Емил Радев: За всяко едно законодателство, което се приема в ЕС, касаещо строителния бранш, е важно да имаме позицията на КСБ

Прочетена: 216

Ренета Николова

Г-н Радев, какви са актуалните теми, по които работи Комисията по правни въпроси към Европейския парламент (ЕП), на която сте член?

В комисията по правни въпроси бяха гласувани два много важни законодателни акта – Директивата за преструктурирането, върху която дълго се работи и която е важна, защото урежда много по-добре в ЕС рамката, по която може да се преструктурират предприятията, изпаднали в затруднение, така че да се запазят, да не се закриват и да не остават безработни хора. Освен че защитаваме малките и средните предприятия, това е в интерес и на кредиторите, защото така те ще получат по-голямата част от просрочените си взимания. Тук беше прието мое много важно предложение, което препоръчва на държавите членки в най-кратки срокове да започнат да прилагат разпоредбите за опрощаване на задължения и към физическите лица потребители. Вторият акт е Директивата за авторското право. Тя също е много дискутирана. Тепърва ще видим дали ЕП ще даде мандат за продължаване на преговорите с Комисията и със Съвета. Аз смятам, че в рамките на триалозите ще има много промени по текстовете. Правната комисия дава становища и по много от актовете, които приема ЕП, като се започне от бюджета, във връзка с миграцията и други. Становищата на Правната комисия са едни от важните, защото ние казваме, че дадено предложение за промяна в законодателството отговаря на договорите, че процедурите са законосъобразни и т.н.

В България влезе в сила новият Закон срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, който имплементира Четвъртата директива на ЕС. ЕП обаче вече прие Пета директива срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма. Какво предвижда тя?

Аз съм докладчик от страна на ЕНП по Четвъртата и по Петата директива за мерките срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма. В момента съм докладчик на ЕП и за Директивата за обмен на информация между звената за финансово разузнаване, с компетентните правоохранителни органи и с Европол във връзка с борбата срещу тежки криминални престъпления и тероризъм.

Новите правила срещу изпирането на пари взимат предвид последните и най-модерни технологии на дигиталното пространство, които са обхванати с Петата директива, като напр. виртуалните валути. Има данни, че организираната престъпност и терористичните организации се финансират анонимно посредством виртуални валути и по-точно криптовалути, и ние трябва да спрем този процес. Вече дадохме легална дефиниция що е това виртуални валути. Ще бъдат наблюдавани платформите, които търгуват с тях – когато те преобразуват виртуалните валути в реални пари, ще се подава информация кой придобива тези средства.

Предвиждат се още публични регистри, в които да се посочва кои са действителните собственици на фирмите, държащи повече от 25% от тях, както и собствениците на доверителните фондове.

Тази информация ще бъде достъпна за звената за финансово разузнаване и регистрите ще бъдат свързани помежду си във всички държави членки. От там нататък всяко лице, което има правен интерес, включително и разследващи журналисти, ще имат достъп до регистрите. Това ще улесни да излязат на светло съмнителните сделки, реалните собственици на компании, които са заподозрени за пране на пари и участие в престъпни схеми.

Под наблюдение ще е и търговията с ценни метали, произведения на изкуството и недвижими имоти. Когато се дават под наем имоти на цена над 10 хил. евро, за тях също ще се подава информация кои са фирмите или лицата, които оперират по тези договори. Обхващат се всички възможности за пране на пари. Ние видяхме в последно време как „Ислямска държава“ се финансираше с пари от продажба на артефакти, заграбени от териториите, които държеше. Чрез произведения на изкуството също може много лесно да се перат пари. Всичко това вече ще се наблюдава, ще се подава информация за лицата, които извършват такива сделки, и ние смятаме, че по този начин ще ограничим възможностите за пране на пари и за финансиране на тероризъм. Когато ограничим средствата на престъпните групи или терористичните организации, тогава те много по-трудно ще извършват престъпления или терористични актове.

Директивата е приета от ЕП. Какви са сроковете за нейното транспониране?

