За 4 години построихме 1200 км магистрала

Прочетена: 114

Н.Пр. Ахмед Буташ е роден на 7 март 1953 г. Завършил е Националното училище за администрация. През 1977 г. започва работа в Министерството на външните работи като ръководител на Службата за двустранни споразумения в Дирекцията по правни въпроси и договори. През
1979 г. става ръководител на Отдела за правни и административни споразумения към дирекция „Международни политически въпроси”. От 1980 до 1986 г. работи в посолството на Алжир във Вашингтон. По-късно става пълномощен министър в Генералната дирекция за Африка. От 1996 до
2004 г. е посланик в Сеул. После работи като генерален инспектор в Министерството на външните работи. Говори английски и френски език. Женен е, с едно дете.

Ваше Превъзходителство, каква бе целта на посещението ви в централата на КСБ?
Целта на срещата бе да установим диалог между нашето посолство и Камарата, за да може да създадем мост, който да бъде използван за основа на бъдещите ни взаимоотношения. Така строителните компании от България ще могат да работят по различни проекти в нашата страна заедно с алжирските им колеги. За да създадем този мост, вашите компании трябва да се срещат с алжирския бизнес. В тази връзка предложих да се възползвате от възможността, която предстои, а именно изложението за строителство и строителни материали, което ще се състои у нас в началото на май.

По време на срещата си с ръководството на КСБ споделихте, че алжирското правителството има план да инвестира 286 млрд. долара в строителство. Разкажете ни нещо повече за него.
Да. Нашето правителство има петгодишен план за развитие – от 2010 до 2015 година. Фондовете, с които разполагаме, са 286 млрд. долара. Това са средства на алжирското правителство. Не са заем от банка, парите вече са отделени и са на разположение.

Значи казвате, че има възможност българските строители да работят в Алжир?
Да.

Кое е най-важното нещо, което трябва да знаем за вашата страна?

Мисля, че българите имат много да научат за Алжир. Причината е много проста – до 1992-1993 г. ние имахме добро сътрудничество с България, но за съжаление през последните 20 години то е замряло. Сега мисля, че е в интерес и на двете държави да възобновят своята кооперация и да работят заедно за общия си интерес и така да придобият взаимна полза. Затова ви казах, че българите имат много да учат за Алжир, защото вече са загубени 20 години, в които не сме работили заедно. Дори обемът на търговията ни е много малък. През 2008 г. мисля, че той е в размер от 83 млн. долара, а през 2009 г. заради икономическата криза е намалял значително – 45 млн. долара. За сравнение мога да дам пример с Полша, с която имаме търговски обмен на стойност
400 млн. долара. Това е 10 пъти повече, отколкото България.

А имат ли интерес инвеститорите от Африка към страната ни? Кои области са предпочитани от тях?
Да, разбира се. Имаме големи компании, от публичния и частния сектор, които биха били заинтересовани от инвестиционните възможности тук. Трябва да се вземе предвид обаче фактът, че за последните 20 години практически няма никакъв контакт между двете страни. Рестартирането на взаимоотношенията ни ще отнеме много време и усилия.

Строителното изложение през май в Алжир е стъпка в тази посока. Разкажете ни повече за него?
Така мисля. Убеден съм, че ще се отворят много обещаващи контакти. Това събитие се организира всяка година през май. Около 40-50 държави участват в него. Изложението е добра възможност за
компаниите и производителите на строителни материали да промотират своите проекти. Повечето от времето фирмите отделят на срещите едни с други. Също така има презентации, които запознават компаниите с проекти в Алжир.

А има ли законови пречки, които могат да попречат на нашите строители да работят във вашата страна?

Не, няма. В Алжир имаме свободен пазар и вратите са отворени за всеки член на международната общност и няма никаква дискриминация.

На срещата споделихте, че до 2014 г. алжирското правителство трябва да построи 1,2 млн. жилищни единици? Алжир инвестира ли в зеленото строителство?

Разбира се, че сме заинтересовани от опазването на околната среда, но не съм сигурен, че използваме последните зелени технологии. Мога да кажа, че правителството промотира политики, които са насочени към опазването на околната среда.

Може ли да ни разкажете нещо за строителните практики във вашата страна? Как изграждате вашата пътна инфраструктура например?
Строим пътищата си по международните стандарти. Преди 3-4 години стартирахме проект „Магистрала Изток-запад”, която е дълга 1200 км. Върви от границата с Мароко до границата с Тунис. Магистралата е изградена по най-високи технологии и повечето компании, които участват в строителството й, са чуждестранни. Имаме фирми от Китай, Япония и Италия. Цената на проекта е 11 млрд. долара и скоро ще бъде завършен. Отне ни само 4 години да построим 1200 км магистрала.

Какви проекти предстоят да бъдат реализирани в Алжир?
Имаме няколко проекта за изграждане на публична инфраструктура като пътища, язовири, училища, болници, университети и жилища. Други инвестиции се насочват към подобряване и развитие на индустриалните системи. Целта е насърчаване на националния капацитет за производство, с което да успеем да намалим размера на вноса.

Коя е най-голямата архитектурна забележителност във вашата страна?
Имаме няколко големи архитектурни монумента. Смятам, че най-впечатляващият от тях е паметникът на загиналите незнайни воини „Maqam Echahid”. Скоро ще бъде построена още една голяма забележителност – Алжирската джамия.
Отделя ли правителството средства за опазване на архитектурното наследство?
Да, алжирското правителство разпределя значителни средства за възстановяването и запазването както на културни, така и на исторически обекти в различни градове на страната. Важен проект, който тече в момента, е възстановяването и опазването на „La Casbah“ – най-стария квартал в столицата. Той е регистриран в ЮНЕСКО като част от световното културно наследство.

Как привличате туристически интерес?
Промотирането на туризма у нас е един от приоритетите на правителството. Политиката, която водим в този сектор, цели да направи страната една от големите туристически дестинации. От само себе си се разбира, че тази амбициозна цел изисква много усилия и инвестиции. Ще ни отнеме известно време, преди да постигнем тази си цел. Различни институции и организации са включени в развитието на новата туристическа политика на страната. Организиране на изложения и панаири в Алжир и активното участие в такива, провеждани в чужбина, е един от най-ефективните инструменти за насърчаване на посещаемостта у нас. Смятам, че в бъдеще време има много големи възможности за бранша у нас, защото страната ни е с  едни от най-разнообразните пейзажи в света и  страхотен климат. Също така сме известни с щедростта и гостоприемността си.

Как се отрази световната икономическа криза върху икономиката ви? Какви стъпки предприе правителството, за да се бори с този проблем?
Икономическата криза обхвана целия свят. Обаче в различните страни тя рефлектира по различен начин. Мога да кажа, че Алжир е от тези държави, които не страдаха много от кризата, и доказателство за това са макроикономическите показатели. В действителност Алжир бе засегнат най-вече от срива на световната икономика поради драстичното увеличение на цените на стоките, които страната внася, независимо дали са селскостопански и фармацевтични продукти или компоненти и съоръжения, необходими за всекидневната работа на индустриалния сектор. Алжирското правителство предприе стъпки, за да се компенсира въздействието на кризата върху покупателната способност на гражданите чрез прилагането на различни мерки, които се оказаха доста ефективни досега. По думите на икономическите експерти имаме надеждата, че тежките финансови времена скоро ще бъдат зад нас. Положителен икономически растеж вече се отчита в различни страни. Да се надяваме, че тревогите, породени от недостига на суровини като нефт и газ, скоро ще бъдат разрешени, защото ако не се решат тези проблеми, перспективите за излизане от кризата ще бъдат по-мрачни.

Тъй като в. „Строител” е официалното издание на КСБ, бихте ли изпратили някакво послание на българския строител?
Просто искам да изразя моите най-високи почитания и да им кажа, че съм много нетърпелив да спомогна за развитието на взаимоотношения та между Алжир и България във всяко отношение. Призовавам ги да разгледат възможностите, които предлагаме в развитието на бизнес отношенията и кооперацията между нашите две държави.

Ваше Превъзходителство, благодаря за това интервю. Използвам повода да честитя рождения Ви ден от мое име и от името на целия екип на в. „Строител”. С пожелания за успешна дипломатическа мисия за развитието на двустранните отношения между нашите две страни.


