Огнян Златев: България заема едно от челните места по проекти по плана „Юнкер“

2019 г. ще бъде много важна за развитието на ЕС

Прочетена: 110

Мирослав Еленков

Г-н Златев каква беше за Европейския съюз (ЕС) 2018 г. и какви са поуките от нея?

Годината беше изключително интересна, динамична и важна. Тя премина под знака на няколко ключови събития. За нас, разбира се, най-важно беше първото ротационно Председателство на Съвета на ЕС. Мога да кажа, че то беше един своеобразен зрелостен изпит, който страната ни положи успешно след 11 години членство в Съюза. Периодът беше белязан и от преговорите за напускането на Великобритания.

Едно от изключителните постижения, което се случи в рамките на председателството ни, е началото на развръзката около сложния казус с името на Република Северна Македония. Знаете, че сред приоритетите ни беше именно европейската перспектива пред Западните Балкани. Така или иначе споразумението, което се подписа между Скопие и Атина, беше базирано отчасти и на добрата работа по време на Българското председателство.

Мога да отбележа като важно нещо и речта на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за състоянието на Съюза, която той произнесе на 12 септември 2018 г. С нея, от една страна, той подчерта постиженията на Комисията, но също така набеляза и бъдещите приоритети и предизвикателства, които ще стоят пред целия ЕС в следващите години.

Тук може да споменем усилените преговори в рамките на подготовката за споразумение за следващата Многогодишна финансова рамка. В портфолиото, за което отговаря българският еврокомисар Мария Габриел, бяха постигнати няколко важни неща – от една страна, за първи път имаме споразумение за специална европейска програма, която да подпомага младите хора в техните намерения и желания да се занимават с информационни технологии. WiFi4EU, предлагаща безплатен интернет достъп на публични места в по-малки населени места в ЕС, отново е по инициатива на нашия еврокомисар. Също така Мария Габриел представи мерки, насочени към борбата с фалшивите новини и дезинформацията и влиянието, което те оказват върху различни процеси в Европа.

Трябва да посочим, че 2018 г. освен динамична беше и много успешна в икономическо отношение за ЕС. Имаме безпрецедентно ниски нива на безработица, непрекъснато нарастващ темп на производство, което ни дава основание и увереност, че и през следващите години ние ще продължим да се развиваме добре. Беше обявена зимната икономическа прогноза за 2019 г. и 2020 г., която е позитивна. Според нея България е сред първите 5 държави с ръст за 2019 г. – с очакван растеж на икономиката от 3,6%.

Настоящата година ще е една от динамичните и интересни за Съюза – споменахте Брекзит, предстоят и избори. Как виждате развитието на ЕС и какви са най-големите предизвикателства пред него според Вас?

2019 г. ще бъде много важна година за развитието на ЕС, тъй като безспорно живеем в един динамичен и постоянно глобализиращ се свят. През 2019 г. европейските граждани ще бъдат призвани чрез своя глас да дадат насоката, в която ЕС ще се развие. Мисля, че не е преувеличено да се каже, че този вот е един от най-важните в цялата история на ЕС.

Ние сме изправени пред безпрецедентна динамика на заобикалящия ни свят. Имаме ситуиация със заплахи за сигурността на Европа, идващи от най-различни страни – като започнем с усложнената международна обстановка, конфликтите, които се развиват около границите на Европейския съюз. След това трябва да се справяме с едно предизвикателство, което няма еквивалент – именно напускането на ЕС от Великобритания.

Сред аспектите на Брекзит ще бъде договарянето на новата Многогодишна финансова рамка, тъй като за нея ще се преговаря в съвсем различна ситуация от тази досега. Един от големите нетни платци ще напусне и ще трябва да се постигне решение как да преразпределим „дупката“, която остава в европейския бюджет, върху останалите държави членки. Въпросът е дали изобщо да се занимаваме с този казус, или да се откажем от програми и дейности, които биха били финансирани от тези средства. Както знаете, това е един изключително деликатен процес, защото всичко се случва на фона на динамични политически процеси вътре в отделните държави членки.

Още през 2018 г. ЕК направи своето първо предложение за проектобюджет за следващите 7 години. Ние твърдим, че беше съвсем внимателно и балансирано подбрана такава рамка на бюджета, която в някаква степен да отразява точно този компромис. По време на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведоха доста разговори, докато течеше австрийското, те продължиха, както и сега – при румънското. Така че да може да стигнем до един момент, в който да кажем, че бюджетът е приет. Знаете, че той трябва да бъде гласуван с единодушие от всички държави членки. В този смисъл нещата вървят много внимателно, така че да се обхванат възможните недоволства, доколкото ги има, и да се намери балансиран начин, в който до голяма степен интересите на всички да бъдат защитени. Този процес ще продължи и през 2019 г.

Силно се надявам през годината бюджетът да бъде приет, за да може през 2020 г. да сме спокойни за предстоящия програмен период. Нека не забравяме, че в предложението на ЕК има точки, които са от изключителна важност. Примери за такива са увеличаване на обхвата на „Еразъм +” – най-успешната и най-популярна европейска програма. Има предвидени средства за засилване охраната на границите на ЕС – нещо, което ще има моментален ефект върху общата сигурност на Съюза. Съществуват предложения за нарастване на бюджета за научни изследвания – област, в която за съжаление все още изоставаме от големите си конкуренти.

Това, което започна по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, е, че искаме да засилим мотивацията и интеграционните процеси на нашите съседи, които също се стремят към членство в Съюза. Всички тези предложения изискват финансов ресурс. Само че парите трябва да дойдат отнякъде. И в момента точно това е деликатността на ситуацията – от една страна, държавите да не почувстват, че увеличението става много драстично, а от друга, да не направим значителни съкращения за тези политики, за които се разходват много средства.

Какво е Вашето мнение за плана „Юнкер“? Трябва ли финансовите инструменти да бъдат насърчавани?

Трябва да насърчаваме различни дейности чрез финансовите инструменти. Имаме изключително успешния пример на плана „Юнкер“, който надмина първоначално поставените си цели. Знаете, че когато той стартира, неговата задача беше да се мобилизират 315 млрд. евро, а към днешна дата те вече са близо 400 млрд. евро. Очевидно нещата вървят успешно и неслучайно неговият времеви обхват беше удължен до 2020 г., така че се надявам да има още повече български проекти, които се финансират чрез него.

Страната ни се представя много добре, особено в тази част, която е свързана с подкрепата за малки и средни предприятия, където България действително заема едно от челните места по проекти. Има я и нагласата сред част от държавите членки, защото посредством подобни финансови инструменти се възпитава нов тип култура и начин на мислене. Това е валидно особено за новите членове на ЕС, сред които сме и ние – да не седиш и да разчиташ нещо да се случи наготово. Когато ползваш финансови инструменти, креативността и продуктивността на твоята идея всъщност ще те направят конкурентоспособен, като не си ограничен в областите, в които да мислиш какъв проект да подадеш. Хубавото на плана „Юнкер“ е, че оценката се дава на базата на това доколко твоят проект е иновативен, различен и каква добавена стойност носи.

Друга важна тема, която предстои, са изборите за нов Европейски парламент. Какъв е Вашият коментар и според Вас ще повлияят ли фалшивите новини на вота?

Заедно с моите колеги от ЕК и Представителството на ЕП в София разясняваме важността на упражняването на гласа на всеки отделен гражданин. Искаме специално да се насочим към младежите, защото те приемат много от нещата, които са се случили в България като член на ЕС, като даденост, а не си дават сметка какво би било, ако не бяхме държава членка. Всички тези неща нямаше да ги има. Нашата кампания ще бъде насочена именно към това да разясним и припомним на хората, които досега са си намирали извинение да не гласуват, че е важно да дадат своя вот, защото онези, които вземат решения в ЕП, биват избирани от нас. Това е всъщност демокрацията – чрез своя глас ти можеш да определиш какъв тип хора ще ни представляват.

Естествено фалшивите новини са един от факторите, които ще влияят върху резултата. Аз съм убеден в това, неслучайно толкова много внимание се обръща на проблема. Отново под егидата на Мария Габриел беше създаден етичен кодекс за онлайн съдържанието. Много разчитаме на съзнанието на младите хора, но нека не забравяме, че тук основната задача и роля в този тип кампании трябва да бъде на политиците. Те са тези, които трябва да обясняват на своите потенциални гласоподаватели, първо, защо е важно да гласуват и, второ, с какво всеки един от гражданите ще допринесе за някаква промяна. Имаме много информационни дейности, заложени в нашата програма, и ще се стремим да провеждаме точно такъв тип разговори с обществеността, за да обясним защо е важно да се участва в изборите.

Какви ще са приоритетите на Представителството на Европейската комисия в София до края на годината?

Ние сме лицето на европейските институции на терен и тези, с които българските граждани се срещнат всеки ден, за да разговарят и да поставят въпроси. Приоритетите ни ще са насочени основно към това да разширяваме нашия контакт с хората. Веднъж като работа в Представителството в София, а също и чрез нашите информационни центрове „Европа директно“ в цялата страна, с непрекъснатите събития и срещи, които организираме с различни групи – млади хора, представители на бизнеса, академичните среди и по-възрастното поколение. Това е основната ни задача – да комуникираме на по-разбираем език за всички европейски политики. От друга страна – да чуваме какви са терзанията на гражданите и ако нещо зависи от нас, трябва да пренесем тази информация към колегите, които биха могли да предоставят някакво решение. Това всъщност е нашето ежедневие.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 21.02.2019. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Don`t copy text!
%d блогъра харесват това: