Д-р ик.н. Николай Иванов: И през 2019 г. ББАПБ ще организира мероприятия, посветени на подобряване безопасността на пътната инфраструктура

В. „Строител“ успешно поддържа високите стандарти при организирането и отразяването на събития

Прочетена: 122

Емил Христов

Д-р Иванов, Вие сте председател на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” (ББАПБ). Каква беше 2018 г. за Асоциацията?

Изминалата година беше успешна за ББА „Пътна безопасност“. Организирахме много събития, които бяха полезни и допринесоха за изпълнение на мисията ни, а именно повишаване на безопасността по пътищата и намаляване на жертвите и пострадалите от ПТП в България. Сред значимите събития, белязали 2018 г., беше Международната конференция на тема „Пътна безопасност: Нови технологии и добри световни и европейски практики“, която реализирахме съвместно с Международната пътна федерация (IRF) и Европейската пътна федерация (ERF). Форумът бе част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и се състоя с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Мероприятието премина при изключителен интерес. Изявени международни и български експерти споделиха добри практики и иновативни технологии, част от успешния световен опит в превенцията и намаляване броя на жертвите по пътищата.
За четвърта поредна година се проведе конференцията „Безопасна пътна инфраструктура“ в Хисаря. На събитието събрахме участници, сред които имаше специалисти в областта, представители на българските институции, академичните среди, служители на МВР, служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Института по пътища и мостове и одитори по пътна безопасност. Събитието беше с характерната си практическа насоченост в дискусионен формат.

През 2018 г. стартира проектът RADAR „Оценка на риска по пътищата в Дунавския регион” (Risk Assesment on Danube Area Roads), финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 – 2020“, в който ББАПБ участва като партньор за България. По него се осъществяват дейности за обучение и транснационално сътрудничество на различни равнища, за да се помогне на отговорните организации да идентифицират риска по пътищата и систематично да повишат безопасността в Дунавския регион чрез подобряване на инфраструктурата и маркировката й. RADAR разглежда всички участници в движението, като обръща специално внимание на уязвимите, както и на безопасността на участъците в близост до училищата. Проектът поставя скоростта като основен риск за безопасността. Той бе представен на семинар на тема „Проект RADAR – оценка и мерки за намаляване на риска по пътищата по критерий „Пътна безопасност”. Визия за по-добра безопасност”, който организирахме в Правец. Сред другите разгледани теми на мероприятието бе въпросът за значимостта на одитите и инспекциите по пътна безопасност по републиканската и общинската мрежа.

Сред значимите събития бе и връчването на деветите Годишни награди за принос в пътната безопасност. Сред отличените бяха министърът на вътрешните работи Младен Маринов, проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ­ББАПБ и преподавател в катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия, кметът на Варна Иван Портних, инж. Михаил Рашков, директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура” към АПИ, Институтът по пътища и мостове и много други, дали своя принос за подобряване на пътната безопасност.
Тук бих включил и участието на представители от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” в организирания от Камарата и в. „Строител“ Осми дискусионен форум „Строителството през 2019 година – перспективи и предизвикателства” в София. Отношение по проблемите на пътната безопасност взехме аз, а също проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББАПБ, и инж. Алекси Кесяков, секретар на ДОККПБДП и почетен член на нашата Асоциация.

Приветстваме идеята за създаването на панел с такава насоченост и призоваваме той винаги да присъства на дискусионния форум на КСБ и в. „Строител“, а ние от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” ще продължим да съдействаме и в бъдещите издания на конференцията.

Какви инициативи предвижда ББАПБ през 2019 г.?

Надяваме се през тази и следващата година жертвите и тежко ранените от пътнотранспортни произшествия да намалеят значително, защото това са последните 2 години за изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България, според която загиналите при ПТП в края на 2020 г. не трябва да бъдат повече от 388. В подкрепа на това и през 2019 г. ББАПБ ще организира мероприятия, посветени на подобряване безопасността на пътната инфраструктура в страната.

На 18 и 19 април в Хисаря за пети пореден път ще се проведе ежегодната ни конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура”. Форумът ще даде платформа за дискусии, обмяна на положителни практики и подобряване на координацията между службите. В подкрепа на Решение №16 на Министерския съвет (МС) от 17 януари 2019 г., с което се приема интегриран подход „Безопасна система“ с Визия нула загинали и тежко ранени, за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България, ще дискутираме в панел задълженията на МРРБ и АПИ, според гласувания от правителството документ. На този форум ще дадем предложения, мнения и ще внедрим европейски практики. За нас най-важното е да продължим да работим непрестанно и да бъдем стимулиращият фактор за подобряването на пътната безопасност.