Алжир? На едно море разстояние

Сигурно не знаете, че официално обявеното разстояние между София и Алжир е точно 1848 км. Ни повече, ни по-малко… И че бреговата линия на страната със Средиземно море е 1210 км! Тази информация не е случайна, защото на огромната ивица има много и много прекрасни места, където може да се развие туристическият бизнес. И където трябва да се строят хотели и съпътстваща инфраструктура. В Алжирската народнодемократична република има възможности за строителен бизнес, и това ясно го казва в интервюто по-долу посланикът на страната у нас Н.Пр. Ахмед Буташ.
Страната заема централната част на Атласките планини и пустинята Сахара. Времето е приятно, средиземноморско. Хората живеят предимно в Северен Алжир. Особено пъстър е етническият състав – основно алжирски араби, но и бербери, туареги (да не се бърка с наименованието на популярния джип на „Фолксваген”…), малко европейци, които основно са съсредоточени в столицата Алжир с нейното близо 4-милионно население.
През вековете страната е била подлагана на нашествия от римляните, вандалите, византийците, испанците, турците… През
1954 г. се създава Фронт за национално освобождение и на 20 септември 1962 г. е провъзгласена Алжирската народнодемократична република. Водещ отрасъл е добивът на нефт и природен газ. Любопитен факт е, че Алжир използва над 30 летища. Но въпреки относително добре развитата инфраструктура и множеството старини и музеи, чуждестранните туристи са малко. Независимо от огромната средиземноморска ивица засега европейците предпочитат Мароко, а до тази година и Тунис, който се определя като главна целогодишна дестинация за европейските любители на плажове и културен туризъм. Политическите промени в региона вероятно ще коригират предпочитанията и в туризма.
Алжирското правителство приема сериозни мерки за постоянното развитие на туризма, без да се нарушава околната среда. Защото Алжир е известен чрез множеството си живописни и културни дестинации. Пясъчните или каменните плажове под зелените Атласки планини предлагат естетическа смесица от колониална френска и арабска архитектура, а столицата допълнително привлича посетители. И това не е всичко – заслужава да се оцени уникалната комбинация от средиземноморски курорти и другото голямо море, пустинния океан Сахара. Авантюристичните пътувания до оазисите или преходите през Сахара към Нигер вече са по- достъпни за обикновения турист. А перлата на алжирска Сахара – Джанет и Тасили, с известните каменни рисунки, трябва да се видят не само от любителите археолози….
Останалото за тази държава и за възможните професионални контакти на българския строителен бизнес ще научите в специалното интервю на в. „Строител” с Н.Пр. Ахмед Буташ – посланика на Алжир у нас.


Петгодишна програма на Алжир за инвестиции в строителство на жилища

Изпълняваната в момента петгодишна програма предвижда завършването на 1,2 милиона жилища към 2014 г. (срещу 1 милион жилищни единици за предходния петгодишен период) от предвидени общо 2 милиона жилища. В допълнение на тази програма и с оглед на нейното активизиране Съветът на министрите на Алжир предвижда следните спешни мерки:

спешно да бъде изготвен кадастър на свободните терени във връзка с програмите за жилищно строителство, чието изпълнение предстои, в частност в големите градове;
да бъде разширена петгодишната програма за жилищно строителство чрез предоставяне, още през настоящата година, на предвидените бюджетни средства при наличие на проекти в процес на реализация;
ускорено да бъдат изградени още 400 000 жилища в селските райони в допълнение към 200 000-те жилища от този тип, понастоящем в строеж, съгласно президентската директива за незабавно и почти цялостно привеждане в изпълнение на петгодишната програма за изграждане на 700 000 жилищни единици в селските райони;
да се активизира жилищното подпомагане, като се насърчават държавните банки към по-широко участие в този сегмент чрез подкрепа на строителните предприемачи и създаване на собствени звена за насърчаване на сектора на недвижимите имоти. През следващите седмици ще бъде създаден публичен фонд за гарантиране на банковите кредити за граждани, желаещи да се сдобият със собствено жилище или да си построят такова.
да се улесни достъпът на младите до жилище – на първо време чрез популяризиране на влезлите в сила мерки в тяхна полза за осигуряване на социални жилища под наем. Тази година ще бъде въведена допълнителна програма за 50 000 промоционални жилища, предназначена изключително за млади хора, под формата лизингова продажба.
повишаване на производителността в сферата на жилищното строителство чрез модернизиране на държавните строителни компании, което е вече в ход;
облекчаване на административните процедури, свързани с жилищното строителство, като се разреши на отрасъла, при спазване на действащото законодателство, да прилага принципа на директното договаряне на проучвателните и строителните работи и при необходимост да привлича средства от чужбина.

