по които се извършват строителни дейности. Упражняваме обаче стриктен контрол за спазване на заложените в договорите с фирмите изпълнители срокове за завършване на обекта. Другият показател, който експертите от екипа на АПИ следят, са именно качествените показатели. Сключените договори за строителство и надзор са гарант, че интересът на държавата, на обществото е защитен. В случаите на предсрочно завършване на обект той се приема и въвежда в експлоатация само при спазване на параметрите за качество, залегнали в договора.

Какво да очакваме в област-
та на останалите пътища през 2011 година? Какви средства са предвидени в Агенцията?
Ще продължим изпълнението на обектите, включени във втори и трети етап на ОП „Регионално развитие”, което постепенно ще промени облика и на второкласната и третокласната пътна мрежа на страната. Убеден съм, че за агенция „Пътна инфраструктура” предстои една успешна година, която ще покаже на обществото резултатите от нашия труд през настоящата 2010 г. и ще постави жалоните за развитието на републиканската пътна мрежа през следващите няколко години.

Случаят Хаинбоаз? Кога се очаква пътят през прохода да протича нормално и да облек-чи трафика?
Проходът на републиката – Хаинбоаз, беше заложен за финансиране по „Транзитни пътища IV” – рехабилитация на републиканската пътна мрежа, лот 2. Бих искал да напомня, че път II-55 „Велико Търново–Гурково” е част от Европейски транспортен коридор №9. Същевременно той е неразделна част от републиканската пътна мрежа и представлява втори етап от ремонта на прохода Хаинбоаз. Проектът включва реконструкция и подобряване експлоатационното състояние на два участъка от път II-55 между км 11+170 и 33+954, с обща дължина 22,7 км. Към днешна дата все още не е минала Държавната приемателна комисия, тъй като има довършителни работи около пътя, отчуждителни процедури и др. Въпреки това пътят е отворен за обществено ползване. Създадена е временна организация на движение, която се различава от постоянната такава единствено по обозначителните знаци „Път в ремонт” и „Ограничение на скоростта”.

Стратегия 2020 е един от приоритетите в инфраструктурата. Какво се прави по нея?
За първи път след демократичните промени Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с агенция „Пътна инфраструктура” и с участието на експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, подготви документ, с който се определят приоритети за изграждане на пътната инфраструктура до 2020 г. за пътища с общоевропейско и национално значение.
Основните направления, по които се работи, са подобряване на интеграцията и свързаността на националната пътна мрежа с мрежата на съседните страни.
Същевременно се търси свързаност на регионите в национален план. Подобряване на експлоатационното състояние на пътната мрежа по приоритетните направления и адаптиране на пътните настилки към съвременните стандарти за носимоспособност също е след целите ни.
Работим по изграждане на обходни пътища на населените места, за да намалим трафика, както и да ограничим вредното въздействие на транспорта върху околната среда.
През настоящата 2010 г. фокусът е поставен върху подготовката на приоритетните проекти, за които се планира строителството да стартира до 2013 г. Работи се по нов модел на управление на проектите – от започване на проучванията до получаване на разрешение за строеж. В тази дейност се разчита изключително много на доброто взаимодействие между отделните структури на изпълнителната, на местната власт, както и на експертите. Освен по осигуряване на качествени проекти за големите инфраструктурни проекти се работи активно по проектното осигуряване на Оперативна програма „Регионално развитие”.
Започна и планирането на обекти за следващия програмен период 2014-2020 г.

Какво ще пожелаете на Камарата на строителите в България?
Бих искал да поздравя колегите от Камарата и да им пожелая успешна и щастлива нова 2011 година!