Законът

Иван Вълков: Необходим е нов Закон за движение по пътищата

В настоящия програмен период ще имаме възможност отново да реализираме проекти за три пристанища и няколко пристана

Свилена Гражданска Г-н Вълков, остават няколко дни, преди да бъде прекратен предсрочно мандатът на 43-тия парламент. Какво ще успеете да свършите през тях в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения? В настоящия момент имаме няколко законопроекта. Сред тях са промени в Закона за движение по пътищата, в Закона за автомобилните превози, в Кодекса на търговското корабоплаване и в Закона за електронния документ и електронния подпис. Разглеждаме и Законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура. Те са приети на първо четене в пленарна зала, но всички няма да стигнат за съжаление до окончателно гласуване заради предсрочния край на мандата на Народното събрание. Измененията в Закона за движение по пътищата и в Закона за автомобилните превози минаха на второ четене през комисията. Същевременно гледаме новия Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура. Той е много тежък и е над 100 параграфа. Не съм сигурен, че ще ни стигне времето да бъде приет окончателно. Как ще се промени ситуацията след приемането на новите текстове в Закона за автомобилните превози? Измененията в него са предложени от мен и от колегата ми Станислав Иванов и от Министерския съвет. Новите текстове са свързани с борбата със сивия сектор, съобразени са със становищата на автомобилните превозвачи. Увеличават се санкциите за нарушения. Надяваме се с приемането на промените нарушаващите закона за превоз на пътници и товари да бъдат по-малко. С измененията в Закона за движение по пътищата се транспонира европейска Директива 2002/24. Внасяме и предложения за нови текстове, които са свързани с нарушения на водачи на моторни превозни средства при временна организация на движението. Те са в отговор на това, което наблюдаваме през последните дни по нашите пътища, а именно голяма част от шофьорите не изпълняват разпорежданията на контролните органи и на почистващите фирми и навлизат в участъци, които временно са ограничени за преминаване. Водачите създават хаос и проблеми, както се случи при двете големи катастрофи в района на АМ „Тракия“ при Карнобат и Бургас. Лично преминах през трасето и в този момент нямаше никакви навявания, а само изключително ниска видимост вследствие на силния вятър и на снеговалежите. Това доведе до временно спиране на движението и пренасочване през Карнобат. Там видяхме, че при действаща забрана два ТИР-а тръгнаха и създадоха проблеми - единят на пътя Айтос – Бургас, а другият на Айтос - Карнобат. Единят камион даже аварира два пъти. Смятам, че това е недопустимо, защото поради тези инциденти над 200 – 300 автомобила останаха там. Според мен ще имаме консенсус с всички парламентарни групи, че когато климатичните условия не позволяват движение на моторни превозни средства и има забрана за това, тя трябва да се изпълнява стриктно от водачите. За тези, които не го правят, е необходимо да има санкция за спиране на автомобилите или пък отнемане на свидетелство за управление, както ще се налагат и сериозни глоби. През последната година приехте редица промени в Закона за движение по пътищата с цел намаляване на жертвите от катастрофи. Измененията на закони и нормативни актове дават резултат след определен период от време. Приехме промените миналата година, но те влизат в сила от тази. Очаквам през 2017 г. да усетим благоприятния ефект от тях. Смятам, че те ще дисциплинират водачите и най-вече тези, които системно нарушават закона. За тях са предвидени сериозни санкции, като отнемане на свидетелството за управление или спиране от движение на автомобила, снемане на номерата. Да поговорим за развитието на пристанищата у нас. Преди години внесохте изменения по темата, които бяха приети. Какво се случва с тях? Промените бяха в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Те се отнасяха основно за даване на възможност на общините да изграждат рибарски или специализирани пристанища. Промените дадоха сериозен ефект при строителството на три подобни обекта. Благодарение на това бяха усвоени близо 30 млн. евро в нашата страна. Говоря за рибарските пристанища в Сарафово, Черноморец и Поморие, които са модернизирани и разширени. Към момента те са едни от най-големите подобни обекти в Черно море. За настоящия програмен период ще имаме възможност отново да направим три пристанища и няколко пристана. Но това е въпрос на приоритети на Министерството на земеделието и храните. Каквото трябваше да се направи от страна на транспортната комисия в парламента, беше сторено. Удовлетворен съм, че успяхме да усвоим всички средства от изминалия програмен период 2007 – 2013 г. по тази линия. Това е в полза на рибарската общност у нас. Сред основните Ви теми бе и електронното правителство. Какъв е напредъкът в това направление? Както споменах, вече не мога да съм сигурен, че ще приемем окончателно Законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис. Но всички останали инициативи на Министерския съвет бяха одобрени. Създадена бе новата Държавна агенция „Електронно управление“, която е към правителството, и очакваме през тази и следващата година да усетим благоприятния ефект от измененията. Ще се намали административната тежест за бизнеса и гражданите. Самите институции като министерства и общини ще могат да работят по един по-бърз и по-надежден начин. С направените промени ще бъдат спестени много време, нерви и неудобства на гражданите. Коя беше най-голямата битка, която успяхте да спечелите в 43-тото Народно събрание? Смятам, че парламентът пое държавната хазна при изключително тежък казус с една банка. Ситуацията беше овладяна и бе внесено спокойствие. През 2016 г. бе отбелязан най-големият ръст на Брутния вътрешен продукт за последните години. Това успокояване на бизнеса и на обществото може да се счита за най-големия успех на 43-тото Народно събрание. Освен това беше постигнат консенсус и беше започната реформа в съдебната система. Бяха събрани над 200 гласа за конституционните промени. Този консенсус трябва да бъде използван и в следващия парламент. Какво не успяхте да свършите за тези две години? За много неща не ни стигна времето. Според мен трябва да се подобрят условията за електронното управление. Необходим е нов Закон за движение по пътищата. Нужна е и по-добра работа с браншовите организации с цел промяна на нормативната уредба и улесняване на тяхната дейност. Как работите с Камарата на строителите в България? Нашето партньорство винаги е било ползотворно и на високо ниво. Благодаря искрено на колегите от Камарата за конструктивната работа както когато са ни критикували, така и когато са правили предложения.