Преговорите по Петата директива приключиха през декември миналата година и след нейното одобрение от Европейския парламент и Съвета през юни беше публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз. Сега започват да текат различни срокове за нейното транспониране: от година и половина до 32 месеца, който е най-дългият срок за създаването на регистрите. Въвеждат се също така национални регистри на всички банкови сметки и сейфове. Чрез засиленото сътрудничество между звената за финансово разузнаване на отделните държави членки, ако в една държава членка има разследване срещу дадено лице, ние ще може да видим къде са банковите му сметки и в кои държави членки е наело сейфове. Това ще помогне много за разследването на прането на пари.

Мислите ли, че в рамките на този мандат на ЕП Директивата ще влезе в сила?

Имайки предвид, че директивата е вече публикувана в Официалния вестник на ЕС, се надявам държавите членки да не чакат последния срок, а да я имплементират в законодателството си много по-бързо, защото това са явни мерки, които е наложително да изпълняваме още от този момент.

Какво сочат последните доклади на ОЛАФ по отношение на измамите с евросредства? Необходимо ли е да се предприемат по-ефективни мерки за борба с това престъпление? Каква ще бъде ролята на бъдещата Европейска прокуратура?

Измамите с евросредства са доста голям проблем в ЕС. Досега ОЛАФ разследваше такива измами. От тук нататък Европейската прокуратура ще има много големи правомощия, защото ОЛАФ си върши работата, доколкото провежда административни разследвания. Ние обаче искаме много по-бързо да се събират доказателствата и по-бързо да се стига до съд за извършилите престъпления със средства на ЕС. Това ще се случи, когато започне да действа Европейската прокуратура, защото сега имаме периоди от една до две години, когато чакаме от държава членка да пристигнат дадени доказателства, а през това време разследването е спряно, не може да се провеждат съдебни действия и това затруднява наказанието на лицата, които са извършили престъпления.

Считам,че Европейската прокуратура ще бъде едно много силно оръжие в борбата срещу измамите с евросредства, ДДС измамите, а в бъдеще може да й се възложи и разследването на престъпленията, свързани с тероризъм. С нетърпение очаквам да започне да действа европейският прокурор. Това досие беше много трудно, много усилия положихме то да бъде прието в този вид. Знаем, че не всички държави се включват в Европейската прокуратура, но аз се надявам, че когато започне да функционира, още страни ще се присъединят към този орган, защото това е много важно. По-бързото правосъдие ще има и голям превантивен ефект върху всички, които възнамеряват да злоупотребяват с европейски средства.

Новият европейски регламент за защита на личните данни е сред най-дискутираните въпроси в момента. Какво наложи приемането му? Вие работите и в сферата на законодателството за киберсигурността.

Новият регламент всъщност не е толкова нов. Той беше приет преди две години. Имаше период държавите да се подготвят за влизането му в сила. За съжаление в България видяхме до последния момент, че не бяхме много готови. Да не говорим, че трябваше да се промени и част от законодателството ни, защото то противоречи към настоящия момент на регламента. А той няма нужда да се приема отделно, тъй като има пряко действие във всички държави членки.

На европейско ниво такъв регламент за защита на личните данни бе много нужен, защото станахме свидетели на големи злоупотреби – например случаят с Фейсбук и Кембридж Аналитика, където данните на милиони европейски граждани, без те да знаят, са били използвани за политически цели. Ние дори не знаем къде другаде са използвани тези данни. Наскоро изслушвахме в ЕП собственика на Фейсбук, както и редица служители на отговорни позиции в компанията. За съжаление отговорите, които получихме, не бяха достатъчни.

С този регламент се налагат ясни правила за всички, които боравят с данни на европейски граждани, независимо дали те са регистрирани в държава членка на ЕС или в трети държави, както е Фейсбук. Те трябва изцяло да се съобразяват с този регламент, с правилата.

Въвеждат се и много нови възможности, като например правото да бъдеш забравен. Досега, дори ако си изтриеш Фейсбук профила, всичко, което си качил, остава в пространството. С новия регламент, когато упражним правото си да бъдем забравени, трябва да се изтрият всички файлове, клипове, снимки и т.н., които сме публикували.
От тук нататък всички оператори с лични данни трябва да имат лице за контакти вътре в ЕС и да изпълняват разпоредбите на регламента. За тези, които не изпълняват, има огромни санкции до 20 млн. евро или 4% от годишния оборот, което за една компания като Фейсбук би означавало стотици милиони евро.

ЕС е мястото с най-добра защита на лични данни в целия свят. Ние смятаме, че това трябва да продължи. Още повече, че виждаме множество кибератаки – и към държавни органи, и към частни оператори, с личнни данни. Всичко това в един момент може да се превърне в голям проблем, защото знаем за проникване в банкови сметки, за измами с кредитни карти. Затова смятам, че този регламент наистина беше нужен.

Надявам се да има по-голяма разяснителна кампания по него и органите за контрол да не започват първо със санкциите и след това с разясненията, а обратно. Това е ново законодателство в целия ЕС и тепърва ще се гради практиката и затова очаквам, че първо ще се дават указания към бизнеса и към всички оператори на лични данни и чак при повторни нарушения ще има санкции.

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи прие годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство. Какви са изводите от него? Кога да очакваме зелена светлина за влизане на България в Шенген?

Това е поредният доклад, в който българските евродепутати и аз лично, когато се е обсъждало Шенгенското пространство, винаги сме настоявали, вече пет години, да се предприемат мерки за влизането на България и Румъния в Шенген. Ние отдавна сме изпълнили всички технически критерии. България е страната, която най-добре охранява външната европейска граница, и то най-трудната – тази с Турция. На практика почти нулев е мигрантският натиск през българо-турската граница. За да съществува Шенгенското пространство, е нужно външните граници да са много добре охранявани, като България е пример за такава охрана.

Но за да може да изпълняваме коректно поетите ангажименти, ние трябва да имаме пълен достъп до всички информационни системи, за да сме по-ефективни и да задържаме лицата, които са извършили престъпления, както и лица, свързани с терористична дейност, крадени коли и т.н. от други държави членки. Така например след атентатите в Брюксел и Париж, когато ни беше подадена информация, ние буквално на третия ден хванахме един от заподозрените, който помагаше на терористите. Оказа се, че това лице е минавало многократно транзит през България, но ние не сме имали нужната информация. Ако тогава имахме пълен достъп до Шенгенските системи, това нямаше да е така.

За пореден път всички мои колеги, които се изказаха на заседанието на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, подкрепиха България и Румъния за приемането ни в Шенген. Отново призовахме Съвета да вземе такова решение. Имаме пълна подкрепа от ЕК и лично от председателя й г-н Юнкер, както и от други комисари. За съжаление, заради вътрешнополитически проблеми в някои държави, една от които е Холандия, ние не бяхме приети в Шенген. Ако обаче ЕС иска да продължи да действа Шенгенското пространство, то тогава трябва да бъдат подкрепени държавите по външните граници, които полагат огромни усилия за охраната им.

Вие казахте в началото за новата Директива за преструктуриране, с която се дава втори шанс на бизнеса. Разкажете ни повече – какво се предвижда за малките и средните фирми?

Смисълът на тази директива е да се запазят добрите практики в държавите членки, но да може по едни унифицирани правила да се дава шанс за оздравяване на предприятията, които са изпаднали по някакъв начин във финансови затруднения. Целта тук е да се създаде обща европейска рамка от правила, по които те да могат да отсрочват задълженията си, да имат достъп до процедури за преструктуриране, които да не ги водят до несъстоятелност и след това ликвидация, а да могат да бъдат оздравени и по този начин да се запазят предприятията и работните места. Това е особено важно за нивото на безработицата в ЕС, а също и за нивото на заплатите. Когато фалира дадено дружество, остават много неизплатени заплати, което пък рефлектира върху социалната система, да не говорим за хилядите работници и служители, които не могат да получат възнагражденията си. Новият момент тук е, че за първи път се включват и физически лица – предприемачи. Аз винаги съм настоявал да се включи в рамките на европейското законодателство и несъстоятелността на физическите лица. България остана единствената държава членка, която няма механизъм за освобождаване от дълг – било то погасителна давност, било то процедура за потребителска несъстоятелност, несъстоятелност на физически лица. Да не говорим, че много държави извън ЕС, като ще дам пример с Русия, имат много добро законодателство, за да могат след даден период и съответната процедура тези физически лица, които са изпаднали в затруднение, да започнат на чисто. В България виждаме, че 1/3 от взелите потребителски кредити изпадат в забава, изпитват затруднения. Не може ние да останем последната държава, в която колекторски фирми да те преследват даже 15 години след като е възникнало задължението. Имаме и такива оплаквания – мобилен оператор си търси задължения от 2003 година, има претенции за законови лихви, за разноски, а давността е изтекла. Още в 41-вото НС вкарахме проект за 10-годишна абсолютна погасителна давност, който предвиждаше независимо дали след 10-ата година се водят изпълнителни дела, или има съдебни производства, дългът да се занулява и физическото лице и семейството му да започнат наново да градят семейната икономика. Сега виждаме, че и на 15-ата, и на 20-ата година кредиторът може да те притеснява, а през това време дългът е станал 2-3 пъти по-голям. Даже след смъртта на длъжника, ако не се откажат от наследство близките му, те продължават да дължат. Това наистина е много несправедливо. Така че беше важно физическите лица да влязат в обхвата на тази директива. С моето предложение, с което се препоръчва на държавите членки да прилагат в най-кратки срокове разпоредбите за опрощаване на дълг и към физическите лица потребители, постигнахме голям напредък.

Направихме първата крачка. В Директивата влязоха физическите лица предприемачи. Това са свободните професии. Ще направим и следващата крачка – да влязат всички физически лица.

Надявам се, че когато се приеме на ниво ЕС директивата, и ние ще въведем тези правила и няма да бъдем единствената държава с вечни длъжници.

Преди месец по време на пленарен дебат в Страсбург на тема безопасност на европейските пътища Вие акцентирахте, че са необходими повече средства за поддържане на инфраструктурата в Централна и Източна Европа. Организирахте и конференция по темата във Варна. Какви са най-новите тенденции в сферата на пътната безопасност?

За съжаление на ниво ЕС жертвите по пътищата са прекалено много. Средноевропейски жертвите са 49 на 1 млн. жители. Има някои държави, в които са 25 – като Швеция, 27 – Великобритания, но в дъното на таблицата за съжаление са България и Румъния. 96 жертви на 1 млн. в България и 98 жертви на 1 млн. в Румъния. Целта на ЕК е за 10 години да намалеят наполовина жертвите. Те може би спаднаха с над 20%, но имаме да работим още. Затова всички мерки, които биха довели до по-малко жертви по пътищата, са много необходими.

Новите магистрали и пътища, които се строят, са една от предпоставките да има по-малко ПТП. Но една част от пътната мрежа, особено в малките населени места, не е в добро техническо състояние. Има пътища, строени преди 50-60 години, които не отговарят на последните тенденции в пътната безопасност. В България влияние оказва и остарелият автопарк, както и недисциплинираността на водачите. Виждаме, а и в анкетите множество хора – близо 80% – казват, че нарушават закона за движение по пътищата, като превишената скорост е особено голям проблем.

В новия Закон за движение по пътищата, за който направихме Кръгла маса във Варна съвместно с МВР, има множество нови положения. Това са три закона на практика, касаещи както правилата за движение по пътищата, така и регистрацията на МПС и придобиване на правоспособност от водачите. Изказаха се много мнения, че не е достатъчно обучението на водачите, че трябва да пресечем процеса на издаване на фалшиви книжки. Аз настоявах в новия закон завършен X клас да бъде условие за придобиването на правоспособност за водач. Това е важно и е още един стимул много младежи да завършват поне донякъде образованието си. Не трябва да пускаме по българските пътища хора, които не могат да прочетат закона и листовките, и да им даваме право да карат автомобил. От тук нататък ще се гледат и процедурите с ремонтите, сервизите ще бъдат лицензирани. Няма да може пред блока да се прави основен ремонт на двигателя, на спирачките и т.н. Само лица, които имат дадена правоспособност, ще могат да правят ремонти. Те ще се отразяват в сервизните книжки. На всеки преглед ще бъдат засичани и километражите, за да не се превъртат. Множество са мерките.

По какви други инициативи работите?

Двойните стандарти в ЕС са кауза, която е много важна за мен и моя колега Андрей Новаков. Съвместно с него вкарахме пилотен проект за обща европейска програма, която да създаде минимални стандарти за храните и напитките в ЕС. През последните години виждаме огромна разлика между това, което се продава под една и съща марка в Западна и Източна Европа. За съжаление разликата в качеството е огромна, но за сметка на това цените в Източна Европа на много места са по-високи. Не може да има двойни стандарти при храните и напитките. Такива се забелязват и при козметичните препарати, при перилните препарати, та чак до автомобилите.
Вземането на мерки срещу двойния стандарт при горивата също е наша кауза. Тук имаме пилотен проект за нова европейска програма, която да следи за качеството на горивата в целия ЕС – от танкера до бензиноколонката. Ние искаме да има проверки, резултатите да се качват в реално време на интернет платформа и потребителите да могат да видят в коя верига какво е качеството в България, Германия, Австрия, за да не се допуска разлика.

През 2019 година предстоят избори за ЕП. Важна е визията за бъдещето на Съюза, за неговите приоритети, както и за справянето с предизвикателствата, които стоят пред ЕС. Какво мислите по тези въпроси?

Не само че идват избори. Всичко, което става в ЕС, пряко рефлектира върху държавите членки. Ние сме отговорни за бъдещето на 550 млн. европейски граждани, а виждаме, че предизвикателствата са сериозни – темата сигурност, атентатите, които разтърсиха Европа и засегнаха голям брой хора. Гарантирането на сигурността на европейските граждани е основен приоритет. Огромен е проблемът с миграцията, механизмите, по които да отделяме тези, които бягат от войната, и онези, които са икономически мигранти и се опитват да стигнат до Европа по икономически причини. Трябва да има нов модел за охрана на външните граници, за справяне с миграцията. Ето, виждаме, че се говори за изнасяне за регистрация извън ЕС, отделяне на средства за африканските държави, създаване на поминък там за населението. Когато те имат минимален доход и заетост, няма да тръгват към Европа. Всеки, който иска да влезе в ЕС и твърди, че има право на убежище, трябва да бъде проверяван, да бъдат сваляни биометричните му данни, ние трябва да знаем кой влиза в Европа с оглед на справянето с престъпността и тероризма. На тези, които искат да влязат, трябва да им създадем възможност да кандидатстват още в сигурните трети държави, за да бъдат наясно имат ли право на убежище или не. Които нямат право на убежище, изобщо не трябва да ги допускаме до територията на ЕС, защото връщането им е много тежка процедура. В някои държави тези процеси не вървят както трябва и това създава огромни трудности. Генерират се антиевропейски настроения в държавите членки, където има много мигранти.

Какъв ще е бъдещият ЕС след 2020?

Надявам се, че ще бъде по-сигурен, надявам се, че ще задълбочим сътрудничеството между държавите членки в областта на сигурността. Вече говорим за създаването на Европейска разузнавателна агенция, за да може службите за сигурност да разменят информация и да предотвратяват атентатите, а не след това да залавяме извършителите. Говорим за общоевропейски въоръжени сили. Докато ЕС няма общи въоръжени сили, външната му политика ще бъде слаба. Европа пое последиците от войните в Сирия и Ирак, основния бежански поток. На масата на преговорите по конфликтите обаче са САЩ, Русия, Турция, Иран, а ЕС отсъства, защото не е военен фактор в региона. Саудитска Арабия е издигнала огромна ограда по границите си и е разположила 120-хилядна армия, за да не допуска бежанци. В Русия и в САЩ също има единици. Основната тежест поеха ЕС, Турция, Йордания и страните около конфликта. Но за бежанците, които са около 4 млн. в Турция, ЕС плаща. Вярно, по-добре е да платим 6 млрд. евро на Турция, отколкото като Германия – за единия милион, които влязоха там през 2015, за 1 година – 18 млрд. Най-добрият вариант е мигрантите да стоят близо до родните си места, да не влизат в ЕС и след края на конфликта да се върнат в своите държави. Влязат ли в Европа, извеждането им е много трудно.

В какви насоки виждате възможности за сътрудничество с КСБ?

За всяко едно законодателство, което се приема в ЕС, касаещо строителния браш, е важно да имаме позицията на КСБ – дали то е добро или не за българския строителен бизнес. Разчитам, че когато има законодателни инициативи, ще си взаимодействаме с КСБ, за да можем ние като евродепутати да вземем нужните мерки още преди приемането на дадения нормативен акт, така че да е защитен българският строител.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 16.07.2018. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.