Сред основните цели на ­ББАПБ е хармонизирането на българските стандарти за пътна безопасност с европейските и международните. В този контекст и в подкрепа на Решение №16 на МС, съвместно с IRF и Европейската програма за оценка на пътищата (EuroRAP), ще организираме поредна международна конференция за пътна безопасност: „Нови технологии и добри световни и европейски практики“. В подкрепа на Визия нула в мероприятието се очаква да вземат участие утвърдени международни експерти, като сред поканените са Матю Болдуин, заместник генерален директор на ГД „Мобилност и транспорт“ и Европейски координатор по пътна безопасност, и Матс-Аке Белин от Шведската транспортна администрация, както и много други специалисти от целия свят. Те ще представят успешния световен опит, както и иновативни технологии и възможни решения за подобряване на пътната безопасност и намаляване броя на жертвите. Събитието ще се проведе на 15 май и е част от програмата на Общото събрание на EuroRAP, което всяка година се организира в различна държава в Европа, а за 2019 г. европейските ни колеги приеха поканата, която им отправихме, да посетят България.

Какви според Вас ще бъдат основните предизвикателства пред строителния бранш през 2019 г.?

Безспорно трябва да признаем, че през последните години се реализира една последователна мащабна политика по изграждане, рехабилитация и ремонт на пътната мрежа в нашата страна. През 2019 г. ще продължи строителството на автомагистрала „Хемус“ с краен срок на завършване през 2024 г. Специално внимание ще бъде отделено и на АМ „Струма“, за да може да бъде завършена през 2023 г. Предприемат се конкретни действия за реализиране на проекта за скоростния път Видин – Ботевград.

Ще се направят инвестиции в рехабилитация и ремонт на третокласната мрежа, както и в редица пътни съоръжения. Стойността на проектите, които през настоящата година ще стартират, надвишава 3 млрд. лв. Тук следва да отбележим, че тези огромни вложения ще окажат силно положително въздействие както върху икономиката на страната, така и върху безопасността на движението.

Какви са възможностите за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура в България?

На първо място следва да отбележим споменатото решение №16 на МС, с което се обяви интегрираният подход „Безопасна система“ с Визия нула загинали и тежко ранени, за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България. Този подход поставя в центъра на пътнотранспортната система човешкия живот и здраве, като приема, че хората естествено допускат грешки и тяхното тяло не може да издържа удари над определено ниво и лесно се уврежда. Третият принцип на този подход е, че безопасността на движението е споделена отговорност между участниците в него и проектантите на пътнотранспортната система – законодатели, обучители, инженери, работодатели, контролна система, медии и т.н. Съответно проектантите следва да се съобразяват с това, че хората грешат и че човешкото тяло не може да понася удари над определено ниво. По отношение на пътната инфраструктура това означава, че тя трябва да отправя ясни и разбираеми послания към участниците в движението, да ги подпомага и предупреждава и когато те сгрешат, да ги предпазва от удари, които увреждат и унищожават човешкото тяло. От тази гледна точка безопасността трябва да присъства при проектирането, изграждането, експлоатацията и поддържането на пътната инфраструктура.
Определено считам, че реализацията на мерките в Решение №16 на МС ще доведе бързо до намаляване на жертвите от пътнотранспортните произшествия и аз бих желал да ги отбележа.
1. Разработване на програма от мерки за успокояване на движението на входовете на населените места, през които преминават транзитно трасета от републиканската пътна мрежа.
2. Разработване на програма за обезопасяване на неподвижните препятствия в крайпътното пространство в опасна близост до платното за движение и ограничаване на челните удари по автомагистралите, скоростните пътища и тези от първокласната и второкласната мрежа.

3. Въз основа на анализа на пътнотранспортните произшествия и оценката на риска от такива в населените места да се предвидят краткосрочни и средносрочни мерки за повишаване на безопасността на уязвимите участници в движението.

4. Разширяване обхвата на одитите за пътна безопасност върху всички републикански и общински пътища и регламентиране участието на одитора в инспекциите на обектите в експлоатация.Няма да се спирам в детайли на тези мерки, защото са предмет на по-широк разговор. Но искам да отбележа, че те произтичат от характерните особености на тежките пътнотранспортни произшествия в нашата страна и от европейските и световните практики за ограничаване на тези видове ПТП.

Агенция „Пътна инфраструктура” е с нов председател – Георги Терзийски. Какво очаквате от новото ръководство на АПИ?

Безспорен е фактът, че новият председател на Агенцията притежава определен управленски опит, което ще се отрази положително върху цялостната дейност на АПИ. Програмата, която има да изпълнява Агенцията, е огромна и многопосочна и с повече ангажименти към безопасността на движението. Пожелавам на новото ръководство най-вече здраве и воля за изграждане на по-устойчива и безопасна пътна инфраструктура и крайпътно пространство.

От тази година страната ще има ТОЛ система. Какви са предизвикателствата пред нея?

Това е едно модерно и интелигентно решение, ползата от което ще доведе до подобряване на обслужването и повишаване безопасността на движението. Считам, че ползата от внедряването на тази система много скоро ще даде положителни резултати въпреки първоначалните трудности.

МС отпусна близо 1,35 млрд. лв. за изграждането на още 134,2 км от АМ „Хемус“. Какви мерки трябва да се вземат, за да са в безопасност преминаващите по бъдещата магистрала?
Най-напред искам да изкажа личното си мнение както като специалист по пътна безопасност, така и като гражданин, а също и като ползвател на този вид инфраструктура, защото съм активен шофьор. По своята същност строителството е сложен процес, който трябва да се изпълнява от знаещи и можещи специалисти, но в основата му стоят два важни аспекта – на първо място е осигуряването на финансиране и на второ място добра организация на строителните процеси.

Това, че правителството ни успя да отдели средства от излишъка в бюджета за 2018 г. е похвално. Осигуреното финансиране е най-важната крачка към изграждането на АМ „Хемус“. Вторият аспект, а именно организацията на строителните процеси, е поверена на 100% държавната компания „Автомагистрали“ ЕАД. Ще бъда изключително щастлив, ако всички строителни дейности и материали, вложени по време на реализацията, бъдат произведени в България и бъдат изпълнени от български строители. Както е например е в Германия, където по време на изграждането на всички аутобани и до ден днешен там работят само и единствено германски компании.

В много страни в Европа, а и по света, дейностите по рехабилитация, текущ ремонт и поддържане на инфраструктурата, от една страна, се ръководят от едно държавно звено, а тези, свързани с новото строителство на автомагистрали, скоростни пътища и т.н., се ръководят от друго държавно звено. Ние всички виждаме, че нашето правителство поема по този нов и според мен правилен път. Рехабилитациите, текущият ремонт и поддържането да се извършват от Агенция „Пътна инфраструктура“, а новото строителство да се ръководи от „Автомагистрали“ ЕАД.

Несъмнено доизграждането на АМ „Хемус“ в кратки срокове ще доведе до очакваното от всички ни ускоряване на икономическото развитие на цяла Северна България. Може би на първо място чувствително ще намалеят жертвите от ПТП, както и тежко пострадалите, след като между София и Варна всички ние започнем да се придвижваме по АМ „Хемус“. Знаете опасните участъци около Микре, Велико Търново и Търговище по сега съществуващия първокласен път.

Правителството прие Постановление за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ към Администрацията на МС. С какво трябва да се занимава тя и какви правомощия трябва да има, така че наистина да заработи ефективно?

Това е едно положително решение, насочено към опазване на живота и здравето на хората, участващи в движението по пътищата. Правомощията и обектът на дейност на новата агенция са ясно разписани и утвърдени с нейното създаване. Предстои една продължителна и отговорна работа по структурирането и изграждането й. Но заедно с това трябва да нараства нашата подкрепа към агенцията като неправителствен сектор, да се увеличава научният и експертен потенциал на всички министерства и организации и да се насърчава налагането на нова култура за безопасно движение по пътищата.

Вие сте член на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ). Какви са според Вас най-важните теми в дневния ред на браншовата организация през 2019 г.?

Както стана въпрос, 1,35 млрд. лв. са осигурени за доизграждането на АМ „Хемус“. Предстои и завършването на АМ „Струма“, магистралата между Калотина и София, строителството на скоростен път между Видин и Ботевград и множество рехабилитации, ръководени от Агенция „Пътна инфраструктура“. Към това бих искал да добавя очакваните инвестиции във ВиК сектора – над 3,5 млрд. лв., растежа на промишленото строителство в цялата страна, както и бума в жилищния сектор. След като изброих мащаба на строителство, който ни очаква, мисля, че едни от най-големите предизвикателства пред собствениците и управителите на компаниите от сектора ще бъдат задържането на опитния и компетентен инженерен, технически и изпълнителски състав. Също така обучението, квалифицирането и привличането на нови кадри в бранша. Уверен съм, че посредством задължителното според мен и редовно увеличение на работната заплата скоро в България ще започнат да се връщат част от строителните ни специалисти и работници, които преди години напуснаха страната, за да търсят по-добро възнаграждение и препитание за семействата си. Също много важно е, че в КСБ водим непрекъснат диалог относно отпадането на най-ниските и дъмпингови цени на първо място, както и относно увеличаване качеството на строителния продукт. Двете неща са неразривно свързани помежду си и не можем с ниски цени да очакваме високо качество.

През тази година в. „Строител“ празнува своята 10-а годишнина. Благодарим Ви за подкрепата към изданието и екипа. Какво ще ни пожелаете?

Пожелавам на целия екип на вестник „Строител“ здраве, просперитет и енергия, за да продължавате все така обективно и качествено да информирате своите читатели за случващото се в строителния бранш в България. За мен е чест и удоволствие да работя с изданието, което освен, че се отличава със своя професионализъм, успешно поддържа и високи стандарти при организирането и отразяването на събития. Именно това Ви прави и медиен лидер в строителния сектор.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.02.2019. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.