Ваше Превъзходителство, каква бе целта на посещението ви в централата на КСБ?
Целта на срещата бе да установим диалог между нашето посолство и Камарата, за да може да създадем мост, който да бъде използван за основа на бъдещите ни взаимоотношения. Така строителните компании от България ще могат да работят по различни проекти в нашата страна заедно с алжирските им колеги. За да създадем този мост, вашите компании трябва да се срещат с алжирския бизнес. В тази връзка предложих да се възползвате от възможността, която предстои, а именно изложението за строителство и строителни материали, което ще се състои у нас в началото на май.

По време на срещата си с ръководството на КСБ споделихте, че алжирското правителството има план да инвестира 286 млрд. долара в строителство. Разкажете ни нещо повече за него.
Да. Нашето правителство има петгодишен план за развитие – от 2010 до 2015 година. Фондовете, с които разполагаме, са 286 млрд. долара. Това са средства на алжирското правителство. Не са заем от банка, парите вече са отделени и са на разположение.

Значи казвате, че има възможност българските строители да работят в Алжир?
Да.

Кое е най-важното нещо, което трябва да знаем за вашата страна?
Мисля, че българите имат много да научат за Алжир. Причината е много проста – до 1992-1993 г. ние имахме добро сътрудничество с България, но за съжаление през последните 20 години то е замряло. Сега мисля, че е в интерес и на двете държави да възобновят своята кооперация и да работят заедно за общия си интерес и така да придобият взаимна полза. Затова ви казах, че българите имат много да учат за Алжир, защото вече са загубени 20 години, в които не сме работили заедно. Дори обемът на търговията ни е много малък. През 2008 г. мисля, че той е в размер от 83 млн. долара, а през 2009 г. заради икономическата криза е намалял значително – 45 млн. долара. За сравнение мога да дам пример с Полша, с която имаме търговски обмен на стойност
400 млн. долара. Това е 10 пъти повече, отколкото България.

А имат ли интерес инвеститорите от Африка към страната ни? Кои области са предпочитани от тях?
Да, разбира се. Имаме големи компании, от публичния и частния сектор, които биха били заинтересовани от инвестиционните възможности тук. Трябва да се вземе предвид обаче фактът, че за последните 20 години практически няма никакъв контакт между двете страни. Рестартирането на взаимоотношенията ни ще отнеме много време и усилия.

Строителното изложение през май в Алжир е стъпка в тази посока. Разкажете ни повече за него?
Така мисля. Убеден съм, че ще се отворят много обещаващи контакти. Това събитие се организира всяка година през май. Около 40-50 държави участват в него. Изложението е добра възможност за
компаниите и производителите на строителни материали да промотират своите проекти. Повечето от времето фирмите отделят на срещите едни с други. Също така има презентации, които запознават компаниите с проекти в Алжир.

А има ли законови пречки, които могат да попречат на нашите строители да работят във вашата страна?
Не, няма. В Алжир имаме свободен пазар и вратите са отворени за всеки член на международната общност и няма никаква дискриминация.

На срещата споделихте, че до
2014 г. алжирското правителство трябва да построи 1,2 млн. жилищни единици? Алжир инвестира ли в зеленото строителство?
Разбира се, че сме заинтересовани от опазването на околната среда, но не съм сигурен, че използваме последните зелени технологии. Мога да кажа, че правителството промотира политики, които са насочени към опазването на околната среда.

Може ли да ни разкажете нещо за строителните практики във вашата страна? Как изграждате вашата пътна инфраструктура например?
Строим пътищата си по международните стандарти. Преди 3-4 години стартирахме проект „Магистрала Изток-запад”, която е дълга 1200 км. Върви от границата с Мароко до границата с Тунис. Магистралата е изградена по най-високи технологии и повечето компании, които участват в строителството й, са чуждестранни. Имаме фирми от Китай, Япония и Италия. Цената на проекта е 11 млрд. долара и скоро ще бъде завършен. Отне ни само 4 години да построим 1200 км магистрала.

Какви проекти предстоят да бъдат реализирани в Алжир?
Имаме няколко проекта за изграждане на публична инфраструктура като пътища, язовири, училища, болници, университети и жилища. Други инвестиции се насочват към подобряване и развитие на индустриалните системи. Целта е насърчаване на националния капацитет за производство, с което да успеем да намалим размера на вноса.
Коя е най-голямата архитектурна забележителност във вашата страна?
Имаме няколко големи архитектурни монумента. Смятам, че най-впечатляващият от тях е паметникът на загиналите незнайни воини „Maqam Echahid”. Скоро ще бъде построена още една голяма забележителност – Алжирската джамия.
Отделя ли правителството средства за опазване на архитектурното наследство?
Да, алжирското правителство разпределя значителни средства за възстановяването и запазването както на културни, така и на исторически обекти в различни градове на страната. Важен проект, който тече в момента, е възстановяването и опазването на „La Casbah“ – най-стария квартал в столицата. Той е регистриран в ЮНЕСКО като част от световното културно наследство.

Как привличате туристически интерес?
Промотирането на туризма у нас е един от приоритетите на правителството. Политиката, която водим в този сектор, цели да направи страната една от големите туристически дестинации. От само себе си се разбира, че тази амбициозна цел изисква много усилия и инвестиции. Ще ни отнеме известно време, преди да постигнем тази си цел. Различни институции и организации са включени в развитието на новата туристическа политика на страната. Организиране на изложения и панаири в Алжир и активното участие в такива, провеждани в чужбина, е един от най-ефективните инструменти за насърчаване на посещаемостта у нас. Смятам, че в бъдеще време има много големи възможности за бранша у нас, защото страната ни е с  едни от най-разнообразните пейзажи в света и  страхотен климат. Също така сме известни с щедростта и гостоприемността си.

Как се отрази световната икономическа криза върху икономиката ви? Какви стъпки предприе правителството, за да се бори с този проблем?
Икономическата криза обхвана целия свят. Обаче в различните страни тя рефлектира по различен начин. Мога да кажа, че Алжир е от тези държави, които не страдаха много от кризата, и доказателство за това са макроикономическите показатели. В действителност Алжир бе засегнат най-вече от срива на световната икономика поради драстичното увеличение на цените на стоките, които страната внася, независимо дали са селскостопански и фармацевтични продукти или компоненти и съоръжения, необходими за всекидневната работа на индустриалния сектор. Алжирското правителство предприе стъпки, за да се компенсира въздействието на кризата върху покупателната способност на гражданите чрез прилагането на различни мерки, които се оказаха доста ефективни досега. По думите на икономическите експерти имаме надеждата, че тежките финансови времена скоро ще бъдат зад нас. Положителен икономически растеж вече се отчита в различни страни. Да се надяваме, че тревогите, породени от недостига на суровини като нефт и газ, скоро ще бъдат разрешени, защото ако не се решат тези проблеми, перспективите за излизане от кризата ще бъдат по-мрачни.

Тъй като в. „Строител” е официалното издание на КСБ, бихте ли изпратили някакво послание на българския строител?
Просто искам да изразя моите най-високи почитания и да им кажа, че съм много нетърпелив да спомогна за развитието на взаимоотношения та между Алжир и България във всяко отношение. Призовавам ги да разгледат възможностите, които предлагаме в развитието на бизнес отношенията и кооперацията между нашите две държави.

Ваше Превъзходителство, благодаря за това интервю. Използвам повода да честитя рождения Ви ден от мое име и от името на целия екип на в. „Строител”. С пожелания за успешна дипломатическа мисия за развитието на двустранните отношения между нашите две страни.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.03.2011. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: