Ирина Савина: Инвестираме над 65 млн. лв. в цялостното обновяване на 27 училища и детски градини

Изключително важно е да си партнираме с Камарата на строителите в България

Прочетена: 249

Росица Георгиева

Г-жо Савина, през тази година в София се реализира мащабна инвестиционна програма. Каква е равносметката Ви в края на строителния сезон? Колко проекта се изпълняват в момента?

Към момента инвестиционната програма се изпълнява в заложените срокове. Водещ приоритет за Столичната община (СО) през 2018 г., както и през предходните години, е повишаване качеството на живот на хората в София чрез подобряване на градската среда. Това включва осъществяването на редица дейности, свързани с обновяване на транспортната, образователната, социалната и културната инфраструктура, както и изграждането на модерна ВиК мрежа. Образователните обекти, които изпълняваме, са за реконструкция и модернизация на 15 детски градини, разширение на 5 училища, изграждане на 5 ученически спортни зали и цялостно обновяване на други 27 училища и детски градини, които са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). Столичната община реализира мащабни проекти и в други направления, като изграждането на третата линия на метрото, пробиви и разширения на булеварди, обновяване на зелената система на София и други.

Кои са обектите от образователната инфраструктура, които не се осъществяват с финансиране от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”?

През настоящата година въведохме в експлоатация три нови детски градини на територията на районите „Витоша”, „Младост” и „Люлин”. До края на 2018 г. трябва да бъдат готови още две сгради – в район „Витоша” и „Красно село”. Работим по изграждането и реконструкцията на още 10 забавачки, които се намират в различни райони на София – „Лозенец”, „Триадица”, „Нови Искър”, „Подуяне”, „Красно село”, „Илинден”, „Студентски” и „Витоша”. Те ще бъдат въведени в експлоатация през 2019 – 2020 г. В пет от обектите строителните работи вече започнаха, а останалите са в процедура за избор на изпълнител. До края на годината трябва да приключи изграждането на ученическата спортна зала и 10 нови класни стаи в 149 СУ „Иван Хаджийски” в „Овча купел”. Ще стартираме дейностите за разширение на училище в кв. „Требич”, където ще се обособят 9 нови класни стаи. В други 4 учебни заведения ще бъдат изградени 4 физкултурни салона, тъй като в тях няма такива съоръжения. Това са 175 ОУ „Васил Левски” в с. Мрамор, 176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Негован, 37 СУ „Райна Княгиня” в жк „Люлин” и 64 ОУ „Цар Симеон Велики” в кв. „Симеоново”. Предвижда се те да са готови за следващата учебна година. В училищата в с. Мрамор и в кв. „Симеоново” ще бъдат направени и нови класни стаи и по този начин ще бъде увеличен капацитетът им. 64 ОУ ще може да приеме повече деца от кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново”.

Имаме подготвен проект за изграждане на физкултурен салон в 100 ОУ „Найден Геров”, район „Сердика“, като в проектобюджета за следващата година сме заложили средства за неговото изграждане, както и за проектиране на физкултурен салон в Профилираната гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов”, отново в „Сердика“. Когато завършим тези два обекта, на територията на СО няма да има учебно заведение, което да е без физкултурен салон. Продължаваме дейностите за разширение на Първа английска езикова гимназия. Съвсем скоро предстои да започне такова и за 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”. Отделно от това работна група, съставена от представители на различни направления на администрацията на общината, разглежда двата терена, за които СО и Българската православна църква водиха разговори. Площите са в кварталите „Витоша ВЕЦ Симеоново” и „Манастирски ливади-Изток”. Там ще бъдат изградени училища, защото няма такива. Предстои след приключване на дейността на работната група да бъде внесен доклад в Столичния общински съвет (СОС), за да могат да продължат преговорите за терените.

На какъв етап са проектите за цялостното обновяване на 27 училища и детски градини с финансиране по оперативната програма?

Преди да отговоря на този въпрос, искам да допълня, че СО подготвя проект за разширение на Центъра за изкуства, култура и образование „София” в район „Надежда”. Там се предоставят образователни услуги на над 630 деца и младежи, които имат възможност да се изявят и творчески. Надяваме се, след като районната администрация подготви необходимата документация, проектът да бъде одобрен и да получи разрешение за строеж, както и СОС да гласува неговото финансиране.

Обектите, които се обновяват със средства от „ОПРР 2014 -2020“ в сферата на образователната инфраструктура, се изпълняват в рамките на два проекта. Единият от тях е за изграждане, реконструкция и основен ремонт на 26 детски градини и училища в 5 столични района – „Илинден”, „Връбница”, „Надежда”, „Красна поляна” и „Средец”. В 10 училища и 7 градини строително-ремонтните дейности вече започнаха, а за другите 8 тече процедура за избор на изпълнител. Ако няма обжалвания, до края на годината ще бъдат сключени договори с избраните фирми. За един от тези 8 обекта очакваме решение от Върховния административен съд (ВАС) през ноември, тъй като процедурата за избор на изпълнител беше обжалвана пред съда. Комисията за защита на конкуренцията вече се произнесе и сега очакваме и ВАС. Сроковете на изпълнение на цялостното обновяване на 27-те сгради са различни и варират между 120 и 700 дни. То ще включи не само сградите, които ще бъдат цялостно обновени, но и дворовете, където ще се поставят нови съоръжения и огради, ако има такава необходимост. Подобни ремонти изискват определено технологично време и обикновено са по-продължителни от СМР, които се извършват през летния сезон. Направена е организация на учебния процес, за не се предизвикват затруднения. В някои от детските градини групите са изнесени в други корпуси, а за обектите, в които няма възможност за такова преместване, децата са пренасочени към други заведения.
В училищата обновяванията текат по време на учебния процес и там дейностите са разпределени на корпуси или на етажи.

Вторият проект по „ОПРР 2014 – 2020“ е за ремонт и обновяване на сградата на Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, кв. „Захарна фабрика“. Обектът е възложен на инженеринг, като СМР вече са в ход. Дейностите се изпълняват според утвърдения график и трябва да приключат до края на т.г.
По двата проекта ще бъдат инвестирани над 65 млн. лв., от които 59 млн. лв. са безвъзмездна помощ от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“, а останалите са съфинансиране от Столичната община.

СО изпълнява корекции на реките с цел превенция при наводнения. Какви дейности се осъществяват през тази година?

През последните години подготвихме и успяхме да реализираме доста проекти. Те са свързани с критични участъци от коритата на реките, които преминават през територията на Столичната община. В момента сме възложили на Общинско предприятие „София проект” разработването на 21 идейни и работни проекта за корекции на речни корита и дерета, както и за ремонти на съществуващи корекции. Когато бъдат готови, ще търсим възможности за финансиране от двата възможни източника – или от бюджета на общината за 2019 г., или от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МС).

Имаме два готови проекта, за които ни е издадено разрешение за строеж. Те са свързани с различни участъци от коритото на р. Владайска. Единият е основен ремонт на съществуваща корекция на коритото на реката от ул. „Мария Луиза” до ул. „Камен Андреев” и корекция на коритото при ул. „Народен герой” в „Овча купел”. Подготвяме заедно с екипите на дирекциите към СО – „Инженерна инфраструктура” и „Аварийна помощ и превенция”, и районните кметове, на чиято територия са тези участъци, апликационна форма за кандидатстване за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. След като получим средства, ще започнем и изпълнението.

Един от проблемите на София е ВиК инфраструктурата. Кои са актуалните проекти в тази сфера и на какъв етап е изработването на Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП), на базата на което СО ще кандидатства за средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” („ОПОС 2014 – 2020“)?

Степента на развитие на ВиК инфраструктурата в София е недостатъчна и това е голямо предизвикателство пред Столичната община. В последните години размерът на направените инвестиции в това направление е над 500 млн. лв. Те са вложени в реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в райони, където е построена частично или изцяло липсва. Средствата бяха от инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД, от „ОПОС 2007 – 2013“, програма ИСПА, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) и бюджета на СО.

По предварителни разчети на експертите, за да успеем да покрием на 100% мрежата с ВиК съоръжения, ще са необходими 2 млрд. лв. Тук не се включват средствата за отчуждаване на частните имоти, през които минават трасетата на колекторите, и за градоустройствените процедури. Към 2006 г. в около 30% от общината липсваше канализация, а към настоящия момент този процент е намален до 23 – 24. За да продължим да изграждаме ВиК мрежа в районите, където липсва такава, разчитаме много на „ОПОС 2014 – 2020“ и на бизнес програмата на концесионера „Софийска вода“. Парите, които може да осигурим от различните източници до 2025 г., са около 800 млн. лв., без да включваме финансирането, което може да привлечем, ако защитим проекти пред ПУДООС.

Заедно с екипите на районите администрации и консултанта, който подготвя Регионалното прединвестиционно проучване, подготвяме апликационна форма и ще я внесем в СОС до края на 2018 г. Тя ще съдържа конкретни проекти за изграждане на канализация в районите, където е частично изградена или няма ВиК инфраструктура. След това консултантът ще продължи своята работа с актуализация на идейните проекти и в средата на следващата година ще внесем в СОС финалния вариант на апликационната форма. След това ще я подадем към Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия, за разглеждане и одобрение. В момента всички усилия са насочени към РПИП. Надявам се с помощта на районните кметове максимално бързо да извършим отчуждителните процедури за териториите, които ще бъдат включени в РПИП. Срокът за приключването на проектите с финансиране по „ОПОС 2014 – 2020“ е 2023 г. Надявам се да ги реализираме успешно и да започнем да работим по следващ такъв голям проект.

Няколко пъти споменахте отчуждаването на частни имоти. Какви средства са заделени през 2018 г. за тази дейност?

През 2018 г. СОС гласува 10 млн. лв. за отчуждаване на имоти за общински нужди. Заедно с колегите от повереното ми направление „Инвестиции и строителство“ работим по доста проекти, които са одобрени в годишната програма. Почти всеки голям инфраструктурен проект, който се изпълнява в столицата, е свързан с отчуждителни процедури. Това, заедно с градоустройството са двата най-важни етапа, през които минава всеки инфраструктурен проект.

Насочили сме усилия и към тази дейност, за да може да продължи изграждането на метрото, улици, булеварди и ВиК съоръжения. Работим по отчуждаването на частни терени, които са необходими за реализирането на два пробива – на бул. „Рожен” от ул. „Далия” до Северната скоростна тангента и на бул. „Петър Дертлиев” до Софийския околовръстен път (СОП). Изготвени са заповедите за отчуждаване, връчени са и някои от тях се обжалват. Добре е, че Законът за общинската собственост предоставя възможност за предварително изпълнение, ако някоя заповед се обжалва, което позволява даден инфраструктурен проект да стартира навреме. Другите обекти са свързани с разширението на бул. „Ломско шосе” от ул. „Лазарица” до СОП, довършването на втори надлез на ул. „Адам Мицкевич”. Работим и по отчуждаването на земи за изграждане на Източната тангента, за кръговото кръстовище на ул. „Св. Климент Охридски” и бул. „Андрей Ляпчев”, за изграждане на ВиК мрежа в кварталите „Модерно предградие”, „Манастирски ливади”, „Кръстова вада”, „Витоша ВЕЦ Симеоново” и други.

Започна ли планирането на инвестиционната програма за 2019 г.?

Да, работи се по нея. Обемът на средствата, които ще бъдат предвидени, е почти същият, както през настоящата година. Приоритетите ни се запазват, както и досега. Продължаваме с модернизацията и развитието на образователната инфраструктура. Този фонд е изграден преди много години и сме предприели действия за обновяването му. Ще заложим и отчуждаването на частни имоти за общински нужди.

Вече сме събрали предложенията от страна на районните кметове и предстои да бъдат разгледани и анализирани. Според средствата, с които ще разполагаме от капиталовата програма за 2019 г., ще подготвим и списъци, които да предоставим на ръководството на общината за одобрение, а впоследствие и на СОС.

Как ще продължи партньорството Ви с Камарата на строителите в България (КСБ)?

В същата посока, в която работим в последните 12 години, откакто съм на поста зам.-кмет на СО по направление „Инвестиции и строителство” – в дух на разбирателство и добро сътрудничество. Изключително важно е да си партнираме с КСБ, така че – надявам се – ползотворното ни партньорство да продължи и в следващите години.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.11.2018. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: