Дончо Барбалов: Развитието на градската железница няма да спре с откриването на третия метродиаметър

Влагаме 5 млн. лв. в изграждането на нови сгради към две детски ясли с общо над 100 места

Прочетена: 474

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, разполага ли вече Столичната община с данни за изпълнението на бюджета за миналата година, какво показват те?

Данните, които имаме за предходната година, показват изпълнение на 103% от заложения план. Това като финансово изражение означава предвидени 684 млн. лв. и събрани 709 млн. лв. Увеличението идва от данък „Недвижими имоти”, където имаме постъпления от 106 млн. лв., както и от налога върху МПС, от който приходите са 105 млн. лв. На практика сме преизпълнили годишния план с 11%. При данъка за възмездно придобиване сумата възлиза на 122,4 млн. лв., а от общински такси – 366,5 млн. лв. Голямо увеличение на постъпленията има от такса „Битови отпадъци”, и от тази за технически услуги, които са основно налози от разрешения за строеж. От санкции също са постъпили повече средства в сравнение с предходни години.

Има ли направления, в които прогнозите се разминаха с резултатите?

Що се отнася до приходите, прогнозата ни беше до голяма степен изпълнена. Единствено изоставане отчитаме при туристическия данък, където заплащането се извършва на базата на брой декларирани нощувки. Там акумулирахме 2,2 млн. лв. приходи, като отчитаме спад спрямо 2017 г. Надяваме се през 2019 г. да обърнем тенденцията с оглед на това, че ще бъде въведена национална база данни. Масивът от информация ще бъде създаден от Министерството на туризма, обявена е обществена поръчка. Така ще се даде възможност да се засили контролът и заплащането на този налог не само в Столичната община (СО), но и в цялата страна.

Какви са прогнозите за 2019 г.? Залагате ли повишаване на приходите в някое направление, след като за поредна година размерът на налозите не се променя?

За поредна година с бюджета на Столичната община постигаме ръст на приходите, като запазваме размера на местните данъци и основни такси. Това се дължи на устойчивите политики, наложени от кмета на София г-жа Фандъкова, стабилизирането на общинската икономика и последователната работа във всички сектори на общината. Очакваме със засиления ни контрол и събираемост да постигнем добри резултати. Прогнозата за данъчните приходи е за 352 млн. лв., а за неданъчните – 372 млн. лв. Това се базира на реалното изпълнение за 2018 г. Ако погледнем различните видове налози, при данъка за възмездно придобиване очакваме 7 млн. лв. повече, с което да достигнем почти 130 млн. лв. Пазарът на недвижими имоти в София е доста динамичен и постъпленията също са в растяща прогресия. При данък „Сгради” планираме 3 млн. лв. повече. От такса „Битови отпадъци” очак­ваме 213 млн. лв.

Разкажете кои ще бъдат основните промени през тази година по отношение на данък „МПС” и данък „Сгради”?

На практика данъчната кампания в София започна. Хората могат да плащат както онлайн, така и в данъчните отдели и през банки и други финансови инситутции. За данък „МПС“ парламентът промени начина на изчисление, като засили тежестта на екологичния компонент. В резултат на това автомобили с клас Евро 5 и Евро 6 получават намаление, а при старите има увеличение на сумите. Тези, които досега ползваха преференции (превозни средства до 3,5 т), са приравнени до леките коли. При отбелязването на всички споменати изменения очакваме приходите от налога да останат близки, но все пак по-малки от постигнатото през 2018 г.

Тази година с промяна в Закона за местните данъци и такси беше променен и начинът за изчисление на данъците за имотите в курортните зони, които не са основни жилища. В СО такива са град Банкя, кв. „Панчерево” и Природен парк „Витоша”. СОС одобри минимално допустимите данъчни ставки. За всички останали имоти промяна в данъчните ставки няма. Данъчните съобщения ще бъдат отпечатани и разпратени до всички собственици след 20 февруари.

През 2019 г. Столичната община ще разполага с рекорден бюджет от 1,7 млрд. лв., като това се отнася и за капиталовата програма. Кои ще бъдат основните проекти, които ще се изпълняват в сферата на ремонт на пътна инфраструктура и обновяване на транспортните средства?

Бюджет 2019 е много по-голям от този, които градът имаше преди 10 г. – 750 млн. лв. повече. Но на фона на другите европейски столици бюджет от 1,7 млрд. лв. е доста скромен. Бюджетът на Виена, с която често се сравняваме, е 15,5 млрд. евро.

Капиталовата програма, по която работихме с всички колеги зам.-кметове, е в размер на 632 млн. лв. Изграждането на метрото е най-големият проект. Очакваме първите 8 км от третата линия да бъдат открити през септември 2019 г., а в началото на 2020 г. – още четири км. В транспортната област имаме и други важни обекти. Такъв е проектът за разширението на бул. „Тодор Каблешков” между улиците „Кирил Ботев” и „Костенски водопад”. В момента тече проектиране и предстои да бъде обявена тръжна процедура. За разширението на ул. „Филип Кутев” в участъка от бул. „Черни връх” до ул. „Сребърна” вече имаме сключен договор. Очакваме подобряване на атмосферните условия, за да може да стартират строителните дейности. В момента „Софийска вода” извършва подмяна на канализация и водопровод. Участъкът ще се работи на етапи, като първият е до р. Драгалевска. И двете трасета, за които говоря, са част от вътрешния ринг на София. Стремежът ни е трафикът да се отклони от централната градска част и затова се опитваме да създадем кръгови връзки, които да улеснят пътуването. Планирано е през тази година да бъде изпълнен дълго чаканият пробив на бул. „Петър Дертлиев” в район „Люлин”. Там се провеждат отчуждителни процедури. Това е причината за забавянето на проекта досега. По този начин ще осъществим връзка със Софийския околовръстен път и АМ „Струма”. Предвидени са редица основни ремонти на улици в различни части на града – ул. „Николай Коперник” в кв. „Слатина”, бул. „Президент Линкълн” в „Овча купел”. Планираме дейностите да се извършват на зони, за да може да се осигури транспортната услуга. По ул. „Каменоделска” се изпълнява подмяна на релсов път. Този проект се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР). В последните години политиката на Столичната община е навсякъде, където е възможно, освен ремонт на уличното платно или ново строителство да се изграждат тротоари, осветление, велоалеи. Целта е да осигурим удобство за всички, а не само за шофьорите. Много важна е програмата ни за обновяване на превозните средства на градския транспорт. 133 млн. лв. ще бъдат инвестирани в тази дейност през 2019 г. Първите 13 от новите трамваи ще пристигнат в София в края на лятото или началото на есента. Предстои подписването на договора и в това направление може да очакваме добри новини. След като 20 електробуса вече са в движение, сега е обявена процедурата за закупуване на още 15, работещи с различна технология, за които също сме в много напреднал етап. В резултат на всички тези инвестиции 90% от автобусния парк на София ще бъдат подменени и ще притежават най-високия екологичен стандарт Евро 6.

Един от големите проекти, които предстои да се изпълняват, е обновяването на бул. „Цар Борис III”. Финансирането е осигурено от ОПРР. Кога евентуално ще започне работата и това забавяне не крие ли опасност от неусвояване на целия ресурс при отчитането пред ЕК?

Не мисля, че има риск от загуба на средства. Това, което колегите правят в момента, е доработка на проекта. Преди известно време беше представено ново решение за участъка от пл. „Македония” до Руски паметник. Там се планира изграждането на нов линеен парк и продължаване на зелените релси. Главният архитект на София е възложил проекта и се очаква приключване на проектната дейност до края на април, след което ще бъде обявена нова тръжна процедура. Едва след това може да започне същинската работа по обекта. Междувременно ние ще координираме нашите усилия с Управляващия орган на ОПРР, за да сме сигурни, че ще спазим напълно европейските правила. Още повече че в същия проект е включен и ремонтът на ул. „Каменоделска”, както и доставката на нови трамваи, за които всеки момент очакваме сключване на договор. Мисля, че напредъкът ще бъде добър и няма да има каквито и да е притеснения по отношение на финансирането.

Изграждането на метрото отново ще бъде най-големият проект в София. Какво ще се случва през 2019 г.? Планира ли СО изпълнението на друг обект с подобни мащаби през следващите години?

С откриването на третия метродиаметър през 2019 г. и 2020 г. развитието на градската железница няма да спре. Напротив, главният архитект Здравко Здравков и цялата общинска администрация работят по нови етапи от развитието на метрополитена. За да се случи това, е необходимо дългосрочно планиране. Тази година ще е много знакова и успешна. Ще имаме изцяло нова линия с иновативна технология за управлението на влаковете, както и модернизирани композиции. Имаме договор за 20 мотриси от компанията „Сименс”. Това, което сме предложили в бюджета за 2019 г., е закупуване на още 10 метровлака, с които техният брой ще стане 30. По този начин добре ще уплътним капацитета на новото трасе, когато бъде пуснато в експлоатация.

През годината ще бъде готов и участъкът от бул. „Владимир Вазов” – ул. „Оборище” – централна градска част – НДК – Александровска болница до кв. „Красно село”. Кметът г-жа Фандъкова направи проверка на дейностите на МС „Бул. България” преди броени дни. Изпълнението е на 90%. Напредъкът е добър, очакваме сроковете да бъдат спазени и през есента да имаме нова линия на градската железница.През 2020 г. ще бъдат пуснати и оставащите 4 метростанции. Предстои ни планиране, както и строителство на нови етапи от развитието на подземната железница.

СОС одобри икономическата рамка на обществения транспорт за 2019 г. Какво се предвижда в нея?

Посредством нея се осигуряват средствата за нормалното функциониране на градския транспорт през настоящата година. Сумата, която общината отделя, е по-голяма с 10 млн. лв. – от 104 млн. лв. на 114 млн. лв. Тези пари отиват за повишаване на приходите на общинските транспортни дружества. Там в резултат на преговори с профсъюзите беше постигнато разбиране за увеличение на заплатите на работещите, а останалата част отива за увеличение на пробега, който нараства с 1,7 млн. км на годишна база.

А какво предстои в сектор „Здравеопазване”, за който Вие също отговаряте? На какъв етап е подготовката на проекта за санирането на болница „Шейново”?

В сектор „Здравеопазване” има много неща, които започнахме през 2018 г. и сега трябва да ги довършим. От гледна точка на инвестициите – най-много средства ще бъдат вложени в санирането на II САГБАЛ „Шейново”. Те са в размер на 855 хил. лв. За първи път ще изпълняваме проект за цялостно саниране на общинско здравно заведение със средства от Общинския приватизационен фонд. Договорът вече е сключен. Очакваме при подобряване на времето да започне и изпълнението и наесен да имаме една изцяло обновена болница. През последните години голям обем от средства бяха вложени в закупуване на медицинска техника и оборудване, както и в ремонт на отделения. Някои от нещата, които изпълняваме към момента, са свързани със здравните заведения за долекуване, които на територията на СО са три. За Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация „Панчарево” ЕООД инвестицията е насочена към обновяване на системата за отопление, като сумата е около 500 хил. лв. Нов мамограф очакваме да бъде доставен в I САГБАЛ „Света София”. Договорът за това вече е сключен. В I МБАЛ „София“ се изпълнява обновяване на хирургичното отделение. Целенасочено предвидихме средства за инвестиции и изграждането на детски ясли. В последните години се направиха вложения в обединени детски заведения. Тази година ще строим две нови сгради към две ясли в „Красно село” и „Триадица”. За тези дейности отделяме 5 млн. лв., като очакваният резултат е над 100 нови места в яслените групи. Друго направление от нашата дейност са скрининговите програми, които планираме да продължат и през тази го­дина.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 07.02.2019. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: